Plinski dimnjak za dovod zraka za sagorijevanje i izlaz dimnih plinova temperature 30-160 ºC, neosjetljiv na vlagu. Koristi se za plinska ložišta nominalnog toplinskog kapaciteta od 8 do 25 kW, sa zatvorenom komorom za sagorijevanje i opkrbom zrakom za izgaranje koja ne ovisi o okolnom zraku u prostoriji.

Sastoji se od ravno brušenog plašta od laganog betona, profilne cijevi s manšetom uključujući sve potrebne fazonske komade, masu za brtvljenje fuga za unutarnju cijev, ljepilo za plašteve. Odvod za kondenzat za odvodenje otpadne vode potrebno je izraditi na licu mjesta.

Schiedel Multi sa snažnim prednostima

Schiedel Multi je uspješan nastavak razvoja Quadra.

Opremljen je novom profilnom cijevi sa senzacionalnim svojstvima i ravno brušenim plaštem. Tehničko savršenstvo koje se odlikuje još većom sigurnošću i još lakšom obradom.

Keramička profilirana cijev

Nova receptura mase i postupak prešanja predviđen isključivo za Schiedel, omogućuje nastanak cijevi iznimno neosjetljive na vlagu, koja u sebi ujedinjuje prednosti svih materijala koji su do sada primijenjeni u izradi dimnjaka.

Novi Schiedel Multi:

 • neosjetljiv na vlagu
 • štedi energiju
 • može se brzo obraditi
 • male težine
 • točno po mjeri

Schiedel Multi: Ušteda energije po načelu izmjenjivača topline

Schiedel Multi predviđen je za primjenu u protustrujnom postupku. Ovdje se primjenjuje načelo izmjenjivača topline pri čemu se štedi energija jer se svježi zrak zagrijava na putu kroz dimnjak. Na taj su način moguće uštede energije do 7%, a profilirana struktura cijevi dodatno pojačava tu prednost.

Još pouzdaniji u funkciji

Dužina cijevi Schiedel Multi je povećana na 133 cm. Pomoću sustava Schiedel Multi mogu se ostvariti i visine veće od 1 m iznad krova: pomoću četiri armirana kanala u plaštu može se jednostavno izvršiti statičko osiguranje.

Protustrujni rad:
Svježi zrak koji dolazi s gornje strane prethodno se zagrijava uz stjenku unutarnje profilirane keramičke cijevi. Korisnost grijanja se povećava.

Primjena

Primjenjuje se za višestruki priključak ložišta etažnih grijanja na plin u obiteljskim kućama s više stanova.

Za plinska ložišta s temperaturom izlaznog plina do 160 °C.

Po jednoj etaži se može izvršiti više priključaka – po jednom dimnjaku do 10 ložišta.

Vođenje zraka za izgaranje i vođenje izlaznog plina za više ložišta u sustavu Multi štedi prostor.

Schiedel Rotempo kit-masa za spajanje tj.brtvljenje spojeva cijevi, omogućuje siguran spoj koji ne propušta kondenzat.

Schiedel Rotempo kit se kontinuirano i zasićeno nanosi na unutarnju cijev i to na područje brtvene manšete.

Priključni komad Schiedel Multi

Montaža priključka za ložište pomoću priključnog komada Multi vrlo je brza i jednostavna. Spaja se isključivo sa Schiedel Rotempo kitom.

Tehnički detalji

SCHIEDEL MULTIELEMENT BAZE DIMNJAKA

Sa gotovim Schiedelovim elementom dimnjaka ostvaruju se uvjerljive prednosti za ulagače i projektante:

 • Svi elementi početka su već sastavljeni
 • Greške u pomaku su isključene
 • Na četiri kotača može se lagano transportirati
 • Štedi vrijeme i novac

SMJEŠTAJ LOŽIŠTA

Raspored pravovremeno planirati

Preporuča se pravovremeno utvrditi položaj, vrstu i smještaj plinskih ložišta. Osobito je potrebno obratiti pozornost na položaj nastavka za izlazni plin kod ložišta. Taj položaj može biti različit, ovisno o proizvođaču i tipu ložišta. U svakom slučaju je potrebno nastojati ostvariti jednostavno i izravno vođenje veznog komada.

Izravni cjevovod bez skretanja, vezni komad maks. 1,40 m

Dužina veznog komada ne smije biti veća od 1, 40 m. Skretanje je potrebno izbjegavati, jer se skretanja kod koncentričnih dvostrukih cijevi stručno mogu izvesti samo pomoću originalnih fazonskih komada proizvođača ložišta. S tog gledišta proizlaze mogućnosti smještaja navedene u nastavku.

Dimenzija osi priključnog komada

Dimenzija osi priključnog komada uvijek odgovara polovici vanjske dimenzije plašta Schiedel Multi.

1. primjer smještaja:

Priključak jednostavan – žbuka

2. primjer smještaja:

Priključak jednostavan – obzidavanje

Plinsko ložište se ne smije pričvrstiti izravno na Schiedel Multi. Stoga je kod tog smještaja potrebno imati predziđe-obzid dovoljne nosivosti. Budući da zbog radova na održavanju, ložište treba biti na određenom razmaku od graničnih zidova, kod smještaja u kutu dimnjak mora biti bočno toliko udaljen od zida da na raspolaganju ostane dovoljno mjesta. Preostali međuprostor pokraj dimnjaka se može zazidati ili iskoristiti kao otvor za montažu.

OSNI RAZMAK PRIKLJUČAKA

Osni razmak kod 2 ili više priključaka

KONSTRUKCIJSKA SHEMA IZVEDBE OTPORNE NA SAVIJANJE

IZRADA ZAVRŠETKA DIMNJAKA POMOĆU OBLOŽNOG ELEMENTA-GLAVE DIMNJAKA

Izrada glave sustava Schiedel Multi s obložnim elementom i oplatom od vlaknastog betona.

IZRADA ZAVRŠETKA ZA OBZID

Izrada završetka sustava Schiedel Multi kod obzida

Dimenzioniranje

Pravilne izmjere – besprijekorna funkcija

Potreban presjek dimnjaka Schiedel Multi ovisi o:

 • nominalnom toplinskom kapacitetu ložišta
 • korisnoj visini dimnjaka
 • broju priključenih ložišta

Kod jednakog nominalnog kapaciteta ložišta, presjek dimnjaka je potrebno utvrditi pomoću tabela s izmjerama. Kod različitih nominalnih kapaciteta ložišta, presjek dimnjaka je potrebno vidjeti u dijagramima s izmjerama. U tu svrhu je potrebno izračunati struju mase izlaznog plina ložišta, na osnovu donje tabele, i zbrojiti za sva ložišta

Korisna visina dimnjaka
Korisna visina je razlika između ušća-vrha dimnjaka i priključka najgornjeg ložišta.

Broj priključaka
Na sustav Schiedel Multi može se priključiti do 10 plinskih ložišta (konzultirati proračun dimnjaka). Plinska ložišta moraju odgovarati izvedbi C3 prema DIN-u 3368 Dio 5, odn. tip D2 sukladno ON M 7443 Dio 3.

Početne vrijednosti za izmjere
Tabele s izmjerama i dijagrami s izmjerama temelje se na sljedećim početnim vrijednostima:

 • Temperatura izlaznog plina kod nominalnog toplinskog kapaciteta Tf = 110 – 160 °C
 • Temperatura izlaznog plina kod djelomičnog opterećenja Tf ≥ 75°C

Struja mase izlaznog plina
Pad tlaka kroz ložište PF = ± 0 Pa

Dužina cijevi za izlazni plin Lv ≤ 1,4 m

Primjeri za dimenzioniranje presjeka

 • Broj ložišta: 4
 • Nominalni toplinski kapacitet po ložištu: 18 kW
 • Korisna visina dimnjaka: 4 m

Jednaki nominalni toplinski kapaciteti
Potreban svijetli promjer izračunava se iz tabele s izmjerama za geodetsku visinu od 350 m:

Rezultat:
Svijetli promjer dimnjaka: 20 cm

Različiti nominalni toplinski kapaciteti
Kod različitih nominalnih toplinskih kapaciteta ložišta najprije je potrebno odrediti ukupnu masu struje izlaznih plinova:

Potreban svijetli presjek je dobiven, ovisno o korisnoj visini dimnjaka i struji mase izlaznih plinova m, iz dijagrama s izmjerama za geodetsku visinu od 350 m:

Rezultat:
Potreban svijetli presjek je dobiven, ovisno o korisnoj visini dimnjaka i struji mase izlaznih plinova m, iz dijagrama s izmjerama za geodetsku visinu od 350 m:

 • Korisna visina dimnjaka: 2,5 m
 • Svijetli promjer dimnjaka: 25 cm

NAPOMENA: Tabele za dimenzioniranje odnosno dijagrami vrijede orjentacijski.Za točan izračun koristiti HRN EN 13384-2.

DIMENZIONIRANJE PRESJEKAGEODETSKA VISINA 150m – jedno plinsko ložište po etaži

Tabela za dimenzioniranje presjeka Multi dimnjaka za plinska ložišta neovisna od zraka u prostoriji, s jednakim nominalnim toplinskim kapacitetima ložišta.

DIMENZIONIRANJE PRESJEKAGEODETSKA VISINA 350m – jedno plinsko ložište po etaži

Tabela za dimenzioniranje presjeka Multi dimnjaka za plinska ložišta neovisna od zraka u prostoriji, s jednakim nominalnim toplinskim kapacitetima ložišta.

DIMENZIONIRANJE PRESJEKAGEODETSKA VISINA 600m – jedno plinsko ložište po etaži

Tabela za dimenzioniranje presjeka Multi dimnjaka za plinska ložišta neovisna od zraka u prostoriji, s jednakim nominalnim toplinskim kapacitetima ložišta.

DIMENZIONIRANJE PRESJEKAGEODETSKA VISINA 150m

Tabela za dimenzioniranje presjeka Multi dimnjaka za plinska ložišta neovisna od zraka u prostoriji, s različitim nominalnim toplinskim kapacitetima ložišta.

Ovaj dijagram omogućuje izravno očitavanje potrebnog promjera Multi tipa dimnjaka, isključivo u nepovoljnim radnim uvjetima, tj. kod mješovite zastupljenosti ložišta s malim kapacitetima. Kod priključka više ložišta malog kapaciteta, potrebno je upotrijebiti tabelu – ukupni broj ložišta potrebno je smatrati kao broj ložišta s najvećim kapacitetom.

DIMENZIONIRANJE PRESJEKAGEODETSKA VISINA 350 m

Tabela za dimenzioniranje presjeka Multi dimnjaka za plinska ložišta neovisna od zraka u prostoriji, s različitim nominalnim toplinskim kapacitetima ložišta

Ovaj dijagram omogućuje izravno očitavanje potrebnog promjera Multi tipa dimnjaka, isključivo u nepovoljnim radnim uvjetima, tj. kod mješovite zastupljenosti ložišta s malim kapacitetima. Kod priključka više ložišta malog kapaciteta, potrebno je upotrijebiti tabelu – ukupni broj ložišta potrebno je smatrati kao broj ložišta s najvećim kapacitetom.

DIMENZIONIRANJE PRESJEKAGEODETSKA VISINA 600 m

Tabela za dimenzioniranje presjeka Multi dimnjaka za plinska ložišta neovisna od zraka u prostoriji, s različitim nominalnim toplinskim kapacitetima ložišta.

Ovaj dijagram omogućuje izravno očitavanje potrebnog promjera Multi tipa dimnjaka, isključivo u nepovoljnim radnim uvjetima, tj. kod mješovite zastupljenosti ložišta s malim kapacitetima. Kod priključka više ložišta malog kapaciteta, potrebno je upotrijebiti tabelu – ukupni broj ložišta potrebno je smatrati kao broj ložišta s najvećim kapacitetom.

Prodajni program

Schiedel Multi

Uputstvo za montažu

Postavljanje gotovog elementa baze dimnjaka Schiedel Multi

Montaža Multi priključka

Spajanje cijevi Rotempo kitom

Postavljanje obložnog elementa-glave dimnjaka Schiedel

Izrada završetka dimnjaka

SCHIEDEL - PROIZVODNJA DIMNJAKA d.o.o.
SCHIEDEL - PROIZVODNJA DIMNJAKA d.o.o.
Prodaja na području cijele Hrvatske putem ovlaštenih Schiedelovih partnera (350 trgovina).
Izdvajamo

Izdvojeni proizvodi