PRIPREMA VODE - za energetiku i tehnološki proces u prehrambenoj industriji


TEHNOLOGIJA PRIPREME VODE

1.1 PROCESNA VODA (pitka voda) 2×36 m³/h

1.1.1. DEFERIZACIJA I ADSORPCIJA ARSENA

 • Aeracija
 • deferizacija i uklanjanje amonijaka na pješčanim filtrima
 • adsorpcija arsena na specijalnom filtarskom mediju

Ukupan kapacitet: 72 m³/h pročišćene vode ( 2 × 36 m³/h paralelno)

1.1.2. OMEKŠAVANJE vode za proizvodni proces

Za proizvodni proces, potrebno je 36 m³/h omekšane vode s 0,5° nj tvrdoće. Mekšanje vode se vrši postupkom neutralne ionske izmjene.
Linija je duplex 2 × 36 m³/h (jedna kolona radi, a druga se regenerira ili je u “stand by”).

 • Kapacitet linije 36 m³/h ( 2 × 36 m³/h ), 0,5° nj
 • Voda se dezinficira s UV postrojenjem.

1.2. PRIPREMA VODE ZA ENERGETIKU

1.2.1. ULTRAFILTRACIJA

Ultrafiltracija vode za skidanje mutnoće < 1 NTU ( SDI < 3 ) i zaštitu membrana reverzne osmoze od bio – foulinga. Kapacitet 1 × 36 m³/h.

Slika 1: Neutralizacija s dozirnim pumpama
Slika 2: UF jedinica

1.2.2. OMEKŠAVANJE VODE- napojna voda za reverznu osmozu RO

Mekšanje vode postupkom neutralne ionske izmjene. Linija je duplex 2 × 34 m³/h (jedna kolona radi, a druga se regenerira ili je u “stand by”). Kapacitet linije 34 m³/h (2 × 34 m³/h), potpuno omekšane vode tvrdoće ca. 0,1° nj.

1.2.3. REVERZNA OSMOZA – RO

Postrojenje za reverznu osmozu

Postrojenje za kemijsko čišćenje membrana ( u sklopu uređaja za reverznu osmozu ). Kapacitet linije 25 m³/h permeata ( demineralizirane vode ), elektrovodljivosti 10 -20 μS/cm, tvrdoće do 0,05° nj. Tehnički uvjeti za kvalitetu napojne vode generatora pare prema HRN M.E2.011 za kotlove do radnog tlaka 40 bara propisuju tvrdoću napojne vode do 0,06° njemačkih.

2. OPIS PROCESA I SPECIFIKACIJA OPREME

2.1. PRIPREMA VODE ZA PROCES

2.1.1. AERACIJA

U 1. stupnju obrade vode u aeratoru se provodi aeracija radi obogaćivanja vode kisikom iz zraka koji je potreban za procese kemijske oksidacije željeza. Zbog potrebe oksidacije željeza, ugrađen je otvoreni sustav aeracije. U aeratoru osim zasićenja vode kisikom, dolazi i do oksidacije željeza, Fe (II) u Fe (III) ione, a mogu se odvijati i drugi oksidacijski procesi kisikom. Osim unosa kisika u vodu aeracija može imati za cilj i uklanjanje nepoželjnih hlapivih sastojaka vode. To se prije svega odnosi na uklanjanje amonijaka i drugih mirisa iz vode.

Aeracija se sastoji od:

 • istiskanje vode kroz sapnice (dizne), koje formiraju definirani mlaz i veličinu kapljica za veliku kontaktnu površinu, koja omogućuje dobru apsorpciju kisika
 • reakcijska komora – sedimentator za željezo

2.1.2. FILTRACIJA

U 2. stupnju obradbe vode iz vode se uklanja crveno smeđi pahuljasti talog željezo (III) hidroksida filtracijom kroz dvoslojnu filtersku ispunu (kvarcni pijesak i antracit).

Filtracija:

 • tlačne posude sa sapničkim dnom, d=2m, PN6…2 kom
 • filtarski medij- SiO2 pijesak, antrazit
 • automatske i ručne armature
 • mjerači ΔP
 • automatski deaeratori
 • manometri
 • sigurnosni ventili
 • PVC cjevovodi
 • nosači armatura AISI 304
 • kontrolno upravljački ormar

2.1.3. ADSORPCIJA ARSENA

U ovom stupnju obrade vode uklanjanja se arsen i eventualni ostaci željeza Fe. Adsorpcija vrši se na specijalnom filtarskom mediju EVERZIT As.

Filtri sa specijalnim punjenjem:

 • tlačne posude sa sapničnim dnom, d=1,8m, PN6…2 kom
 • filtarski medij- adsorber
 • automatske i ručne armature
 • mjerači ΔP
 • automatski deaeratori
 • manometri
 • sigurnosni ventili
 • PVC cjevovodi
 • nosači armatura AISI 304
 • kontrolno upravljački ormar

Za filtraciju i adsorpciju je predviđen rezervoar za vodu za pranje.

Oprema za pranje:

 • rezervoar za pranje, sa mjerilom razine i zaštitnim prekidačem, V = 2 × 15m³
 • centrifugalna crpka za pranje
 • ručni leptirasti ventili
 • nepovratni ventili
 • cjevovod PVC

Ocjevljenje: GF+
Ventili: GEMÜ
Mjerila protoka: KROHNE

2.1.3. OMEKŠAVANJE ZA PROCES

Nakon deferizacije i demanganizacije sirove vode dio vode cca. 36 m³/h odlazi na proces omekšavanja u kationskom filtru neutralne izmjene. Sredstvo za regeneraciju ionske mase je natrijev klorid NaCl ( kuhinjska sol ).

Omekšivač je tip duplex i sastoji od dvije kolone, svaka kapaciteta 36 m³/h, od kojih je jedna u radu a druga regenerirana i spremna za rad. Omekšivač ima mogućnost proizvodnje 36 m³/h omekšane vode tvrdoće 0,1° njemački. U svakoj koloni omekšivača se nalazi 1325 ltr litara ionske mase i 200 ltr inertne smole (1525 ltr).

Ako tvrdoća sirove vode iznosi 9° nj to znači da nakon proizvedenih 408 m³ omekšane vode tvrdoće 0,1° njemačkih kolona omekšivača ide u regeneraciju. Potrošnja soli za regeneraciju jedne kolone kod protustrujne regeneracije iznosi 120 kg.

Kapacitet omekšivača iznosi kontinuirano 36 m³/h omekšane vode tvrdoće 0,1° njemački.

Omekšivači se sastoje od:

 • dvije tlačne posude GFK STRUCTURAL
 • smola za ionsku izmjenu BAYER LEWATIT 1467/1468 i inertna smola
 • pneumatske i ručne armature GEMÜ
 • mjerač protoka KROHNE
 • rezervoar za tabletiranu sol iz varenog PP
 • postrojenje za regeneraciju
 • senzor za proboj tvrdoće
 • kontrolno upravljački ormar

2.1.4. DEZINFEKCIJA VODE

Ugrađeno je postrojenje za preventivnu dezinfekciju sa UV postrojenjem, minimalno doza UV-C je 400 J / m², količina protoka 36 m³/h. Kućište iz AISI 316L, senzor UVC i mikroprocesorsko upravljanje. Proizvođač ProMinent / Promaqua

2.2. PRIPREMA VODE ZA ENERGRTIKU

2.2.1. MEHANIČKA FILTRACIJA

Zaštitni filtar s filtarskim uloškom 200 μm

2.2..2. ULTRAFILTRACIJA VODE

Ultrafiltracija vode po “dead end” principu XIGA. Postrojenje je potpuno automatizirano.

 • tlačne cijevi od GFK
 • ultrafiltracijski membranski moduli, X-Flow, PES, 40 m², 0,8 mm
 • ručni i automatski leptirasti ventili
 • mjerači protoka i tlaka
 • rezervoar za pranje, s mjerilom razine i zaštitnim prekidačem, V=2 × 15 m³
 • centrifugalna crpka za pranje
 • ručni leptirasti ventili
 • nepovratni ventili
 • cjevovod PVC
 • centrifugalne crpke za distribuciju vode i održavanje tlaka

Ocjevljenje: GF+
Ventili rotametri: GEMÜ
Mjerila protoka: KROHNE
Centrifugalne crpke: GRUNDFOS
Mjerila tlaka: Klay instruments
Membrane: X.Flow, NORIT

2.2.3. OMEKŠAVANJE ZA RO

Nakon deferizacije i demanganizacije sirove vode dio vode ca. 34 m³/h odlazi na proces omekšavanja u kationskom filtru neutralne izmjene. Sredstvo za regeneraciju ionske mase je natrijev klorid NaCl ( kuhinjska sol ).

Omekšivač je tip duplex i sastoji od dvije kolone, svaka kapaciteta 34 m³/h, od kojih je jedna u radu a druga regenerirana i spremna za rad. Omekšivač ima mogućnost proizvodnje 34 m³/h (36 m³/h) omekšane vode tvrdoće 0,1° njemački.
U svakoj koloni omekšivača se nalazi 1325 ltr litara ionske mase i 200 ltr inertne smole (1525 ltr).

Ako tvrdoća sirove vode iznosi 9° nj to znači da nakon proizvedenih 408 m³ omekšane vode tvrdoće 0,1° njemački kolona omekšivača ide u regeneraciju. Potrošnja soli za regeneraciju jedne kolone kod protustrujne regeneracije iznosi 120 kg.

S obzirom na potrebnu količinu omekšane vode od 34 m³/h, kod kontinuiranog omekšavanja regeneracija će se vršiti svakih ca 12 h. Preporučuje se min. 6 h.

Kapacitet omekšivača iznosi kontinuirano 34 m³/h omekšane vode tvrdoće 0,1° njemački.

Omekšivači se sastoje od:

 • dvije tlačne posude GFK STRUCTURAL
 • smola za ionsku izmjenu BAYER LEWATIT 1467/1468 i inertna smola
 • pneumatske i ručne armature GEMÜ
 • mjerač protoka KROHNE
 • rezervoar za tabletiranu sol iz varenog PP
 • postrojenje za regeneraciju
 • senzor za proboj tvrdoće
 • kontrolno upravljački ormar

2.2.4. DEMINERALIZACIJA VODE POSTUPKOM S REVERZNOM OSMOZOM

Kako se u drugoj fazi razvoja tvornice očekuje nakon postupka RO priprema vode postupkom EDI, predpriprema vode za RO vrši se omekšavanjem, a ne doziranjem stabilizatora tvrdoće.

Za slučaj da se koristi klorirana voda, dekloriranje se vrši doziranjem otopine natrijevog bisulfita, a kontrola on line mjerenjem redox potencijala.
Reverzna osmoza, kapacitet 25 m3/h ( 15°C ), stupnja iskorištenja min 75%, se sastoji od:

RO – reverzna osmoza, kapacitet 25 m³/h ( 15°C), iskorištenje 75%, sastoji se od:

 • zaštitni filtar, 5 μm, PP
 • ulazni automatski ventil
 • zaštitni prekidač za min. tlak vode
 • termometar
 • visokotlačna pumpa
 • zaštitni prekidač za max tlak
 • tlačne cijevi GFK, 300 psi, 8’‘
 • membranski moduli –TORAY ili slično
 • manometri
 • ventili za uzimanje uzorka na svakoj tlačnoj cijevi
 • mjerenje protoka sa izlazom 4 – 20 mA za koncentrat i permeat
 • mjerenje elektrovodljivosti
 • automatsko »četkanje« membrana – automatski ventil
 • rezervoar sa crpkom za kemijsko čišćenje i konzerviranje membrana s armaturama
 • okvir od AISI 304
 • cjevovod AISI316 i PVC
 • kontrolno upravljački ormar

2.2.5. TRETMAN NAPOJNE VODE

Dozirni sistemi za kemikalije – Prominentove membranske dozirne pumpe – elektromagnetne, sa usisnim garniturama i ostalom opremom, 2 kom

Za naknadni tretman demineralizirane vode preporučuje se slijedeći postupak:

Imajuću u vidu karakteristike sustava, a posebno kvalitete napojne vode, cilj tretmana je zaštiti metalne površine kotla od korozije. Korozija u kotlu je prvenstveno posljedica agresivnog djelovanja kisika otopljenog u napojnoj vodi. Dobri termički odplinjači uspijevaju sniziti otopljeni kisik do oko 20 ppb.

Tu količinu kisika potrebno je ukloniti kemijski – vezačima kisika (oxigen scavengarima). Oni su mješavina kemijskog sredstva za vezanje kisika i disperzanta koje se koristi u cilju kontinuiranog tretmana pročišćavanja Ca i Fe taloga sa stijenki kotlova.

Obzirom na potrebu korekcije pH vrijednosti preporučujemo da se to provede tako da se održava pH vrijednost u kotlu između 9 i 10. Drugi proizvod je mješavina lako hlapivih i teško hlapivih amina. Kako se radi i o teže hlapivom produktu, dio će biti u pari. Tim načinom korigirat će se i pH vrijednost kondenzata spriječiti korozija kondenzatnog sustava.

3. AUTOMATIZACIJA

Linija je potpuno automatizirana s PLC ALAN BRADLEY, a sastoji se od:

 • industrijski računar s »touch sceen« 10”, DEVICE NET komunikacija s ostalim okolnim kontrolno upravljačkim ormarima (ako će daljina između opreme biti veća ).
 • kontrolno upravljačkih ormara (ako će daljina među opremom biti veća )
 • digitalni ulazi
 • digitalni izlazi
 • analogni ulazi
 • analogni izlazi
 • frekventni regulator za crpke
 • telefonski ili GSM modem, za mogućnost daljinskog praćenja djelovanja
 • vizuelizacija procesa
 • samostojeći ormar
 • osigurači i ostali montažni materijal

4. RASHLADNI SISTEM SNAGE 9 MW


Filtracija vode u obtoku


Rashladni tornjevi EVAPCO snage – 3 × 3 MW


Postrojenje pumpnih stanica – VOGEL, kompletno sa armaturama i mjeračima

Uz rashladni sustav su instalirani elektro ormari s mikroprocesorskim vođenjem i PLC.

Izvor: STRIX d.o.o.

STRIX ECO d.o.o.
STRIX ECO d.o.o.
Internet adresa

Inženjering na području pripreme farmaceutske, pitke, kotlovske, rashladne, bazenske, tehnološke vode, pročišćavanja otpadnih voda i zraka, skladištenja opasnih tvari, na području cijele Hrvatske i država: BiH, Crna Gora, Kosovo, Makedonija, Slovenija, Srbija
{{ errors.name[0] }}
{{ errors.email[0] }}
{{ errors.location[0] }}
{{ errors.phone[0] }}
{{ errors.message[0] }}
Zapamti me

Vaš upit je uspješno poslan! Kopija upita je poslana na Vašu e-mail adresu. Očekujte odgovor u roku od 24 - 48h. Ukoliko odgovor niste dobili, kontaktirajte nas na e-mail adresu koju smo naveli u kopiji upita.
Izdvajamo

Izdvojeni proizvodi