Tretman za mulj - Spiralni dehidrator - prednosti, opis rada...


 

Spiralni dehidrator se koristi za ugušćivanje i dehidraciju mulja. Uređaj je malih dimenzija i može raditi u automatskom modu sa minimalnim zahtjevima za održavanje. Oprema garantira izlazne parametre dehidriranog mulja koji potječe s pročistača komunalnih voda od minimalno 18% suhe tvari.

Uređaj se proizvodi u nekoliko tipova i pogodan je za dehidraciju mulja komunalnih otpadnih voda sa UPOV-a od 1000-10 000ES te za UPOV različitih industrijskih grana. Slijedeća velika prednost ovih uređaja je to što se na njima može vršiti ugušćivanje i dehidracija sekundarnog mulj direktno iz aktivacijskog spremnika što utječe na snižavanje troškova prilikom izgradnje novih UPOV-a.

Prednosti

1. Niski investicijski troškovi

Uređaj sadrži zonu ugušćivanja tako da nije potreban tretman ugušćivanja mulja prije ulaska u spiralni dehidrator. Uređaj je dizajniran kao kompaktna cjelina i ne zauzima veliki prostor što utječe na smanjenje troškova prilikom izgradnje prostora za smještaj opreme.

2. Niski troškovi rada

Dehidrator je dizajniran na način da se onemogući začepljivanje i štopanje. Troškovi vode za pranje i ljudstva su minimalni. Također potrošnja ele. energije je prilično niska ( 0,3-2,15 Kw).

3. Učinak dehidracije

Uređaj može vršiti dehidraciju mulj sa malim udjelom suhe tvari direktno iz aktivacijskog spremnika. Mulj nakon dehidracije sadrži između 20-25% st.

4. 24-satni rad u automatskom modu bez ljudi

Uređaj može raditi u stalnom automatskom modu rada bez ljudi uključujući i doziranje kemikalija. Dnevna potreba za održavanjem je minimalna (5 min/dan)

Opis rada uređaja

Cilindar za dehidraciju se sastoji od rotirajuće pužne osovine koja se okreće konstantnom brzinom ispod sloja fiksnih i pokretnih prstenova. Za vrijeme rotacije puž se kreće do ruba pokretnog prstena koji se neprestano kreće između razmaka fiksnih prstenova. Na ovaj način unutrašnji prostor se čisti i sprječava začepljenje.

Voda prolazi između prstenova u prihvatni dio uređaja. Razmaci između prstenova postaju sve manji prema mjestu gdje se vrši izdvajanje muljnog kolača. Razmaci u zoni ugušćivanja iznose 0,5 mm, u zoni dehidracije 0,3 mm dok, se na kraju razmaci smanjuju na 0,15 mm. Ploče na kraju puža povećavaju pritisak na nastali muljni kolač poboljšavajući učinak dehidracije.
Opis rada SPIRALNOG DEHIDRATORA

  1. Mulj se pomoću muljne pumpe prepumpava u prihvatni dio spiralnog dehidratora. Kako bi se osigurao konstantni dotok mulja u prihvatnom dijelu postoji sigurnosni preljev koji se može ručno podešavati.
  2. Flokulanti se automatski doziraju u prihvatni dio dehidratora, te se miješaju sa muljem i odlaze prema cilindru za izdvajanje vode.
  3. Ugušćivanje mulja se u ovom dijelu odvija gravitacijski. Dalje se ugušćeni mulj transportira pužnim transportom prema zoni za dehidraciju.

*ST – Ukupna suha tvar mulja

Izvor: ASIO d.o.o.

ASIO d.o.o.
ASIO d.o.o.
Prodaja u cijeloj Hrvatskoj te Bosni i Hercegovini.
Izdvajamo

Izdvojeni proizvodi