Proizvodni program obuhvaća izradu klasično armiranih i prednapregnutih armiranobetonskih elemenata koji se koriste u izgradnji montažnih objekata. Prema namjeni se montažni objekti najčešće koriste kao industrijske građevine, skladišni prostori, sportske građevine, objekti infrastukture i slično. Gotovo svaki objekt je moguće u potpunosti ili djelomično izvesti kao montažni ili polumontažni sklop od elemenata iz proizvodnog programa GP Krka.

Montažni armiranobetonski objekti se odlikuju povoljnom cijenom i brzom izvedbom, a zbog tehnologije proizvodnje visokom kvalitetom izvedbe te malim troškovima održavanja.

Tlocrt dvorišne hale

Dimenzioniranje dvorišne hale

Presjek

Tlocrt

Presjek hale s kranskom stazom

Presjek hale s stropnom konstrukcijom

Pregled elemenata

Izvor: GP KRK d.d.

GP KRK d.d.
GP KRK d.d.
Dostupnost na području cijele Hrvatske.
Izdvajamo

Izdvojeni proizvodi