Primjena: Nylofor 3M sustav primjenjuje se za profesionalno ograđivanje javnih zgrada, tvornica, radionica, škola, parkova, igrališta, sportskih terena, aerodroma, vojnih objekata…

PANELI:

 • Elektrovarena ograda s horizontalnim pojačanjem
 • Rubni šiljci od 30 mm sa samo jedne strane
 • Visina panela: (mm): 2030
 • Otvor oka na mreži: 200 × 50 mm; otvor oka na horizontalnom pojačanju: 100 × 50 mm.
 • Promjer žice (mm): 5
 • Širina panela (cm): 300
 • Žica je čelična vruće cinčana, elektrovarena, presvučena poliesterom.
 • Minimalna količina cinka: 40 g/m 2, pocinčavanje i plastifikacija poliesterom (minimalna debljina sloja 100 mikrona).

Boje RAL: zelena 6005 – bijela 9010 – zelena 6009 – žuta 1012 – crvena 3002 – plava 5010 – crna 9005 – siva 7030.

STUPOVI BEKAFIX:

 • Stupovi od prešanog čeličnog lima, pocinčani s vanjske i unutrašnje strane te plastificirani
 • H = 2600 mm
 • Pocinčani i plastificirani poliesterom (minimalna debljina sloja: 60 mikrona)
 • Presjek: 70 × 45 mm; I/V: 6,48 cm 3
 • Otpornost na istezanje čeličnog lima: 320 do 510 N/mm 2 (u skladu s DIN 2395).
 • Dodatna oprema za pričvršćivanje panela: spojnice za bočno pričvršćivanje panela na stup; metalne spojnice za fiksiranje pravih i tupih kutova; hvataljka za postavljanje spojnica za pričvršćivanje
 • Plastične kape

Boje RAL: zelena 6005 – bijela 9010 – zelena 6009 – žuta 1012 – crvena 3002 – plava 5010 – crna 9005 – siva 7030

Metalni bočni fiksator za Bekafix 7029060

POSTAVLJANJE S BEKAFIX STUPOVIMA

Paneli se moraju postavljati istovremeno sa stupovima i pričvrstiti spojnicama pomoću hvataljke. Marka betona je MB 25. Stupovi se moraju postavljati u razmaku od 302 cm od sredine jednog do sredine drugog stupa. Ako se ograda postavlja na zidić, ostaviti rupu promjera 20 cm i dubine 30/35 cm za ugradnju stupova. Prvotno se postavlja prvi panel s prva dva stupa. Započinje se dakle postavljanjem prvog panela prethodno montiranog na prva dva stupa. Potom se postavlja drugi panel na treći stup te se postavi i fiksira na drugi stup. Nastavlja se na isti način, zatim poravna po liniji i visini te cementira.

 • Pravi i tupi kut: stup je postavljen u liniji s razdjelnicom kuta. Za kut od 90º položaj stupa je na 45º. Panel je pričvršćen za stup metalnim kutnim spojnicama
 • Šiljasti kut: uputno je koristiti dva stupa postavljena jedan uz drugi.

STUPOVI S TEMELJNOM PLOČOM

Zavarena temeljna ploča 200 × 200 mm sidrena vijcima M 10.
Visina stupa H = 2100 mm.

Izvor: BETAFENCE HRVATSKA d.o.o.

BETAFENCE HRVATSKA d.o.o.
BETAFENCE HRVATSKA d.o.o.
Prodaja i ugradnja na području cijele Hrvatske i BiH.
Izdvajamo

Izdvojeni proizvodi