POSTAVA ONDURA PLOČA ZA NOVO KROVIŠTE

Na novim zgradama, Ondura ploče postavljaju se ili preko razmaka greda (sve je ilustrirano u ovim instrukcijama) ili preko drvene oplate (OSB ploče / daska). Preko ravnog krova samo slijedite ove iste upute ali budite sigurni da je krovište ispravno napravljeno prije nego počnete postavljati ploče. Preporučujemo postavu ploča na puni krov (OSB ploče / daska) ukoliko će ispod krova biti stambeni prostor. NAPOMENA : Izbjegavajte postavu Ondura ploča kada je temperatura ispod 5°C.

POSTAVA ONDURA PLOČA NA VEĆ POSTOJEĆE KROVIŠTE

Ondura ploče su jako dobar pokrov koji se može postaviti na već postojeće krovište od šindre.

Kod krovišta koja imaju ravnu (jednoliku) površinu, samo postavite ploče upotrebljavajući čavle dovoljno dugačke da prođu 2,5 cm u podlogu krovišta.

Kod krovišta s metalnim ili neravnim pokrovom, prvo napravite raster od greda za čavle s ispravnim razmacima za nagib krova koji imate i onda postavite Ondura ploče kako piše u instrukcijama. Osigurajte da raster od greda bude ispravno učvršćen na postojeći krov.

ISPRAVNO POSTAVLJANJE ČAVALA

NAPOMENA: upotrebljavajte samo čavle koji su za Ondura ploče (sl. 5) jer s ostalim čavlima ne jamčimo sigurnost pri postavi ploča. Čavle zabijte samo na vrhu vala. Čavle zabijte okomito na val – ne nakošeno – tako da glava čavla dobro smještena i u dodiru s pločom. Pogledajte Sl. 6. Nemojte prejako ili preslabo zabiti čavao. S laganim pritiskom ruke na dio gdje je čavao zabijen ne bi se smio razdvajati čavao od ploče.

Sl.5

Sl.6

IZVLAČENJE ČAVALA IZ PLOČA

Kako bi izvukli čavao iz ploče upotrijebite račvasti čekić i drvenu daščicu promjera 3,81 cm ili cijev. (Ovom tehnikom smanjuje se mogućnost oštećenja ploča) Stavite drvo ili cijev u uvalu odmah pokraj vala iz kojeg mislite izvaditi čavao. Drvo ili cijev će Vam poslužiti kao oslonac za vađenje čavla. Pogledajte Sl. 7.

Sl.7

POPRAVLJANJE RUPA NASTALIH OD ČAVLA

Popravite rupu veličine čavla tako da je zapunite s bitumenskim ljepilom ili da metalni dio čavla obložite s bitumenskim ljepilom i zabijete ga u rupu. Kod većih rupa, pažljivo izvucite čavle iz oštećene ploče, zatim odrežite punu dužinu ploče tako da je dovoljno široka da njom možete zakrpati nastalu rupu plus dva vala. Preklopite po jedan val sa svake strane rupe i podvucite gornji dio izrezane ploče ispod reda iznad. Zabijte čavle.

HODANJE PO ONDURA PLOČAMA

Postavljanje pokrovnog materijala može biti opasno. Većina opasnosti je zbog visine krovišta, povećanje nagiba krova, vremenske neprilike i drugi faktori. Preporučamo da osoba koja će postavljati Ondura ploče poduzme sve mjere sigurnosti kako ne bi došlo do nesreće.

Kada hodate po postavljenim Ondura pločama, hodajte po gornjem dijelu krova kod letava tako da hodate preko valova. Obucite mekane cipele. Ondura ploče su gipkije po toplom vremenu a manje po hladnoći. Uvijek budite oprezni prilikom hodanja po Ondura pločama ili bilo kojem drugom pokrovu.

PLANIRANJE VENTILACIJE

Svako krovište zahtijeva ventilaciju. Krivo je pokušati zadržati toplinu u neizoliranoj zgradi zatvaranjem ventilacijskih otvora. To je zato što loša ventilacija može uzrokovati prekomjerno zagrijavanje ljeti i ozbiljne probleme s kondenzacijom i kapanjem po zimi a to sve rezultira propadanjem podkonstrukcije krova i pokrovnog materijala. Vidi sl. 2, za sugestije kako poboljšati ventilaciju s Ondura bitumenskim pločama, sljemnjacima i Ondura trakama za ventilaciju. NOTE : Rastezljivost ploča pri visokim temperaturama može dovesti do problema ukoliko ne vodite brigu da je širina ploča tokom postave 1,25 cm.
POSTAVLJANJE PRVE PLOČE NA KROV KOJI NIJE POD PRAVIM KUTEM

 1. Od kuta gdje se spajaju streha i kosina, izmjerite uzdužno 1,22 m i zabilježite
 2. Od kuta kosine i sljemena, izmjerite uzduž sljemena 1,22 m i plus ili minus nepravilnost krova koju ste već ranije utvrdili i zabilježite
 3. S kredom povucite crtu između te dvije točke za ravninu ploča
 4. Kako bi odredili dužinu napuštanja ploča van strehe, zabijte čavle u rub strehe te razvucite špagu te poravnajte ploče po špagi.
 5. Sada možete postaviti prvu ploču. Počnite od kraja kosine ploče, zabijte čavao na prvi val na sve grede tako da je taj rub poravnat s kosinom (sl. 8)
 6. Sada učvrstite ploču tako da je druga strana poravnata s linijom špagom. # Počavlajte uz vrh sljedećeg vala od tog kuta, tada počavlajte ostatak ploče (pogledajte sl. 9 i 10). Ako upotrebljavate spužvicu, postavite je prije nego što počavlate strehu.

Sl.8

POSTAVLJANJE PRVE PLOČE NA KROV POD PRAVIM KUTEM

 1. Od kuta gdje se spajaju streha i kosina, izmjerite uzduž strehe 1,22 m i obilježite
 2. Od kuta gdje se spajaju kosina i sljeme, izmjerite uzduž sljemena 1,22 m i obilježite.
 3. Povucite crtu s kredom između te dvije točke za poravnanje ploče
 4. Kako bi odredili dužinu napuštanja ploča van strehe zabijte čavle u rub strehe te razvucite špagu te poravnajte ploče po špagi.
 5. Krećući od ugla strehe/kosine, pribijte čavlima prvi val na svaku gredu tako da je rub poravnat (sl. 11)
 6. Sada poravnajte ploču tako da rub bude poravnat s linijom koju ste povukli kredom (sl. 11). Pribijte čavle po vrhu drugog vala od ovog kraja ploče a onda učvrstite čavlima cijelu površinu ploče. Ako upotrebljavate spužvice postavite ih prije čavlanja.

Sl.11

ZAVRŠAVANJE PRVOG REDA PLOČA

Sada možete dovršiti ostatak prvog reda.

 1. Od prve linije koju ste povukli s kredom uzastopno obilježavajte 1,118 m uzduž strehe. Napravite isto uzduž sljemena. (Razmak od 1,118 m dopušta preklop od jednog vala)
 2. Povucite liniju između strehe i sljemena za poravnanje ploča.
 3. Obilježavajući raster za čavlanje kao u sl. 11 postavite ostatak uzduž strehe (pogledajte sliku 12 s preklopima)

Sl.12

POSTAVLJANJE DRUGOG REDA PLOČA

Drugi red ploča se postavlja tako da svi preklopi budu na sredini ploča s prvog reda ili da budu poravnati kao u prvom redu. Da bi ploče išle u cik-cak, započnite drugi red tako da prvu ploču odrežete na pola po dužini. (slika 13)

Ploču odrežete po udolini a ne po valu. Kako se rub prve ploče neće poklapati s crtom koju ste napravili kredom, napravite novu crtu na polovici od kosine. Sada postavite ostatak ploča u drugi red upotrebljavajući cijele ploče i nove mjere označene s kredom (1,118 m) za poravnanje. Preklopite donji rub ploče iz drugog reda 18 cm preko gornjeg ruba ploče iz prvog reda. Centar preklopa mora obavezno biti na centru grede. (slika 14)

Kako bi dobili preklope svih redova u liniji, jednostavno započnite sljedeći red cijelom pločom, postavljajući ovaj red kao prvi red. (slika 15)

NAPOMENA: Za upute za instalaciju sljemena i ostale instalacijske savjete pogledajte str. 10

Sl.13

Sl.14

Sl.15

VAŽNA OBAVIJEST:

OSIGURAJTE ADEKVATNU VENTILACIJU

PREPORUČAMO DA ZAPOČNETE POSTAVU PLOČA OD STRANE KROVA SUPROTNO OD SMJERA PREVLADAVAJUĆEG VJETRA.

Izvor: FAMY d.o.o.

FAMY d.o.o.
FAMY d.o.o.
Internet adresa

Djelujemo na području cijele Hrvatske, BiH, Makedonije, Slovenije i Srbije.
{{ errors.name[0] }}
{{ errors.email[0] }}
{{ errors.location[0] }}
{{ errors.phone[0] }}
{{ errors.message[0] }}
Zapamti me

Vaš upit je uspješno poslan! Kopija upita je poslana na Vašu e-mail adresu. Očekujte odgovor u roku od 24 - 48h. Ukoliko odgovor niste dobili, kontaktirajte nas na e-mail adresu koju smo naveli u kopiji upita.
Izdvajamo

Izdvojeni proizvodi