NAFUFILL KM 110 - Fini reparaturni mort za poravnanja na betonskim podlogama - Tehnički list


Svojstva proizvoda:

 • Jednokomponentni polimerom modificirani mort
 • Ručno i strojno nanošenje
 • Visoka vodonepropusnost
 • Visoko otpornost na temperaturne promjene
 • Može se koristiti i kao temeljni sloj(Kratz ili scratch coat)
 • Na njega se naknadno može nanjeti Betonflair WG, Nafufill BS i EmceColor-flex nakon otprilike 3 sata
 • Ispitan i odobren prema ZTV ING TL/TP BE PCC i DIN V 18026m kao OS 4 i OS 5 sustav
 • Klasa R2 prema normi EN 1504 (3.dio)

Područja primjene:

 • Fini mort za popravljanje i reprofiliranje građevinskih dijelova od betona za PCC područja (bez pješačkog i voznog prometa) za unutarnju i vanjsku primjenu
 • Izravnavanje pregrubih površina
 • Certificiran i klasificiran prema EN 1504 -9 princip 3 te procedure 3.1

Aplikacija

Priprema podloge / miješanje
Vidi list “opći uvjeti obrade“ za grube i sanacijske mortove

Miješanje
Nafufill 110 reparaturni mort se dodaje u vodu uz stalno miješanje do homogene smjese bez grudica. Preporuča se miješati sa mikserom sa dvostrukim vretenom pri malim brzinama. Ručno miješanje i djelomično korištenje materijala iz vreće je ZABRANJENO. Miješati se mora najmanje 5 minuta.

Omjer miješanja
Vidi tabelu „tehničke karakteristike“. Za 25 kg Nafufilla 110 potrebno je cca. 4,5 do 4,75 l vode. Kako i kod drugih cementnovezujućih proizvoda količina vode može varirati samo u dopuštenim granicama.

Aplikacija
Nafufill 110 može se nanositi ručno ili špricanjem Može se nanositi u jednom ili više slojeva. Preporuka je kod strojnog nanošenja koristiti pužnu pumpu sa prilagodljivom glavom za špricanje. Ako se nanosi ručno koristiti gleter i zidarsku žlicu te ostali zidarski alat. Molimo zatražiti naš savjet ili planer za opremu

Naknadna obrada-finiširanje
Nakon nanošenja Nafufill 110 se može zagladiti i završno obraditi sa suhom glatkom spužvom. U slučaju špricanja površina može ostati gruba bez obrade.

Nanošenje novog sloja preko postojećeg
Ako se nanosi 2 ili više slojeva intervali između njih se moraju poštovati prema tehničkim podacima u nastavku ovog lista(vidi Tehnički podaci za nafufill 110.)

Njegovanje
Pri temperaturi od +20°C na Nafufill 110 se može nanositi premaz Betonfliar WG ili EmceColor-flex E, 3 sata nakon nanošenja morta. Više temperature i izloženost vjetru skraćuju vrijeme novog nanosa. Ako se ne nanosi zaštitni sloj tipa kao gore naveden, Nafufill 110 se mora zaštititi od prenaglog gubljenja vode i izloženost suncu i vjetru. Ako je mort izložen visokoj vlazi (kiša ili rosa) u ranoj fazi moguće su manje promjene u boji na površini. Prije daljnjeg rada u tom slučaju treba odstraniti slabe i nevezale dijelove.

Neovisna kontrola kvalitete
QDB; Qualitätsgemeinschaft Deutsche Bauchemie

Tehnički podaci Nafufill 110

*Sve tehničke vrijednosti određene su pri temperaturama od +23 ºC i 50 %relativne vlage zraka (ukoliko nije drugačije naznačeno

**Potrošnja ovisi o objektu i stanju podloge, kao i skladištenju, obradi i temperature podloge. Kako bi se dobila točna potrošnja preporučuje se da se napravi probno polje na objektu.

Obilježje proizvoda Nafufill 110

Standardna boja: siva
Pakiranje: 25 kg vreća
Sredstvo za čišćenje alata: voda
Skladištenje: U originalnom pakiranju u temperaturama između + 5 i + 25 cca. 1 godinu na suhom i hladnom mjestu. Zaštititi od smrzavanja. Isti uvjeti vrijede i za transport.
*Odlaganje:*Pakiranja isprazniti u potpunosti. Obratite pažnju na naš informacijski list o propisima o pakiranjima „MC-koncept zbrinjavanja za ostatke, transport i prodajna pakiranja“Iste šaljemo na vaš zahtjev.

Sigurnosni savjeti: Obratite pažnju na obavijesti o opasnosti i sigurnosne upute na etiketama, sigurnosno tehničke listove proizvoda te opće upute za sigurno korištenje s materijalima za premaz i reaktivnim smolama. GISCODE:RE1

Napomena: informacije navedene u ovom tehničkom listu temelje se na našem iskustvu i aktualnom znanju, međutim su neobavezne. Potrebno ih je prilagođavati uvjetima na objektu, namjeni te lokalnim propisima. Uz ispunjenje navedenih uvjeta jamčimo za točnost, različite od navoda iz tehničkog lista za nas su obvezujuće isključivo ako su potvrđene iz struke.

Verzija 08/10 Ovom verzijom tehničkog lista prestaju važiti sve prethodne verzije te njihovo korištenje nije dozvoljeno. Objavom nove verzije ova verzija postaje nevažeća

Izvor: MC BUILDING CHEMICALS d.o.o.

MC BUILDING CHEMICALS d.o.o.
MC BUILDING CHEMICALS d.o.o.
Prodaja, izrada sustava, izvedba, tehnička podrška na području cijele Hrvatske. Djelujemo i na području BiH, Slovenije i cijele Europe.
Izdvajamo

Izdvojeni proizvodi