ALATI I MATERIJALI

Sve što trebate za postavu Ondura ploča je:

  • račvasti čekić (za vađenja čavala)
  • metar u roli
  • električna cirkularna ili ručna pila
  • kreda
  • špaga
  • skalpel

KAKO IZRAČUNATI BROJ PLOČA KOJI VAM JE POTREBAN

Izmjerite rub krova u metrima i podijelite dužinu s 1,118 m (širina koju pokriva ploča ) kako bi odredili koliko Vam je ploča potrebno za jedan red. Zbog rezanja zaokružite broj na najbližu četvrtinu. Izmjerite kosinu krovišta u metrima i onda podijelite dužinu s 1,82 m (dužina koju pokriva ploča) kako bi odredili koliko ima redova. Zbog rezanja zaokružite broj na najbližu polovinu. Sada pomnožite broj ploča po jednom redu s brojem ploča za jednu stranu krovišta. Nakon kalkulacije broja ploča za svaki dio krovišta, zbrojite sve iznose zajedno kako bi saznali konačan broj ploča.

Sl.1

PLAN ZA ADEKVATNU VENTILACIJU

Loša ventilacija može uzrokovati ozbiljan problem nagomilavanja topline ili kondenzacije koji mogu uzrokovati propadanje rastera krova i pokrovnog materijala.

Dobra ventilacija, uz upotrebu krovnih folija, može spriječiti pojavu kondenzacije.

Sl. 2 prikazuje načine pravilne ventilacije uzimajući u obzir prednosti dizajna Ondura ploča.

Predlažemo Vam da provjerite svoj ventilacijski plan s arhitektom prije postave ploča.

Sl.2

SKLADIŠTENJE

Pri skladištenju Ondura ploče trebale bi ostati originalno zamotane. Ukoliko ih ostavite vani otpakirane može se dogoditi da se skuplja kišnica između ploča i sljemenjaka. Odmotavajte palete po potrebi za instalaciju. Nemojte dopustiti da se ploče i sljemenjaci nepotrebno smoče.

REZANJE ONDURA PLOČA I SLJEMENJAKA

Sl.3

Upotrijebite skalpel s oštrom oštricom za rezanje paralelno s valovima (sl.3) ili električnu cirkularnu pilu za rezanje vodoravno po valovima. Obavezna je upotreba zaštitnih naočala prilikom rezanja.

KAKO BITI SIGURAN DA VAM JE KROV POD PRAVIM KUTOM

Izbjegnite neuredne rubove streha i preklope tako da izračunate da li vam je krovište pod pravim kutom. (Sl. 4) U kutu gdje se spajaju streha i nagib (točka A), izmjerite 2 m po dužini krovišta i obilježite (točka B). Zatim izmjerite 1,5 m u visinu uz rub krovišta i obilježite (točka C). Izmjerite razmak između točke B i C. Ako je točno 2,5 m znači da u tom kutu imate krov pod pravim kutom.

Ako je razdaljina manja ili veća od 2,5 m, tada krov nije pod pravim kutom. Kako bi odredili koliko Vaš krov odstupa od pravog kuta uzmite 2 metra od točke A do točke B. Od točke A izmjerite 2,5 m i od točke B izmjerite 2,5 m. Na mjestu gdje se spajaju ta dva metra napravite novu točku C.

Kredom napravite liniju od točke A do nove točke C, skroz do sljemena. Od sljemena izmjerite razdaljinu do točke C. To je iznos koliko krov iskače od pravog kuta. Ako iznos nije veći od 25,4 cm, problem se može riješiti kad se postavljaju ploče uz kosinu krova pomoću rastezanja materijala. Provjerite sve rubove krovišta ovom metodom.

Ukoliko krov nije pod pravim kutom više od 25,4 cm, ispravite problem prije postave Ondura ploča.

Sl.4

Izvor: FAMY d.o.o.

FAMY d.o.o.
FAMY d.o.o.
Internet adresa

Djelujemo na području cijele Hrvatske, BiH, Makedonije, Slovenije i Srbije.
{{ errors.name[0] }}
{{ errors.email[0] }}
{{ errors.location[0] }}
{{ errors.phone[0] }}
{{ errors.message[0] }}
Zapamti me

Vaš upit je uspješno poslan! Kopija upita je poslana na Vašu e-mail adresu. Očekujte odgovor u roku od 24 - 48h. Ukoliko odgovor niste dobili, kontaktirajte nas na e-mail adresu koju smo naveli u kopiji upita.
Izdvajamo

Izdvojeni proizvodi