Za statički i nestatički opterećene građevinske dijelove za vertikalna i područja “iznad glave”.

Svojstva proizvoda:

 • Jednokomponentni
 • Ručno i strojno nanošenje
 • Visoka otpornost na karbonizaciju
 • Visoko otpornost na kloride i soli
 • Ne zapaljiv prema klasifikaciji DIN EN 13501 – A1 klasa materijala
 • Vatrootporan prema temperaturnoj krivulji prema ZTV-ING
 • Mehanički visoko otporan
 • Klasa vatrootpornosti F120
 • Klasa R4 prema normi EN 1504 (3.dio)

Područja primjene:

 • Djelomično popravljanje i reprofiliranje građevinskih dijelova od betona za PCC II područja prema ZTV-ING (3. Poglavlje)
 • Zamjena betona kod vodoprivrednih objekata za mjestimičnu ili potpunu reprofilaciju površine.Prema ZTV-W LB 219
 • M3 zamjena betona prema DafStb- standard za reparacije betona za statička ojačanja betonskih nosivih konstrukcija
 • Mort za popravak i smještanje anoda prema EN 12696 za postupak zamjene „katodna zaštita i zaštita od korozije za armaturni čelik (također i za horizontalna područja)
 • Certificiran i klasificiran prema EN 1504 dio 3/9 za principe 3,4 i 7 te procedure 3.1;3.3,4.4;7.1 i 7.2
 • Prema normi EN 206 prikladan za ekspozicijske klase XC 1-4; XF 1-4; XW 1-2; XD 1-3 i XS 1-3

Aplikacija

Priprema podloge / miješanje

Vidi list “opći uvjeti obrade“ za grube i sanacijske mortove

Armaturni čelik
Zentrifix KMH se koristi kao antikorozivni premaz. Vidi list “opći uvjeti obrade za grube i sanacijske mortove“

Miješanje
Nafufill KM 250 reparaturni mort se dodaje u vodu uz stalno miješanje do homogene smjese bez grudica. Preporuča se miješati sa mikserom sa dvostrukim vretenom pri malim brzinama. Ručno miješanje i djelomično korištenje materijala iz vreće je ZABRANJENO. Miješati se mora najmanje 5 minuta.

Omjer miješanja
Vidi tabelu „tehničke karakteristike“. Za 25 kg Nafufilla KM 250 potrebno je cca. 3,75 do 4,0 l vode. Kako i kod drugih cementnovezujućih proizvoda količina vode može varirati ali samo u dopuštenim granicama.

Aplikacija
Nafufill KM 250 može se nanositi ručno ili špricanjem Može se nanositi u jednom ili više slojeva. Preporuka je koristiti pužnu pumpu sa prilagodljivom glavom za špricanje. Molimo zatražiti naš savjet ili planer za opremu

Naknadna obrada-finiširanje
Nakon nanošenja Nafufill KM 250 se može zagladiti i završno obraditi sa drvenim ili plastičnim gleterom,rupičastom spužvom ili gumenim letvičastim gleterom

Njegovanje
Nafufill KM 250 mora se zaštititi od prenaglog gubljenja vode (juta, folija i sl.). Pri tome se mora uzeti u obzir zaštita od vjetra i direktnog sunca. Njegovanje traje obično 3 dana..

Neovisna kontrola kvalitete
QDB; Qualitätsgemeinschaft Deutsche Bauchemie

Tehnički podaci Nafufill KM 250

Obilježje proizvoda Nafufill KM 250

Standardna boja: siva
Pakiranje: 25 kg vreća
Sredstvo za čišćenje alata: voda
Skladištenje: U originalnom pakiranju u temperaturama između + 5 i + 25 cca. 1 godinu na suhom i hladnom mjestu. Zaštititi od smrzavanja. Isti uvjeti vrijede i za transport.
Odlaganje: Pakiranja isprazniti u potpunosti. Obratite pažnju na naš informacijski list o propisima o pakiranjima „MC-koncept zbrinjavanja za ostatke, transport i prodajna pakiranja“Iste šaljemo na vaš zahtjev.

Sigurnosni savjeti: Obratite pažnju na obavijesti o opasnosti i sigurnosne upute na etiketama, sigurnosno tehničke listove proizvoda te opće upute za sigurno korištenje s materijalima za premaz i reaktivnim smolama. GISCODE:RE1

Napomena: informacije navedene u ovom tehničkom listu temelje se na našem iskustvu i aktualnom znanju, međutim su neobavezne. Potrebno ih je prilagođavati uvjetima na objektu, namjeni te lokalnim propisima. Uz ispunjenje navedenih uvjeta jamčimo za točnost, različite od navoda iz tehničkog lista za nas su obvezujuće isključivo ako su potvrđene iz struke.
Verzija 08/10 Ovom verzijom tehničkog lista prestaju važiti sve prethodne verzije te njihovo korištenje nije dozvoljeno. Objavom nove verzije ova verzija postaje nevažeća

Izvor: MC BUILDING CHEMICALS d.o.o.

MC BUILDING CHEMICALS d.o.o.
MC BUILDING CHEMICALS d.o.o.
Prodaja, izrada sustava, izvedba, tehnička podrška na području cijele Hrvatske. Djelujemo i na području BiH, Slovenije i cijele Europe.
Izdvajamo

Izdvojeni proizvodi