Troslojna laka izolacijska ploča s jezgrom od okomito orijentiranih vlakana kamene vune, s obje strane obložena slojem cementom povezanih vlakana drvene vune – Drvolita, debljine 5 mm izrađena prema HRN EN 13168:2002.

U građevinskoj se praksi za poboljšanje zvučne izolacije građevinskih konstrukcija (jednako tako i toplinske izolacije) primjenjivale predstijenke ili podkonstrukcije izvedene s jednoslojnim ožbukanim pločama od cementom povezanih vlakana drvene vune (npr. Drvolit) i ispunom od kamene vune. U DIN 4109/89 opisane su ovakve konstrukcije i navedene procijenjene vrijednosti zvučne izolacije (Rw).

Rezultati ispitivanja izolacijskih ploča s jezgrom od kamene vune potvrdili su mogućnost jednostavnije i jeftinije primjene tih ploča u svrhu poboljšanja zvučne izolacije.

Proizvodnja je počela s kamenom vunom vodoravno orijentiranih vlakana. Radi svoje relativno male tlačne i vlačne čvrstoće, bilo je potrebno uporabiti kamenu vunu većih gustoća, što je utjecalo na cijenu ploča. Početkom 80-tih inovacijom tehnološkog postupka, proizvedena je kamena vuna okomito-posebno orijentiranih vlakana, s gotovo tri puta većom tlačnom i vlačnom čvrstoćom (čvrstoćom na raslojavanje), u odnosu na kamenu vunu vodoravno orijentiranih vlakana iste gustoće.

Ove su ploče našle svoju veliku primjenu, u poboljšanju zvučne izolacije masivnih građevinskih konstrukcija, posebno AB-konstrukcija. Na taj su se način, naknadnim pričvršćivanjem i žbukanjem ovih ploča, mogle izvoditi masivne građevinske konstrukcije manjih debljina i površinske mase sa zadovoljavajućom zvučnom i toplinskom izolacijom.

Ploče s jezgrom od vodoravno orijentiranih vlakana kamene vune, također se proizvode, a primjenjuju se uglavnom u konstrukcijama s manjim zahtjevima vlačne i tlačne čvrstoće.

Tvrtka FRAGMAT H d.o.o., jedini je proizvođač lakih izolacijskih ploča od drvene vune u Hrvatskoj. Troslojne lake izolacijske ploče s jezgrom od okomito-posebno orijentiranih vlakana kamene vune isporučuju se pod imenom DRVOTERM® DTO3, a kao jezgra se koristi kamena vuna hrvatskog proizvođača.

Svojstva

 • Eurorazred E prema HRN EN 13501-1:2002
 • prema HRN DIN 4102:1998, teško je zapaljiv, razred gorivosti B1, jezgra od negorive kamene vune razred gorivosti A1
 • koeficijent toplinske vodljivosti za kamenu vunu: λR = 0,044 W/mK, i sloj Drvolita na kamenoj vuni λ = 0,13 W/mK
 • neožbukane ploče imaju otpornost na požar 30 min. (F 30), a ožbukane od F 60 do F 90 – AB,
 • ožbukane ploče kao podkonstrukcija na AB ploči daju zaštitu od požara do 180 minuta (do F 180 – AB)
 • dobra je podloga za mineralne žbuke
 • u sustavu s mineralnim žbukama značajno doprinosi poboljšanju zvučne izolacije (RW)
 • velika paropropusnost ploča
 • neožbukane ploče imaju visoki koeficijent apsorpcije zvuka
 • Drvoterm ploče potpuno su neškodljiv proizvod bez štetnih utjecaja na okolinu

Dimenzije ploča : 2000 mm x 600 mm i 1000 mm x 600 mm

Primjena

 • naknadno pričvršćene ploče na vanjskim i unutrašnjim zidovima od AB, šuplje ili pune kao i na masivnim AB ili polumontažnim stropovima i ožbukane, uz dobru toplinsku izolaciju, značajno doprinose i poboljšanju zvučne izolacije (Rw), kao što su: fasadni toplinski sustav UNITERM 2001 S i sustav za poboljšanje zvučne i toplinske izolacije unutrašnjih zidova UNITERM IN, sustav poboljšanja zvučne i toplinske izolacije stropova REDUBEL i …
 • na zaobljenim površinama građevina
 • kada se izolacijske ploče velike krutosti, kao što su: jednoslojne i troslojne lake izolacijske ploče od drvene vune, ugrade u izgubljenoj oplati ili točkasto ili trakasto zalijepe za na građevinsku konstrukciju i presvuku žbukom ili se na njih zalijepe gips-kartonske ploče, može doći do pogoršanja zvučne izolacije takvih konstrukcija. Radi toga, kod konstrukcija kod kojih je bitno postići određenu vrijednost zvučne izolacije, ploče treba naknadno, s odgovarajućim pričvršćvačima, bez lijepljenja, pričvrstiti na postojeću građevinsku konstrukciju, čime se zvučna izolacija neće smanjiti već će se naprotiv povećati, što je vidljivo iz mjerenja provedenih u IGH Zagreb
 • za toplinsku i zvučnu izolaciju i apsorpciju zvuka zidova i stropova montažnih građevina (skladišta, proizvodni pogoni, dvorane i dr.)
 • u ventiliranim fasadnim konstrukcijama
 • neožbukane ploče na stropovima i zidovima za toplinsku izolaciju i apsorpciju zvuka (rubovi se ploča mogu zaštititi samoljepljivim trakama)
 • prema posebnom zahtjevu mogu se proizvesti i DRVOTERM DTO3/10, izolacijske ploče sa slojem Drvolita debljine 10 mm

Lake građevinske ploče Drvolit, Drvolit Akustik, Drvopor (DP2 i DP3) i Drvoterm ispituju se u laboratoriju FRAGMAT H d.o.o.. Pored interne kontrole kvalitete ovih proizvoda nadzire IGH-Zagreb, LTM-Zagreb, FIW Munchen. Proizvodi nose znak Hrvatske kvalitete (2005.g.) i CE znak (2004.g.), a uvedene su i norme koje jamče visoku kvalitetu: ISO 9001 (2006.) i ISO 14001 (2006.).

Izvor: FRAGMAT H d.o.o.

FRAGMAT H d.o.o.
FRAGMAT H d.o.o.
Dostava proizvoda u sve dijelove Hrvatske.
Izdvajamo

Izdvojeni proizvodi