MC-DUR 1252 - Otporna bojano-postojana epoksidna smola za garažna parkirališta - Tehnički list


Svojstva proizvoda:

  • Dvokomponentna pigmentirana fleksibilna smola na bazi epoksida za parkirališta i primjenu u industriji
  • Povećana kemijska i mehanička otpornost te UV stabilnost
  • Smola za deblje nanose koja može biti i pomiješana sa sušenim agregatom

Područja primjene:

  • Obloga za unutrašnja i vanjska parkirališta
  • Za upotrebu u područjima industrije i slično
  • Procjena izloženosti scenarija: periodični kontakt s vodom, periodična inhalacija, aplikacija

Aplikacija

Priprema podloge / miješanje
Vidi list “podloga i priprema podloge” Vidi list “ opće upute za rad s reaktivnim smolama”.

Temeljni premaz
MC-DUR 1200 VK, vidi tehnički list “MC-DUR 1200 VK”

S/N veza
S/N veza sastoji se od MC-DUR 1200 VK i vruće sušenog kvarcnog pijeska granulacije 0,1-0,3 mm. Vidi tehnički list MC-DUR 1200 VK.

Aplikacija
MC-DUR 1252 se nanosi, najranije 12 a najkasnije nakon 24 sati nakon aplikacije s/n veze s gleterom , rakelom ili gumenim gleterom te prođe sa ježastim valjkom kako bi se izbili eventualni mjehurići iz materijala. Za debljinu sloja preko 1 mm se u MC-DUR 1252 umiješa vruće sušeni kvarcni pijesak granulacije 0,1-0,3 mm u omjeru 1:0,5.

Nakon toga se još svježa površina odzrači ježastim valjkom križno. Ukoliko je potrebna veća protukliznost na još svježi premaz se posipa vruće sušeni kvarcni pijesak do zasićenja, granulacije npr. 0,2-0,7 mm ili grublji. (potrošnja 5-6 kg). Nakon sušenja se višak pijeska ukloni, te je spremno za nanošenje glavnog sloja. Gornji tj. nosivi sloj se nanosi gumenim gleterom ili lopaticom i prođe s kratkodlakim valjkom od janječe kože.

Aplikacija na vertikalnim područjima
Za vertikalne površine koristi se u MC-DUR 1252 sa dodatkom cca.3-5% mase MC-Stellmittel TX19 .

Posebne odredbe
Potrošnja materijala, vrijeme obrade, vrijeme stvrd njavanja te postizanje propisane čvrstoće površine ovisni su o temperaturi i uvjetima na “terenu”. (Vidi list “Obrada reaktivnih smola) “. Molimo Vas da u listu “Obrada reaktivnih smola obratite pažnju na napomene vezane uz proizvodne šarže.

Izloženost kemijskim utjecajima i utjecajima UV zračenja može dovesti do promjene u boji koje u pravilu nemaju utjecaja na svojstva bitna za korištenje površine. Mehanički i kemijski izložene površine uslijed uobičajenog korištenja predmetom su habanja te se preporuča kontinuirana provjera održavanje.

Tehnički podaci MC-DUR 1252

Obilježje proizvoda MC-DUR 1252

Sredstvo za čišćenje alata: MC-Reinigungsmittel U
Standardna boja: MC-siva, RAL 7032, 7023 – Ostale boje na upit
Pakiranje: Komponente A+B od ukupno 12 kg i 30 kg*Skladištenje:* Na suhom i hladnom mjestu (ispod 20 ºC). U originalnom pakiranju cca. 1 godinu zaštititi od smrzavanja
Odlaganje: pakiranja moraju biti kompletno ispražnjena
EU Regulacija 2004/42 RL2004/42/EG All/j
(Decopaint-Richtlinie)(550/500 g/l) max 113 g/l VOC

Sigurnosni savjeti: Obratite pažnju na obavijesti o opasnosti i sigurnosne upute na etiketama, sigurnosno tehničke listove proizvoda te opće upute za sigurno korištenje s materijalima za premaz i reaktivnim smolama. GISCODE:RE1

Napomena: informacije navedene u ovom tehničkom listu temelje se na našem iskustvu i aktualnom znanju, međutim su neobavezne. Potrebno ih je prilagođavati uvjetima na objektu, namjeni te lokalnim propisima. Uz ispunjenje navedenih uvjeta jamčimo za točnost, različite od navoda iz tehničkog lista za nas su obvezujuće isključivo ako su potvrđene iz struke.

Verzija 06/10 Ovom verzijom tehničkog lista prestaju važiti sve prethodne verzije te njihovo korištenje nije dozvoljeno. Objavom nove verzije ova verzija postaje nevažeća

Izvor: MC BUILDING CHEMICALS d.o.o.

MC BUILDING CHEMICALS d.o.o.
MC BUILDING CHEMICALS d.o.o.
Prodaja, izrada sustava, izvedba, tehnička podrška na području cijele Hrvatske. Djelujemo i na području BiH, Slovenije i cijele Europe.
Izdvajamo

Izdvojeni proizvodi