EUROPSKI PATENT EP 851.064

DEEP INJECTIONS

Ojačavanje temeljnog tla pomoću ekspanzivne smole Geoplus.

URETEK Deep Injections je vodeća tehnologija za rješenje problema slijeganja tla u kratkom vremenu i bez kopanja.

Geoplus® je smola koja, injektirana u donji sloj tla, ekspandira i ojačava ga.

Kada koristiti Deep Injections?

Pravilna procjena pukotina na objektu otkriva nam uzroke i primjenjiva rješenja.

Uretek®-ovi stručnjaci svake godine izvrše stotine pregleda na terenu.

Nema sigurnosti tamo gdje postoje pukotine na zidovima nastale uslijed slijeganja tla.

Uretek Deep Injections metodom problem se rješava brzo i efikasno.

Područja primjene:

Uretek Deep Injections se primjenjuje kada je potrebno povećati nosivost tla.

 • Povijesne građevine
 • Industrijski objekti i hale
 • Poslovno-trgovački objekti
 • Stambene zgrade
 • Kuće i vile
 • Bazeni
 • Tornjevi
 • Crkve
 • Potporni zidovi

Metoda

Metoda je vrlo jednostavna: Nakon što se odredi područje koje je potrebno ojačati, izvode se bušenja izravno kroz temelj u tlo.

Kroz tako napravljen sustav bušotina injektira se smola (Geoplus®) koja ekspandira i ojačava tlo.

Učinak se može odmah utvrditi i to po podizanju građevine tijekom zahvata. Podizanje se prati pomoću lasera, a rezultat zahvata se po potrebi vrednuje komparativnim geotehničkim ispitivanjima na licu mjesta.

Deep Injections brošura (PDF, 697 kB)

ZAHVAT

Zahvat se izvodi uz pomoć:

 • dvojice ili više specijaliziranih tehničara.
 • specijalnog kamiona-radionice.
 • ostalih prijevoznih sredstava (po potrebi).

S obzirom na vrstu zahvata i dostupnost gradilišta, raspoloživi su kamioni različitih dimenzija, a u posebnim slučajevima opremu i smolu moguće je dopremiti i ostalim prijevoznim sredstvima kao što su vlakovi, avioni, brodovi ili žičare.

Tehnički podaci:

 • Promjer bušotina: < 30 mm
 • Maksimalna udaljenost između kamiona – radionice i mjesta zahvata: 80 m
 • Maksimalna dubina izvođenja zahvata: 15 m
 • Razmak između injekcija: 50 – 150 cm

Injektiranje se vrši u područje tla gdje je nastalo slijeganje. U samo jednom danu grupa specijaliziranih tehničara može podvrgnuti zahvatu do 10 -15 metara dužnih temelja.

Bušenja se vrše izravno kroz temelje.

Smola Geoplus® se dobiva mješavinom nekoliko komponenti. Pri Injektiranju prelazi iz tekućeg u kruto stanje i pritom ekspandira do 30 puta. Injektiranje se vrši dok je smola Geoplus još u tekućem stanju. Po ulasku u tlo u nekoliko sekundi povećava svoj volumen.

S injektiranjem se nastavlja sve dok se laserskim praćenjem ne utvrdi podizanje objekta ili temelja.

PODIZANJE

Ekspanzija smole u području djelovanja.

U tlo koje je potrebno ojačati injektira se smola u tekućem stanju. Pri tome dolazi do kemijske reakcije i smola ekspandira prelazeći u kruto stanje. Povećanje volumena iznosi do 30 puta, a ovisi o ekspanzijskoj sili smole i otporu kojeg pruža okolno tlo. Smola Geoplus® razvija maksimalnu silu ekspanzije do 10.000 kPa (100 kg/cm2).

Lasersko praćenje pomaka prema gore

S injektiranjem se nastavlja sve dok se ne zabilježi početak podizanja tretiranog dijela građevine (temelja).

Podizanje je ujedno i pokazatelj učinkovitosti zahvata.

Značenje toga se može razumjeti ako pokušamo zamisliti što se događa u tlu: Do slijeganja objekta dolazi ponajprije zbog slabog odnosno nedovoljno čvrstog tla. Takvo tlo ne pruža objektu dovoljan oslonac i kažemo da nema dovoljnu nosivost. Da bismo to popravili i zaustavili daljnje slijeganje moramo ga ojačati i to najmanje na onu razinu tako da podnosi tzv. statičko opterećenje odnosno težinu objekta. Prilikom injektiranja smole u tlo ona ekspandira i zbija ga u svim smjerovima, te ga tako ojačava. Da je došlo do dovoljnog ojačanja govori nam trenutak podizanja objekta jer to pokazuje da sada tlo može podnijeti znatno veće sile koje su potrebne za pomak prema gore.

Učinci na temeljno tlo

Početak podizanja objekta pokazuje da je temeljno tlo dostiglo takav stupanj kompresije i zbijenosti da je postalo otporno ne samo na statičko opterećenje same građevine nego i na puno veća opterećenja koja se razvijaju prilikom podizanja.

Podizanje

Početak podizanja objekta pokazuje nam da je došlo do ojačanja temeljnog tla. No, ponekad se podizanje može i nastaviti ako je to potrebno. To je moguće ukoliko temelji cijele građevine ili samo urušenog dijela imaju dovoljnu konstrukcijsku čvrstoću. Tada se pažljivom laserskom kontrolom i preciznom metodologijom može pristupiti podizanju objekta i do 50 cm. Podizanje je pokazatelj učinkovitosti zahvata.

Smola prenosi u okolno tlo snažno kompresijsko djelovanje i tako ga zbija.

 • u nevezanom (zrnatom) tlu smola ispunjava šupljine.
 • u vezanom tlu smola stvara gustu mrežu kanala.

PREDNOSTI

 • Brzo i učinkovito
 • Bez gradilišta i teških strojeva
 • Precizno i kontrolirano podizanje
 • Bez otpadnih materijala
 • Bez kopanja
 • Idealno i za teško dostupna područja, te zahvate unutar objekta
 • Pouzdano
 • Praktično

UZROCI SLIJEGANJA

Diferencijalno slijeganje temeljnog tla može biti uzrokovano mnogobrojnim čimbenicima koji su često na prvi pogled teško uočljivi.

Animacija prikazuje najčešće uzroke slijeganja. (POGLEDAJTE ANIMACIJU )

Postoje indikacije koje upućuju na to da je došlo da slijeganja temelja.

Uzroci slijeganja mogu biti različiti:

 • Isušivanje površinskih slojeva tla
 • Blizina drveća sa širokim korijenim sustavom
 • Puknuća cijevi, kanalizacijskih odvoda, i sl.
 • Iskopi u blizini građevine
 • Različitost u dimenzijama i dubinama temeljenja
 • Tla različitog litološkog sastava
 • Vibracije

LOKALIZACIJA ZAHVATA

Injektiranje se koncentrira u područja značajnog naprezanja u tlu (Boussinesqeova teorija), odnosno u područje neposredno ispod temelja gdje je utjecaj opterećenja objekta najveći i gdje je došlo do poremećaja u nosivosti tla.

Brzina reakcije u tlu onemogućava širenje smole u područja izvan 2 m od točke ubrizgavanja.


Stanje naprezanja ispod temelja i shema načina ojačanja tla.

Injektiranje Uretek Geoplus® koncentrirano na prostor kruškaste zone naprezanja (Boussinesqova teorija)

OSTALI NAČINI PROVJERE REZULTATA

Učinkovitost zahvata, osim pri podizanju objekta tijekom injektiranja, može se provjeriti i komparativnim geomehaničkim ispitivanjem tla obuhvaćenog zahvatom (npr. penetrometrijom ili tlačnim ispitivanjem) izvedenim prije i poslije zahvata.

Granice primjene Uretek Deep Injections®

Vezana tla:

 • Tla iznimno niske gustoće do vrlo velikih dubina;
 • Sušenje / bubrenje: IAC > 1,25, gdje je: IAC = IP / % < 2 µm;
 • Organski materijal: Mo > 10%;

Nevezana tla:

 • Tla s visokim koeficijentom pora “e”.
 • Tlo iznimno niske gustoće do vrlo velikih dubina.

Komparativna penetrometrijska ispitivanja SCPT (pomoću dinamičkog penetrometra udarne mase 73 kg)

Komparativna penetrometrijska ispitivanja DPM30 (pomoću dinamičkog penetrometra udarne mase 30 kg)

Tlačna ispitivanja. Tlačna ispitivanja u blatno – glinastom tlu

Tehnički podaci o smoli Geoplus

Sila ekspanzije

Maksimalna sila ekspanzije smole Uretek Geoplus® u edometrijskim uvjetima iznosi 10.000 kPa.

Ova značajka je presudna za uspješan ishod metode Uretek Deep Injections®. Nakon kemijske reakcije, smola Uretek Geoplus® ekspandira i zbija tlo smanjujući volumen njegovih pora. To pridonosi i prevencijskom djelovanju protiv eventualnih budućih slijeganja. Sila ekspanzije nastala kemijskom reakcijom smanjuje se povećanjem stupnja ekspanzije same smole, dok stupanj ekspanzije ovisi o otporu (čvrstoći) okolnog tla. Radi pojednostavljenja zamislimo međusobno djelovanje smole i tla kao sustav dvije opruge u interakciji: opruga “Geoplus®” i opruga “tlo”.

Prije izlaska iz cijevi za injektiranje opruga “Geoplus®” je potpuno stisnuta. Ulaskom u tlo ona se počne širiti do te mjere dok se ne postigne uravnoteženi sustav, dakle do trenutka kada su dvije opruge jednako raširene tj. kada i smola i okolno tlo pružaju jednaki, a suprotni otpor. U tom trenutku smola mijenja svoje stanje i otvrdnjava čineći sustav dugotrajno stabilnim.

Ovaj proces se u tlu odvija vrlo brzo i precizno.


Rezultati laboratorijskih ispitivanja uzoraka smole Uretek Geoplus

Otpornost na kemijske spojeve

Otpornost ekspandiranog materijala na kemijske spojeve ocjenjuje se prema gubitku volumena prilikom dugotrajne izloženosti istima, te je vrednovan prema sljedećim kategorijama.

Otpornost na kemijske spojeve (PDF, 88 kB)

Utjecaj na okoliš

Smola Uretek Geoplus® ne zagađuje. Doista, ako se nezagađeno tlo podvrgne zahvatu smolom Geoplus®, ono ostaje nezagađeno u skladu sa europskim normama 91/156 CEE, 91/689 CEE, 94/62/CE (Tablica 1).

Utjecaj na okoliš (PDF, 167 kB))

URETEK I KLASIČNE METODE

Metoda Uretek Deep Injections® revolucionarna je tehnologija jer za razliku od klasičnih metoda poput podbetoniravanja, podtemeljivanja mikropilotima ili jet – groutinga čije izvođenje dugo traje, koje su osim toga invazivne i često vrlo skupe pa i neefikasne, Uretek metoda u kratkom vremenu dovodi do trajnih i željenih rezultata.

Usporedba klasičnih metoda sanacije temeljnog tla i Uretek metode

Usporedimo 3 klasične tehnologije zahvata s tehnologijom Uretek

Priprema

URETEK tehnologija

Utvrđivanje položaja instalacija u blizini mjesta zahvata.

Priprema gradilišta

URETEK® tehnologija

Omogućiti pristup: amionu – radionici Uretek.

Izvođenje zahvata

Uretek-Technologie

Pristup osoblja s ručnim alatom.

Nema rasipanja smole prilikom injektiranja.

Završni radovi

URETEK tehnologija

Zatvaranje rupa < 3cm nastalih bušenjem

Nema stvaranja otpadnog materijala.

Više:

 • Česta pitanja
 • Reference
  • Vikendica u Dugoj Resi
  • Vikendica u Vižinadi
  • Kuća u Sesvetama
  • Dimnjak u Vojniću
  • Laboratorij Kemijskog fakulteta u Zagrebu
 • Pogledajte Video

URETEK tehnologije i metode:

Izvor: TAUS d.o.o.

TAUS d.o.o.
TAUS d.o.o.
Internet adresa

Društvene mreže

{{ errors.name[0] }}
{{ errors.email[0] }}
{{ errors.location[0] }}
{{ errors.phone[0] }}
{{ errors.message[0] }}
Zapamti me

Vaš upit je uspješno poslan! Kopija upita je poslana na Vašu e-mail adresu. Očekujte odgovor u roku od 24 - 48h. Ukoliko odgovor niste dobili, kontaktirajte nas na e-mail adresu koju smo naveli u kopiji upita.
Izdvajamo

Izdvojeni proizvodi