Obrada zraka - Fotokatalitička oksidacija - primjeri za ugradnju


Ovaj proces je kombinacija foto-oksidacije temeljene na efektu UV zračenja i katalitičke oksidacije. Ovaj tretman se uglavnom koristi u sredinama koje su opterećene sa velikom količinom neugodnih mirisa i organskih tvari koje se teško razgrađuju (oksidiraju). Kontaminirani zrak se usmjerava u tunel gdje UV zračenje uzrokuje kemijsku reakciju.

Organske tvari se razgrađuju, djelimično zbog kisika, ozona i drugi oksidirajućih iona. UV zračenje podupire taj proces dodatno razgrađujući molekule raspadnutih tvari. Ovaj proces omogućuje oksidaciju tvari koje su inače teško razgradive ili posebnih tvari poput hidrogen sulfida (sumporovodik), amonijaka, merkaptana (da bismo se oslobodili od neugodnih mirisa). Relativno kratko vrijeme zadržavanja je dovoljno za oksidaciju. Medij se sastoji od posebnog katalizatora koji mora odgovarati sadržaju onečišćujućih tvari u zraku.

Fotokatalitička oksidacija je posebno pogodna za obradu jako zagađenih otpadnih plinova, npr.:

  • Uklanjanje neugodnih mirisa iz postrojenja za obradu otpadnih voda,
  • Skladištenje, obrada i sušenje mulja,
  • Obrada rezidualne vode iz spremnika koji sadrže mješavinu vode i ulja,
  • Prijem fekalnog otpada,
  • Postrojenja za recikliranje.

Ionizacijski procesi se uglavnom koristi kako bi se uklonili neugodni mirisi unutar zgrada, kao što su sušare, prostori sa spremnicima za mulj, uredski prostori, postrojenja za pročišćavanje otpadnih voda, crpne stanice, flotacijske jedinice u mljekarama, itd. Ionizacije uglavnom ovisi o aktivaciji kisika, primjena ove tehnologije je vrlo fleksibilna. Ukoliko je ionizacijska jedinica instalirana u prostorijama, zagađeni zrak se tretira direktno.

Ionizacijska jedinica aktivira kisik u zraku,neugodni mirisi koji onečišćuju prostoriju služe za završnu izvedbu reakcije. Stoga izvlačenje zraka iz prostorije može biti smanjeno na minimum ili se čak može i izbjeći u nekim aplikacijama. Ovaj način rada može rezultirati smanjenjem operativnih troškova, pogotovo za grijanje (ili hlađenje u toplim klimama). Uređaj može raditi i povremeno. Ukoliko se ionizacijska jedinica ne može instalirati u prostoriju, svježi zrak se može ionizirati i miješati za onečišćenim zrakom za završnu reakciju.

Fotokatalitička oksidacija – PhoCatOx – PCO (primjeri za ugradnju)

Izvor: ASIO d.o.o.

ASIO d.o.o.
ASIO d.o.o.
Prodaja u cijeloj Hrvatskoj te Bosni i Hercegovini.
Izdvajamo

Izdvojeni proizvodi