Opis

Okrugli kanalizacijski poklopci nazivne mjere Ø 1260 izrađeni su od sivog lijeva sukladno normi EN 124, nosivosti 400 KN, predviđeni za specijalne ugradnje u prometne površine, prema propisima norme EN 124 i nosivosti. Cijela konstrukcija se sastoji od jednog okvira, dva međuokvira, dok u sredini može biti poklopac sa ili bez ventilacije i odgovarajuća okrugla rešetka.

Ovaj poklopac je predviđen za ugradnje na okna do 1350 mm. Gornja-vidljiva strana poklopca i međuokvira je izvedena sukladno gore navedenoj normi s odgovarajućom ornamentikom, a u sredini se nalazi odgovarajući poklopac ili rešetka Ř600.

Izvor: Pačak MAM d.o.o.

PAČAK MAM d.o.o.
PAČAK MAM d.o.o.
Djelujemo na području cijele Hrvatske i Slovenije.
Izdvajamo

Izdvojeni proizvodi