IDEA-BLOK ravne i zaobljene kamene ploče za formiranje jezerca, zidova, vanjskih kuhinja, dekorativnih stupova, rubnjaka…


Inovativan postupak postavljanja

Zbog izrađene samo jedne strane te ravnog oblika, IDEABLOK van nudi mnogobrojne mogućnosti gradnje. Uz IDEABLOK ne morate biti profesionalni majstor da bi sagradili površine zida izrađene samo sa jedne strane ili cijeli samostalni zid koji ima obje vidljive izrađene strane.

BRZA UGRADNJA

IDEABLOK sistem postavljanja nije mogao biti jednostavniji; elementi su dizajnirani da se spajaju sa stražnje strane jedan na drugi. Pojedini blokovi zida i ugaoni blokovi sa svoje stražnje strane imaju blokove za učvršćivanje sa utorima i oni su specijalno dizajnirani da pojačaju formiranu strukturu. Ti specijalni elementi moraju biti postavljeni svakih 156, 208 ili 260 cm kako bi se sa njihove stražnje strane kroz te utore na njima postavile armaturne željezne šipke povezane na armaturu u temelju i tamo će biti izliven armirano-betonski stup kako bi se dobilo vertikalno pojačanje.


Na fotografiji se može vidjeti vrtna terasa omeđena zidovima koji su izrađeni iz blokova opusa IDEABLOK, a povrh zida su postavljene zidne kape iz opusa Bridoire stupova. Kamenje je u natur boji i nije fugirano.

SA ili BEZ FUGA

Pažljivo dizajniran koncept IDEABLOKA omogućuje postavljanje konstrukcije sa ili bez fuga.

PRIMJERI MOGUĆIH PRIMJENA:

 • Zidovi
 • Obostrani zidovi do 2 m visine
 • Unutarnji zidovi
 • Jezerca
 • Stepenice
 • Dekorativni stupovi
 • Roštilji
 • Okviri za prozore

Postupci ugradnje

1. Postavljanje temelja

IDEABLOK mora biti postavljen na temelj od betona. Označite liniju zid pomoću špage. Iskopajte temelj odgovarajuće debljine za vašu strukturu. Za strukture koje su više od 80cm postavite solidnu armaturu u temeljni prokop i to u liniji sa ‘utorima’ od blokova za učvršćivanje tj. na svakih 156, 208 ili 260 cm da bude AB stup vezan armaturom za onu u temelju. Izlijte beton u temeljni prokop. Ostavite beton od temelja da se suši 48 sati.

Preporuke:

 • za zid izrađen samo sa jedne strane (sa jednim licem) do 80 cm visine, preporuča se dimenzija temelja od minimalno 20 × 20 cm
 • zid izrađen sa obje strane (sa dva lica, tj. sa dvije strane u kamenu) do visine od 120 cm, preporuča se dimenzija temelja od cca 25 × 25 cm, te blokovi za učvršćivanje na svakih 260 cm
 • zid izrađen sa obje strane (sa dva lica, tj. sa dvije strane u kamenu) visine preko 140 cm, preporuča se dimenzija temelja od cca 40 × 40 cm, te blokovi za učvršćivanje na svakih 208 cm

2. GRADNJA ZIDA

Nemojte odmah početi sa ljepljenjem blokova već napravite probu da bi odredili prvih nekoliko koraka izgradnje vašeg zida. Počnite od ugla zida sa ugaonim blokovima; izmjenjujte blokove na desnu i lijevu stranu od ugla da izgradite dio tog ugla i da biste vidjeli kakav vam je slijed idućih blokova zida. Spojite blokove jedan po jedan na betonski temelj i međusobno Orsol mort ljepilom.

Kada postavljate blokove budite sigurni da su spojevi blokova u jednom redu postavljeni točno na sredinu blokova u susjednom redu iznad. Kada dođete do armaturne željezne šipke, postavite na to mjesto blok za učvršćivanje tako da šipke prolaze kroz utor na stražnjoj strani bloka. Nakon što ste završili zid, ispunite betonom (mješavinom od 250 kg cementa po m3) utore na blokovima za učvršćivanje kroz koje prolaze armaturne rebraste šipke. I na kraju, postavite zidne kape koristeći Orsol mort ljepilo.

3. FUGIRANJE

Aplicirajte Orsol mort za fugiranje pomoću Orsol vrećice za fugiranje, a zatim izgladite fuge sa lopaticom. Kada se mort fuge počnu stvrdnjavati, iščetkajte ih mekom čeličnom četkom, ostavljajući ulegnuće od nekoliko milimetara u sredini fuge. Kod vanjske gradnje, za optimalnu zaštitu strukture od utjecaja vlage, preporuča se prskanje Orsolovim proizvodom Vodoodbojni premaz – ‘Hydrofuge’.


Na ovoj slici se vidi zid izgrađen od blokova iz opusa IDEABLOK i Ploča 660 povrh zida, u natur boji. Spojevi i prostor među kamenom je obrađen Orsol mortom za fugiranje bež boje.

Izvor: TERRA SOL d.o.o.

TERRA SOL d.o.o.
TERRA SOL d.o.o.
Prodaja materijala, edukacija primjene i mogućnost izrade cijelog projekta na području cijele Hrvatske i navedenih zemalja.
Izdvajamo

Izdvojeni proizvodi