Uređaj za pročišćavanje otpadnih voda pogodne za općine, gradske četvrti i male gradove AS-VARIOcomp N (30 - 300 ES) - prednosti, primjena, radovi...


Linija postrojenja projektirana za obradu sanitarno fekalne vode. AS-VARIOcomp N je linija UPOV dizajnirana za volumno opterećenje između 30-300 ES. Tehnološka rješenja za ova postrojenja se temelje na stabilnom i pouzdanom radu s minimalnom potrošnjom energije. Tehnologija koristi aerobne biološke procese koji su provjereni u našoj dugogodišnjoj praksi.

Prednosti VARIOcomp N uređaja:

 • niski operativni troškovi,
 • dostava je potpuna (sve je uključeno u cijenu),
 • zaključavanja poklopca,
 • uređaji su pouzdani i jednostavni za rukovanje,
 • pružamo stručnu podršku i usluge održavanje u cijeloj zemlji,
 • mogućnost jednostavne rekonstrukcije uređaja u tip AS-VARIOcomp ULTRA umetanjem membranskog modula.

VIDEO

Opis AS-VARIOcomp N uređaja:

AS-VARIOcomp N

Otpadnih voda dotiče gravitacijski na UPOV i nije potrebna izgradnja prepumpne stanice.

AS-VARIOcomp N / PUMP

UPOV je dizajniran za mjesta gdje je potrebno prepumpavanje otpadne vode, zbog visinske razlike potrebno je prepumpavanje otpadne vode u UPOV.

Primjena:

AS-VARIOcomp N – biološko pročišćavanje otpadnih voda (u daljnjem tekstu se spominje kao UPOV) nastavlja se na provjerenu liniju UPOV-a poznatu pod trgovačkim imenom AS-VARIOcomp V. Promjene se temelje na osnovu Europske norme EN 12255, dijelovi 1 -16. UPOV je dizajniran za pročišćavanje otpadnih voda trgovačkih objekata, hotela, poslovnih, stambenih jedinica i dijelova naselja.

Prednost UPOV je jednostavna prilagodba lokalnim uvjetima i jednostavna tehnologija ugradnje. UPOV većih dimenzija može biti izgrađen od kombinacije osnovnih linija (npr. UPOV za 200 PE se sastoji od dva uređaja za pročišćavanje 100 PE).

Opis radova:

 • UPOV mora biti instaliran na armirano-betonsku temeljnu ploču.
 • UPOV mora biti ugrađen u beton, uključujući gornju betonsku ploču
 • Priključci ulazne i izlazne cijevi moraju biti sa fleksibilnim koljenima.
 • Puhalo je instalirano u zasebnom plastičnom kućištu koje je dio isporuke. Plastično kućište puhala može biti instaliran unutar UPOV, ili bolje izvan nje.
 • Upravljačka elektro-jedinica može biti smještena u plastičnom kućištu koje mora biti zaključano. Plastično kućište može biti smješteno u blizini UPOV-a ili na zidu najbliže zgrade (skladište ili garaža) i međusobno povezano sa puhalom sa minimalnom dimenzijom cijevi DN 100.

Opis rada UPOV

AS-VARIOcomp N

Otpadna voda ulazi u primarni taložnik UPOV, koja istovremeno služi kao spremnik za višak mulja. Taložive i plutajuće čestice se zadržavaju u ovom dijelu. U aktivacijskom dijelu UPOV otpadna voda nakon mehaničkog pret-tretmana dolazi na biološku obradu. U sekundarnom taložniku UPUV dolazi do razdvajanja flokula aktivnog mulja i pročišćene vode koja se ispumpava prema recipijentu. Istaloženi mulj iz sekundarnog taložnika se vraća u aktivacijski dio UPOV. Tijekom vremena se nastali višak mulja iz aktivacijskog dijela prepumpava u primarni taložnik.

AS-VARIOcomp N/P

Za razliku od AS-VARIOcomp tipa N, UPOV N/P je opremljen sa opremom za doziranje kemikalija za redukciju fosfora u otpadnoj vodi. Oprema za doziranje može biti instalirana unutar UPOV bez većih modifikacija na uređaju.

Za razliku od osnovnog AS-VARIOcomp N tipa, UPOV sadrži ugrađeno prepumpno okno koje je opremljeno sa pumpom za mulj i držačem za košaru. Otpadna voda se pumpa izravno u aktivacijski dio UPOV.

Primjeri crteža sa dimenzijama

Tablica sa dimenzijama AS-VARIOcomp N

Tablica sa zajamčenim izlaznim vrijednostima

Garantiramo vrijednosti na izlazu iz UPOV – AS-VARIOcomp N ukoliko je ugradnja i montaža napravljena na pravilan način. Za UPOV – AS-VARIOcomp N / P, i AS-VARIOcomp N / PUMPA / P također možemo jamčiti izlazne koncentracije fosfora P uk = 2 mg/l.

ZA DETALJNIJE INFORMACIJE, ZATRAŽITE PROJEKTNU I INSTALACIJSKU DOKUMENTACIJU!

Odabrane reference

 • AS-VARIOcomp 30N/PUMP, lokacija: Vír, CZ
 • AS-VARIOcomp 50N/PUMP, lokacija: Ostrava-Antošovice, CZ
 • AS-VARIOcomp 80N, lokacija: Neslovice, CZ
 • AS-VARIOcomp 80N, lokacija: Olomučany, CZ
 • AS-VARIOcomp 200N, lokacija: Damníkov, CZ
 • AS-VARIOcomp 250N, lokacija: Podlesí (Ústí nad Orlicí), CZ

Izvor: ASIO d.o.o.

ASIO d.o.o.
ASIO d.o.o.
Prodaja u cijeloj Hrvatskoj te Bosni i Hercegovini.
Izdvajamo

Izdvojeni proizvodi