Preview detalja

CAD detalji sadrže: detalj oslanjanja stepeništa na Porotherm strop; detalj oslanjanja Porotherm stropa na gredu u ravnini sa gornjom stranom stropa; detalj kose krovne ploče od Porotherm stropa;
WIENERBERGER d.o.o.
WIENERBERGER d.o.o.
Proizvodi su dostupni u cijeloj Hrvatskoj.
Izdvajamo

Izdvojeni proizvodi