Uređaj za obradu otpadnih voda u automobilskoj industriji - prednosti, princip rada, shema...


Tehnologija za obradu industrijskih otpadnih voda nastalih u automobilskoj industriji se može koristiti za izdvajanje boja, ljepila, emulzija iz industrijskih otpadnih voda koje nastaju u proizvodnim procesima.

Tretman industrijskih otpadnih voda bazira se na kemijskoj stabilizaciji, precipitaciji, taloženju te naknadnoj filtraciji i dehidraciji na filter presi.

Prednosti:

 • Zauzima mali prostor
 • Mogućnost ugradnje u neposrednoj blizini proizvodnog pogona
 • Mogućnost odvajanja ljepila i boje usprkos različitim tehnološkim procesima
 • Mogućnost korištenje postojećih spremnika i cjevovoda
 • Jednostavnost uporabe
 • Nakon tretmana nema naknada i troškova za ispuštanje vode
 • Minimalni operativni troškovi
 • Povratak investicije u periodu od 1-3 godina

Primjena u slijedećim granama industrije:

 • papirna
 • drvna
 • industrija namještaja
 • građevinska
 • tekstilna
 • tiskare
 • automobilska

Princip rada postrojenja za obradu otpadne vode AS-ASLI

Otpadna voda koja dolazi kontinuirano iz proizvodnog pogona se homogenizira u akumulacijskom spremniku u kojem se miješanje vrši sporohodnom miješalicom. Homogenizacijom se postiže izjednačavanje kvalitete vode. Homogenizirana otpadna voda se prepumpava kroz cijevni mikser u sedimentacijski reaktor. U cijevnom mikseru se doziraju sredstva za koagulaciju, flokulaciju kao i alkalna sredstva za korekciju pH vrijednosti.

Na ovaj način se postiže potrebna pH vrijednost otpadne vode za daljnje odvijanje procesa pročišćavanja, a samim time i pH vrijednost za ispuštanje vode u kanalizacijsku mrežu. Onečišćenja iz otpadne vode se izdvajaju procesom taloženja koje je potpomognuto dodatkom sredstva za koagulaciju.

Na još bolji učinak filtracije i uklanjanja vode iz mulja pomoću filter prese utiče doziranje sredstva za flokulaciju. Otpadna voda tretirana na ovaj način omogućuje daljnju obradu otpadne vode u biološkom reaktoru.

Tehnološka shema:

Legenda

 1. Koagulacijski reaktor
 2. Egalizacijski spremnik
 3. Dehidracija mulja
 4. Homogenizacijski spremnik za mulj
 5. Korekcija pH vrijednosti
 6. Priprema koagulanata
 7. Priprema flokulanata
 8. Mehanički pred-tretman
 9. Cijevni mješač
 10. Prihvatni spremnik
 11. Kontejner za mulj
 12. Pumpe za mulj
 13. Filter
 14. Spremnik za ugušćivanje
 15. Izlaz prema kanalizacijskoj mreži

Izvor: ASIO d.o.o.

ASIO d.o.o.
ASIO d.o.o.
Prodaja u cijeloj Hrvatskoj te Bosni i Hercegovini.
Izdvajamo

Izdvojeni proizvodi