NAFUFILL KM 130 - PCC reparaturni mort za poravnanja na horizontalnim betonskim podlogama (Tehnički list)


PCC reparaturni mort za poravnanja na horizontalnim betonskim podlogama za statički i ne statički opterećena područja.

Svojstva proizvoda:

 • Jednokomponentni polimerom modificirani mort
 • Visoko otpornost na soli i kloride
 • Klasa R4 prema normi EN 1504 (3.dio)

Područja primjene:

 • Zamjena betona za PCC i područja prema ZTV-ING (3. Poglavlje) za dinamički opterećana područja
 • M3 zamjena betona prema DafStb- standard za reparacije betona za statička ojačanja betonskih nosivih konstrukcija
 • Mort za popravak i smještanje anoda prema EN 12696 za postupak zamjene „katodna zaštita i zaštita od korozije za armaturni čelik
 • Certificiran i klasificiran prema EN 1504 dio 3/9 za principe 3,4 i 7 te procedure 3.1; 4.4; 7.1 i 7.2
 • Prema normi EN 206 prikladan za ekspozicijske klase XC 1-4; XF 1-4; XD 1-3 i XS 1-3

Aplikacija

Priprema podloge / miješanje
Vidi list “opći uvjeti obrade” za grube i sanacijske mortove te sustave za zamjenu betona

Armatruni čelik
Zentrifix KMH se koristi kao antikorozivni premaz. Vidi list “opći uvjeti obrade za grube i sanacijske mortove”

S/N veza
Nafufill HB se koristi kao vezivno sredstvo. Vidi list “opći uvjeti obrade za grube i sanacijske mortove“

Miješanje
Nafufill 130 reparaturni mort se dodaje u vodu uz stalno mješanje do homogene smjese bez grudica.Preporuča se mješati sa mikserom sa dvostrukim vretenom pri malim brzinama.Ručno mješanje i djelomično korištenje materijala iz vreće je ZABRANJENO. Mješati se mora najmanje 5 minuta.

Omjer miješanja
Vidi tabelu „tehničke karakteristike“. Za 25 kg Nafufilla 130 potrebno je cca. 2,125 do 2,25 l vode. Kako i kod drugih cementnovezujućih proizvoda količina vode može variratiali samo u dopuštenim granicama.

Aplikacija
Nafufill 130 može se nanositi ručno ili strojem za finiširanje.Područje pritom pora ostati bez rupa. Kako bi osigurali jednakost debljine nanosa treba koristiti uređaje za određivanje debljine. Sve postojeće spojeve u podlozi treba uklopiti u sustav zamjene betona. Isto tako je potrebno na spoju poda i zida napraviti odgovarajuću spojnicu.

Naknadna obrada-finiširanje
Nakon nanošenja Nafufill 110 se može zagladiti i završno obraditi sa suhom glatkom spužvom. U slučaju špricanja površina može ostati gruba bez obrade.

Opće informacije
Za područja na koja se naknadno nanosi neka od smola podlogu treba sačmariti ili slično ali ne ranije od 7 dana nakon nanošenja reparaturnog morta. Prije nanošenja nekog zaštitnog sloja, premaza ili asfaltnog sloja materijal treba ostaviti 14 dana na tempreaturi ispod +10°C ili najmanje 7 dana na temperaturi iznad +15°C.

Njegovanje
Nafufill 130 se mora zaštititi od prenaglog isušivanja i izloženosti suncu i vjetru. Njegovanje traje obično 3 dana.

Neovisna kontrola kvalitete
QDB; Qualitätsgemeinschaft Deutsche Bauchemie

Tehnički podaci Nafufill 130

Obilježje proizvoda Nafufill 130

 • Standardna boja: siva
 • Pakiranje: 25 kg vreća
 • Skladištenje: U originalnom pakiranju na temperaturama ispod 20°C cca.1 godinu na suhom i hladnom mjestu. Zaštititi od smrzavanja.
 • Odlaganje: Pakiranja isprazniti u potpunosti.

Sigurnosni savjeti: Obratite pažnju na obavijesti o opasnosti i sigurnosne upute na etiketama, sigurnosno tehničke listove proizvoda te opće upute za sigurno korištenje s materijalima za premaz i reaktivnim smolama. GISCODE:RE1

Napomena: informacije navedene u ovom tehničkom listu temelje se na našem iskustvu i aktualnom znanju, međutim su neobavezne. Potrebno ih je prilagođavati uvjetima na objektu, namjeni te lokalnim propisima. Uz ispunjenje navedenih uvjeta jamčimo za točnost, različite od navoda iz tehničkog lista za nas su obvezujuće isključivo ako su potvrđene iz struke.

Verzija 08/10 Ovom verzijom tehničkog lista prestaju važiti sve prethodne verzije te njihovo korištenje nije dozvoljeno. Objavom nove verzije ova verzija postaje nevažeća

Izvor: MC BUILDING CHEMICALS d.o.o.

MC BUILDING CHEMICALS d.o.o.
MC BUILDING CHEMICALS d.o.o.
Prodaja, izrada sustava, izvedba, tehnička podrška na području cijele Hrvatske. Djelujemo i na području BiH, Slovenije i cijele Europe.
Izdvajamo

Izdvojeni proizvodi