• dimenzije (cm): 210×414×300
  • tipski projekt: rješenje Ministarstva zaštite okološa, prostornog uređenja i graditeljstva:
    • Klasa: UP/I-361-04/05-02/2,
    • Urbroj: 531-10-2-1-1-356-06-8 od 29. prosinca 2006.g

Izvor: GP Krk d.d.

GP KRK d.d.
GP KRK d.d.
Dostupnost na području cijele Hrvatske.
Izdvajamo

Izdvojeni proizvodi