Svojstva proizvoda:

 • Niskoviskozna polimerom modificirana hidrostrukturna smola na bazi akrila
 • Kratko kontrolirajuće vrijeme reakcije
 • Visoko elastična u izreagiranom stanju
 • Odlična svojstva prionjivosti
 • Ispunjava UBA-upute za reparacije u kontaktu s pitkom vodom

Područja primjene:

 • Brtvljenje sljubnica, fuga, pukotina i rupa u ziđu i betonu
 • Brtvljenje i ljepljenje kontaktnih područja između plastično brtvenih traka i betona
 • Dodatno vanjsko brtvljenje za strukturalne dijelove objekta koji su u kontaktu sa tlom prema modulu 804.6102 of DB AG
 • Naknadno brtvljenje horizontalne barijere gdje je to potrebno, te vertikalna barijera protiv kapilarne i uzdižuće vlade kod ziđa
 • Procjena izloženosti scenarija: stalan kontakt sa vodom , povremeno udisanje, obrada
 • DIN EN 1504-5 klasifikacija: U (S2) W (1) (2/3/4) (1/40)

Aplikacija

Priprema
Prije injektiranja potrebno je pregledati građevinu prema pravilima struke te odrediti tehniku injektiranja.

Miješanje
MC-Injekt GL-95 TX višekomponentni sistem za injektiranje. Komponenta A i komponenta B koje se mješaju od podkomponenti na gradilištu. Komponenta A se mješa od podkomponenti A1, A2 i A3. Podkomponente A2 i A3 se dodaju u komponentu A1 i međusobno promješaju sa drvenom „kuhačom“. Komponenta B se rastopi u komponenti B1. Ovisno o odabiru rješenja određeno je i vrijeme reakcije. Vremena reakcije također su određena i vanjskom temperaturom.

Odgađanje reakcije
Kod posebnih slučajeva može se reakcija MC-Injekt GL-95 TX odgoditi s MC-Injekt Retarder GL. Dodatak određuje odgađanje vrijemena reakcije. Usporivač se umješa u gotovu mješavinu komponente A. Preporučuje se takva mješavina upotrijebi unutar 2 sata. Kod upotrebe usporivača koncentracija komponente B u komponenti B1 je 0,5 %.

Injektiranje
Injektiranje MC-Injekt GL-5 TX radi se s 2 komponentnom pumpom, (npr MC-I 700). Za injektiranje se preporučuju MC-Stahlpakeri 18/300
Detaljne upute za rad sa reaktivnim smolama mogu se pronaći u uputama za izvođenje MC-Injekt GL-95 TX

Čišćenje alata
U vremenu obrade može se sav alat oprati s vodom. Izreagirani materijal može se otkloniti samo mehaničkim putem

Tehnički podaci MC-Injekt GL-95 TX

*Sve tehničke vrijednosti određene su pri temperature kod +20 ºC i kod 50% relativne vlage zraka

Obilježje proizvoda MC-Injekt GL-95 TX

Boja: plava

Pakiranje/dostava:

 • MC-Injekt GL-95 komp. A1 27,5 kg i 110 kg kompleti
 • MC-Injekt GL-95 komp. A2 karton sa 4 × 0,5 kg kompleta
 • MC-Injekt GL-95 komp. A3 karton sa 2 i 8 kg pakiranje
 • MC-Injekt GL-95 komp. B karton sa 4 × 0,5 kg kompleta
 • MC-Injekt GL-95 TX komp. B1 25 kg i 100 kg komplet
 • MC-Injekt Retarder GL 5 kg komplet

Skladištenje: u originalnom pakiranju najmanje 12 mjeseci pri temperaturi između +5 ºC i +25 ºC i na suhom mjestu.
Odlaganje: Pakiranje u potpunosti isprazniti.

Sigurnosni savjeti: Obratite pažnju na obavijesti o opasnosti i sigurnosne upute na etiketama, sigurnosno tehničke listove proizvoda te opće upute za sigurno korištenje s materijalima.

Napomena: informacije navedene u ovom tehničkom listu temelje se na našem iskustvu i aktualnom znanju, međutim su neobavezne. Potrebno ih je prilagođavati uvjetima na objektu, namjeni te lokalnim propisima. Uz ispunjenje navedenih uvjeta jamčimo za točnost, različite od navoda iz tehnočkog lista za nas su obvezujuće isključivo ako su potvrđene iz struke.

Verzija 07/11 Ovom verzijom tehničkog lista prestaju važiti sve prethodne verzije te njihovo korištenje nije dozvoljeno. Objavom nove verzije ova verzija postaje nevažeća

Izvor: MC BUILDING CHEMICALS d.o.o.

MC BUILDING CHEMICALS d.o.o.
MC BUILDING CHEMICALS d.o.o.
Prodaja, izrada sustava, izvedba, tehnička podrška na području cijele Hrvatske. Djelujemo i na području BiH, Slovenije i cijele Europe.
Izdvajamo

Izdvojeni proizvodi