Dvoslojna (DRVOPOR DP2) i troslojna (DRVOPOR DP3) laka izolacijska ploča s jezgrom od ekspandiranog polistirena Varpor EPS-70, s obje (DP3) ili s jedne (DP2) strane obložena slojem cementom povezanih vlakana drvene vune – Drvolita, debljine 5 mm, izrađena prema HRN EN 13168:2002.

Prelaskom na nove tehnologije građenja s građevinskim konstrukcijama manjih debljina i manje površinske mase bilo je potrebno proizvesti i izolacijske materijale, koji mogu zadovoljiti pooštrene zahtjeve toplinske i zvučne izolacije. Proizvođači ploča od drvene vune tražili su lagan toplinsko-izolacijski materijal, niske cijene koπtanja, kojeg bi uporabili kao jezgru u višeslojnim izolacijskim pločama.

Nakon 1954. god. kada je njemački kemijski koncern BASF započeo s proizvodnjom ekspandiranog polistirena EPS (“Styropor”), problem jezgre bio je riješen. Trebalo je još rješiti i tehnologiju proizvodnje višeslojnih ploča. Tako su se počele proizvoditi višeslojne (dvoslojne i troslojne) lake izolacijske ploče, na našem tržištu poznate kao “kombi ploče”.

U početku je bilo nesnalaženja u primjeni, međutim ubrzo je nakon ispitivanja i iskustva u praksi, donesena i prva norma DIN 1104/89, koja je kasnije objedinjena u DIN 1101/89, zajedničku normu za proizvodnju jednoslojnih i višeslojnih lakih izolacijskih ploča od cementom povezanih vlakana drvene vune, kao i DIN 1102/89 za primjenu. Hrvatska je prihvatila danas aktualnu harmoniziranu europsku normu za lake građevinske ploče HRN EN 13168:2002.

Tvrtka FRAGMAT H d.o.o. jedini je hrvatski proizvođač ovih ploča. Troslojne i dvoslojne lake izolacijske ploče isporučuju se pod imenom DRVOPOR, kao jezgra se koristi ekspandirani polistiren Varpor EPS-70 iz vlastite proizvodnje.

Svojstva

 • prema HRN DIN 4102:1998, teπko je zapaljiv, razred zapaljivosti B 1
 • koeficijent toplinske vodljivosti za Varpor EPS 70: λR = 0.039 W/(mK), i sloj Drvolita ima λR = 0.13 W/(mK).
 • primjenjuju se na vanjskim građevinskim konstrukcijama (zidovima, stropovima iznad otvorenih prolaza i sl) u sustavu s višeslojnim mineralnim žbukama dobra je podloga za mineralne žbuke
 • male je težine – velike čvrstoće na savijanje
 • otporan je na temperaturi do +75 °C
 • Eurorazred E prema HRN EN 13501-1: 2002

Dimenzije ploča : 2000 mm x 600 mm i 1000 mm x 600 mm

DRVOPOR DP2

DRVOPOR DP3

Primjena

 • “kombi ploče” DRVOPOR tradicionalno se u graditeljstvu primjenjuju više od 30 godina
 • primjena se temelji na DIN 1102/89, iskustvima iz prakse i rezultatima ispitivanja
 • naknadno pričvršćene na vanjskim i unutraπnjim zidovima od šuplje opeke i ožbukane, uz dobru toplinsku zaštitu, značajno doprinose i poboljšanju zvučne izolacije (Rw), kao što je fasadni toplinski sustav UNITERM 2001 S i sustav za poboljšanje zvučne i toplinske izolacije unutrašnjih zidova UNITERM IN kao i REDUBEL za stropove.
 • kada se izolacijske ploče velike krutosti, kao što su: jednoslojne dvoslojne i troslojne lake izolacijske ploče od drvene vune, ugrade u izgubljenoj oplati ili točkasto ili trakasto zalijepe na građevinsku konstrukciju i presvuku žbukom ili se na njih zalijepe gips-kartonske ploče, može doći do pogoršanja zvučne izolacije takvih konstrukcija. Radi toga, kod konstrukcija kod kojih je bitno postići određenu vrijednost zvučne izolacije, ploče treba naknadno, s odgovarajućim pričvršćivačima, bez ljepljenja, pričvrstiti na postojeću građevinsku konstrukciju, čime se zvučna izolacija neće smanjiti već će se naprotiv povećati, što je vidljivo iz mjerenja provedenih u IGH Zagreb.
 • u Varping oplatnom sustavu VOS gradnje s obostrano izgubljenim oplatama, primjenjuje se kao vanjska izgubljena oplata
 • naknadno pričvršćene ili ugrađene u izgubljenoj oplati za toplinsku izolaciju: stropova, nadvoja, vijenaca, špaleta, greda i dr.
 • za toplinsku izolaciju zidova i stropova montažnih građevina (skladišta, proizvodne građevine, dvorane i dr.)
 • prema posebnom zahtjevu mogu se proizvesti i Drvopor DP3 / 10 troslojne ploče obostrano obložene slojem Drvolita debljine 10 mm.

Izvor: FRAGMAT H d.o.o.

FRAGMAT H d.o.o.
FRAGMAT H d.o.o.
Dostava proizvoda u sve dijelove Hrvatske.
Izdvajamo

Izdvojeni proizvodi