CAD detalji izvođenja zida od blok opeke Porotherm 32 IZO Profi


Preview detalja

CAD detalji sadrže: detalj izvodenja vertikalnog serklaža u sudaru zidova od Porotherm 32 IZO Profi pomoću Porotherm Profi kuta 25; detalj rješavanja toplinskog mosta na spoju nadvoja i Porotherm stropa u zidu od Porotherm 32 IZO Profi; detalj spoja vanjskog zida od Porotherm 32 IZO Profi sa kosim krovom; detalj spoja vanjskog zida od Porotherm 32 IZO Profi sa temeljnom pločom;
WIENERBERGER d.o.o.
WIENERBERGER d.o.o.
Proizvodi su dostupni u cijeloj Hrvatskoj.
Izdvajamo

Izdvojeni proizvodi