Preview detalja

CAD detalji sadrže: detalj ugradnje Porotherm nadvoja 12x6,5 u zidu od Porotherm 44 IZO Profi opeke; detalj ugradnje Porotherm nadvoja 10x8,5 u zidu od Porotherm 38 IZO Profi opeke; detalj ugradnje Porotherm nadvoja 12x6,5 u zidu od Porotherm 32 IZO Profi opeke;
WIENERBERGER d.o.o.
WIENERBERGER d.o.o.
Proizvodi su dostupni u cijeloj Hrvatskoj.
Izdvajamo

Izdvojeni proizvodi