MC-INJEKT 1264 COMPACT - Injekciona smola za kruto povezivanje i brtvljenje pukotina i manjih šupljina (Tehnički list)


Svojstva proizvoda:

  • Duromerna smola na bazi epoksida, niskog viskoziteta
  • Kompatibilna sa vlagom
  • Visoka sposobnost prodiranja
  • Brzo očvrščivanje
  • Očvršćivanje u uvjetima dinamičkog opterećenja
  • Visoka tlačna i vlačna čvrstoća

Područja primjene:

  • Kruto ispunjavanje injektiranjem ili dubokim penetriranjem u pukotine, spojeve i šupljine na građevinama, u niskogradnji i visokogradnji, u suhim i vlažnim uvjetima
  • Procjena scenarija izloženosti: periodična inhalacija, aplikacija

Aplikacija

Priprema
Prije injektiranja je potrebno ispitati tlo ili građevinu, prema pravilima struke te odrediti tehniku injektiranja.

Miješanje komponenti
MC-Injekt 1264 compact se sastoji od dvije komponente, (A i B). Obje komponente se isporučuju odvojeno. Miješanje komponenti se obavlja laganim tempom u statičkom mješaču.

Zamiješanu smolu se prije obrade treba premjestiti u čistu i praznu bačvu ili u bačvu u kojoj je prije toga čuvala smola iste kvalitete. Proces je završen kad kada se smola pretoči u rezervni spremnik injekcijske pumpe, te kratko promiješa. Vrijeme obrade ovisi o količini koja se miješa i o vanjskoj temperaturi.

Injektiranje
Injektiranje se obavlja pomoću injekcijske pumpe MC-I 510 (pumpa 1K).

Odabir odgovarajućeg injekcijskog pakera ovisi u prvom redu o potrebnom tlaku za injekciju. Za niski i srednji tlak se preporuča MC-Surfacepacker LP ili MC-Hammerpacker LP. Za injekciju popraćenu visokim tlakom (do 200 bara) se upotrebljava MC-injekcijski paker.

Elementi sa temperaturom jezgre ispod +8°C ne mogu biti injektirani.

Čišćenje uređaja
Svi alati mogu biti očišćeni unutar vremena obrade pomoću MC-Verdünnung EP. Očvrsnuti materijal može biti uklonjen samo mehanički

*Sve tehničke vrijednosti određene su na 20°C i 50% relativne vlažnosti zraka

Sigurnosni savjeti
Molimo Vas pogledajte informacije o sigurnosti i savjete o upotrebi ispisane na pakiranju i u sigurnosnom listu. GISCODE: RE1

Napomena: informacije navedene u ovom tehničkom listu temelje se na našem iskustvu i aktualnom znanju, ali su neobavezne. Potrebno ih je prilagođavati uvjetima na objektu, namjeni te lokalnim propisima. S obzirom na to, jamčimo za točnost ovih navoda koji su u skladu s našim uvjetima prodaje i isporuke. Prijedlozi izmjena tehničkih listova od strane naših suradnika se uvažavaju ukoliko su potvrđeni u pismenom obliku. U svakom slučaju je potrebno pridržavati se općih uvjeta tehnike.

Izdanje 07/12 Ovom verzijom tehničkog lista prestaju važiti sve prethodne verzije te njihovo korištenje nije dozvoljeno. Objavom nove verzije ova verzija postaje nevažeća.

Izvor: MC BUILDING CHEMICALS d.o.o.

MC BUILDING CHEMICALS d.o.o.
MC BUILDING CHEMICALS d.o.o.
Prodaja, izrada sustava, izvedba, tehnička podrška na području cijele Hrvatske. Djelujemo i na području BiH, Slovenije i cijele Europe.
Izdvajamo

Izdvojeni proizvodi