Svojstva proizvoda:

 • Niskoviskozna elastomerna smola na bazi poliuretana
 • Ograničeno povećanje volumena u dodiru s vodom
 • Svojstvo elastičnog brtvljenja

Područja primjene:

 • Elastično brtvljenje / zapunjavanje pukotina, fuga i šupljina na objektima nisko iIi visokogradnje te inženjerske gradnje u suhim, vlažnim uvjetima te u uvjetima prodirujuće vode pod tlakom
 • Punjenje injekcijskih cijevi
 • Naknadno brtvljenje kod horizontalne barijere i gdje je potrebno vertikalne barijere gdje se povećava vlaga u zidanim strukturama
 • Procjena izloženosti scenarija: stalan kontakt sa vodom (pukotina), povremeno udisanje, obrada
 • DIN EN 1504-5 klasifikacija : U (D1) W (1/2/3) (6/35). U (D92) W(2) (1) (6/35)

Aplikacija

Pripremne radnje:
Prije injektiranja potrebno je pregledati građevinu prema pravilima struke te odrediti tehniku injektiranja.

Miješanje Komponenti:
MC-Injekt 2300 sastoji se od dvije komponente A(baza) i komponente B(otvrdnjivač) koje se trebaju u naznačenom omjeru miješati s lagano rotirajućim mješačem. Prije upotreba smola se treba prabaciti u čistu posudu gdje se ponovo lagano promiješa i prebacuje u odgovarajuću pumpu. Vrijeme obrade ovisi o količini zamješane smole i temperaturi u prostoru.

Ubrzanje reakcije:
Reaktivna smola se može ubrzati dodavanjem katalizatora MC-KAT 23 ( dodatak do 1 % u odnosu na komponentu A) Katalizator se dodaje u komponentu A prije mješanja A i B komponente.

Injektiranje:
Injektiranje se izvodi Injekcijskom pumpom MC-I 510 (1 K pumpa)

Za injektiranje preporučuju se MC injekcijski pakeri. Za vodu pod visokim tlakom trebalo bi se s elastomernom pjenom MC-Injekt 2033 predinjektirati, tako da se poliuretanska smola MC Injekt 2300 tjekom stvrdnjavanja ne ispere. Vidi tehnički list MC-INJEKT 2033.

Radove treba zaustaviti ako temperatura padne ispod +6°C . Treba se obratiti pozornost da temperatura od ≥ 6° C bude tjekom cijelog postupka rasta čvrstoće.
Detaljne napomene za obradu možete naći u Informativnom listu za obradu MC-Injekt 2300.

Čišćenje alata:
U periodu vremena obrade mogu se svi alati očistiti s sredstvom za čišćenje MC-verdunung PU . Stvrdnuti materijal se može samo mehaničkim putem očistiti.

Tehnički podaci MC-Injekt 2300

*Sve tehničke vrijednosti određene su pri temperature kod +20 ºC i kod 50% relativne vlage zraka

Obilježje proizvoda MC-Injekt 2300

Boja: svijetlo smeđa

 • Sredstvo za čišćenje alata: MC Verdünnung PU(MC-Thinner PU)Nikako se ne smiju upotrijebiti materijali na bazi vode ili voda
 • Pakiranje: karton 6 × 1 lit. komplet, 10 lit. i 30 lit. komplet MC-KAT 23 aluminijska boca od 400 ml u kartonu od 5 kom
 • Skladištenje: u originalnom pakiranju najmanje 12 mjeseci na temperaturi između +5 ºC +25 ºC i na suhom mjestu. Isto vrijedi i za transport.
 • Odlaganje: Pakiranje u potpunosti isprazniti.

Napomena: informacije navedene u ovom tehničkom listu temelje se na našem iskustvu i aktualnom znanju, međutim su neobavezne. Potrebno ih je prilagođavati uvjetima na objektu, namjeni te lokalnim propisima. Uz ispunjenje navedenih uvjeta jamčimo za točnost, različite od navoda iz tehnočkog lista za nas su obvezujuće isključivo ako su potvrđene iz struke.

Verzija 02/12 Ovom verzijom tehničkog lista prestaju važiti sve prethodne verzije te njihovo korištenje nije dozvoljeno. Objavom nove verzije ova verzija postaje nevažeća

Izvor: MC BUILDING CHEMICALS d.o.o.

MC BUILDING CHEMICALS d.o.o.
MC BUILDING CHEMICALS d.o.o.
Prodaja, izrada sustava, izvedba, tehnička podrška na području cijele Hrvatske. Djelujemo i na području BiH, Slovenije i cijele Europe.
Izdvajamo

Izdvojeni proizvodi