Schiedel dimnjak QUADRO je specijalni dimnjak, namijenjen za priključak plinskih trošila sa zatvorenom komorom za sagorijevanje, neovisnom od zraka u prostoriji. Podoban je za ugradnju u stambene objekte s više stanova, jer omogućava priključak do deset trošila na jednu vertikalu.

Plinsko etažno grijanje ima mnoge prednosti pred zajedničkim centralnim grijanjem. Svaka stambena jedinica ima svoj sustav za grijanje koji je u svakom času spreman za upotrebu, a grijanje možemo individualno regulirati prema želji.

Schiedel dimnjak QUADRO konstruiran je tako da omogućava odvod dimnih plinova iz više plinskih trošila, uz istovremeni dovod zraka potrebnog za sagorijevanje u trošilo.

Prednost sustava je u tome što se zrak potreban za sagorijevanje ne crpi iz prostora u kojemu je plinsko trošilo, već je dovod zraka riješen u samoj konstrukciji dimnjaka.

Funkcionalna povezanost plinskog trošila sa zatvorenom komorom za sagorijevanje i Schiedel dimnjaka QUADRO, omogućava namještanje dimnjaka i plinskog trošila, bez obzira na veličinu i vrstu prostora.

Prednosti Schiedel Quadro sistema:

 • koaksijalni plinski dimnjak
 • zauzima malo prostora
 • mogućnost priključka 10 trošila na jednu vertikalu
 • jednostavna montaža i priključak plinskih trošila
 • fleksibilnost izvedbe

Tehnički detalji

Presjek Schiedel dimnjaka UNI***QUADRO

Dimenzioniranje presjeka

Osnova za dimenzioniranje profila cijevi dimnjaka su izrađeni dijagrami.

Pri projektiranju i izvedbi dimnjaka Quadro potrebno je poštivati tehničke upute i detaljna rješenja proizvođača.

Visina plašta dimnjaka i cijevi iznosi 33 cm.
Tolerancija težine elemenata +/- 10%.
Prije montaže zahtijevajte “Uputstva za montažu dimnjaka QUADRO

Pravilno dimenzioniranje – besprijekorno djelovanje

Promjer cijevi dimnjaka Schiedel Quadro ovisi od:

 • nazivne toplotne snage ložišta
 • aktivne visine dimnjaka
 • broja priključenih ložišta

Kod jednake nazivne toplotne snage pojedinih ložišta potrebni promjer cijevi odredi se pomoću tabela za dimenzioniranje. Kod različitih nazivnih toplotnih snaga ložišta potreban promjer cijevi odredi se pomoću dijagrama za dimenzioniranje. U tu je svrhu potrebno utvrditi protok mase dimnih plinova pojedinih ložišta i zbrojiti ih.

Aktivna visina dimnjaka
Aktivna visina dimnjaka je visinska razlika između priključka najviše postavljenog ložišta i vrha dimnjaka.

Broj priključaka
Na dimnjake sistema Schiedel Quadro moguće je priključiti do 10 plinskih ložišta (4 po etaži). Plinska ložišta moraju odgovarati konstrukciji C3 po standardu DIN 3368, 5. dio odn. tipu D2 po standardu ÖN M 7443, 3. dio.

Polazne vrijednosti za dimenzioniranje

Tabelama i dijagramima za dimenzioniranje su osnova slijedeće polazne vrijednosti:

 • temperatura dimnih plinova kod nazivne toplotne snage Tf =110-170 oC
 • temperatura dimnih plinova kod radnog opterećenja Tf => 75 oC
 • potrebni propuh (potreban pogonski tlak) ložišta pf = +/-0 Pa
 • duljina dimovodnoga kanala Lv =< 1,4 m

Protok mase dimnih plinova

Primjeri dimenzioniranja:

 • Broj ložišta: 4
 • Nazivna toplotna snaga pojedinog ložišta: 18 kW
 • Aktivna visina dimnjaka: 4m

Ložišta jednake nazivne toplinske snage
Potreban unutrašnji promjer se izračuna iz tabele za dimenzioniranje za geodetsku visinu 350 m.

Rezultat:

 • Unutarnji promjer cijevi: 20 cm

Ložišta različitih nazivnih toplinskih snaga

Kod različitih nazivnih toplotnih snaga ložišta je potrebno najprije po Tabeli 1 odrediti ukupni protok mase dimnih plinova:

Rezultat:
Primjer 1: Aktivna visina dimnjaka: 2,5 m
Primjer 2: Aktivna visina dimnjaka: 8 m

Potreban promjer cijevi odredi se u ovisnosti od aktivne visine dimnjaka i ukupnog protoka mase dimnih plinova iz dijagrama za geodetsku visinu 350 m.

NAPOMENA: Tabele za dimenzioniranje odnosno dijagrami vrijede orjentacijski. Za točan izračun koristiti HRN EN 13384-2.

GEODETSKA VISINA 150m-jedno plinsko ložište po etaži

Tabela za dimenzioniranje presjeka Quadro dimnjaka za ložišta neovisna od zraka u prostoriji i s jednakim nazivnim toplinskim snagama.

GEODETSKA VISINA 350m-jedno plinsko ložište po etaži

Tabela za dimenzioniranje presjeka dimnjaka za ložišta, neovisna od zraka u prostoriji i s jednakim nazivnim toplinskim snagama.

GEODETSKA VISINA 600m-jedno plinsko ložište po etaži

Tabela za dimenzioniranje presjeka dimnjaka za ložišta, neovisna od zraka u prostoriji i s jednakim nazivnim toplinskim snagama.

GEODETSKA VISINA 150 m

Dimenzioniranje presjeka dimnjaka za ložišta, neovisna od zraka u prostoriji, s različitim nazivnim toplinskim snagama.

Dijagram omogućava direktno isčitavanje potrebnoga tipa dimnjaka iz sistema QUADRO izključivo kod nepovoljnih uvjeta rada, a to je kod priključivanja ložišta s različitim toplinskim snagama.

Kod priključivanja više ložišta s većom snagom i jednog ložišta s manjom snagom upotrebljava se tabela za ukupan broj ložišta, pa je potrebno uzeti broj ložišta s najvećom snagom.

GEODETSKA VISINA 350 m

Dimenzioniranje presjeka dimnjaka za ložišta neovisna od zraka u prostoriji, s različitim nazivnim toplinskim snagama.

Dijagram omogućava direktno isčitavanje potrebnoga tipa dimnjaka iz sistema QUADRO izključivo kod nepovoljnih uvjeta rada, a to je kod priključivanja ložišta s različitim toplinskim snagama. Kod priključivanja više ložišta s većom snagom i jednog ložišta s manjom snagom upotrebljava se tabela za ukupan broj ložišta, pa je potrebno uzeti broj ložišta s najvećom snagom.

GEODETSKA VISINA 600 m

Dimenzioniranje presjeka dimnjaka za ložišta neovisna od zraka u prostoriji, s različitim nazivnim toplinskim snagama.

Dijagram omogućava direktno isčitavanje potrebnoga tipa dimnjaka iz sistema QUADRO izključivo kod nepovoljnih uvjeta rada, a to je kod priključivanja ložišta s različitim toplinskim snagama.

Kod priključivanja više ložišta s većom snagom i jednog ložišta s manjom snagom upotrebljava se tabela za ukupan broj ložišta, pa je potrebno uzeti broj ložišta s najvećom snagom.

Prodajni program

Visina plašta dimnjaka i cijevi iznosi 33 cm.
Tolerancija težine elemenata 10%.

Prije montaže zahtijevajte “Uputstvo za montažu dimnjaka QUADRO

Uputstvo za montažu

SCHIEDEL - PROIZVODNJA DIMNJAKA d.o.o.
SCHIEDEL - PROIZVODNJA DIMNJAKA d.o.o.
Prodaja na području cijele Hrvatske putem ovlaštenih Schiedelovih partnera (350 trgovina).
Izdvajamo

Izdvojeni proizvodi