Stručni skup: Zgrade 3+ sigurnost, ugodnost i kvaliteta


Zagreb (23. veljače 2022.) - Arhitektonski fakultet Sveučilišta u Zagrebu (AF) i Klaster za energetsku učinkovitost i održivost u zgradarstvu - nZEB.hr, organizirali su u Zagrebu, 17. i 18. veljače, u sklopu aktivnosti Stručnog usavršavanja AF-a izuzetno uspješan dvodnevni stručni skup pod nazivom Zgrade 3+ - Sigurnost, ugodnost, kvaliteta.

Zbog epidemioloških mjera koje su još na snazi, stručni skup je održan u obliku webinara. Sudionici su pratili online predavanja putem YouTube kanala Dom na kvadrat, Facebook stranice Arhitektonskog fakulteta i Zoom platforme dok su se predavači javljali uživo sa  Arhitektonskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu.

Arhitektonski fakultet Sveučilišta u Zagrebu i Klaster za energetsku učinkovitost i održivost u zgradarstvu - nZEB.hr time nastavljaju rad na edukaciji, promicanju znanosti i inovacija te unapređenju stanja tehnike, proizvoda, materijala i usluga poveznih s energetskom učinkovitosti i održivosti u zgradarstvu, kao i s aktualnim temama značajne obnove zgrada koja uz poboljšanje energetske učinkovitosti uzima u obzir poboljšanje ugodnosti i zdravstvene kvalitete unutarnjih prostora, zaštitu od požara te povećanje potresne otpornosti. Temelj za odabir tema i ove je godine bila Direktiva (EU) 2018/844 Europskog parlamenta i Vijeća od 30. svibnja 2018. o izmjeni Direktive 2010/31/EU o energetskim svojstvima zgrada i Direktive 2012/27/EU o energetskoj učinkovitosti (Službeni list Europske unije L 156, 19.6.2018., str. 75) koja kaže da „Države članice potiču, u slučaju zgrada koje se podvrgavaju značajnoj obnovi, visoko učinkovite alternativne sustave, u mjeri u kojoj je to tehnički, funkcionalno i gospodarski izvedivo te uzimaju u obzir pitanja zdravih unutarnjih klimatskih uvjeta, zaštite od požara i rizika povezanih s pojačanom seizmičkom aktivnosti.”

Organizatori stručnog skupa poručili su da smo se posljednjih godina uz podizanje energetske učinkovitosti u zgradarstvu suočili i s temama povećanja sigurnosti zgrada zbog pojačane seizmičke aktivnosti te zdravstvene sigurnosti boravka u zatvorenim prostorima zbog virusnih infekcija. Povećani boravak u zatvorenim prostorima postavio je i ostala pitanja sigurnosti, kvalitete i ugodnosti boravka u takvim prostorima – probleme s kvalitetom unutarnjeg zraka, količinom dnevnog svjetla, razinom buke odnosno akustičkom ugodnošću i posebno termalnom ugodnošću.

U uvodnom obraćanju, glavni voditelj aktivnosti, izv. prof. dr. sc. Zoran Veršić rekao je: „Cilj ovog, sada već tradicionalnog skupa, je prikazati najnovije mjere i tehnička rješenja za projektiranje, obnovu i izgradnju novih zgrada koja uz energetsku učinkovitost osiguravaju statičku i požarnu sigurnost zgrada te visoko kvalitetne i ugodne prostore za život i rad. Osim kratkoročnog pogleda na projektiranje i gradnju, veliki dio tema odnosi se na održivost cijelog životnog vijeka zgrada te njihovu utjecaju na okoliš i ljude. Članovi klastera, kao i brojni partneri uključeni u rad stručnog skupa, naglasili su važnost poduzetih mjera u okviru održive gradnje sa što manje CO2 otiska koje u fokus stavljaju čovjeka kao krajnjeg korisnika zgrada“. Gospodin Veršić zahvalio je na početku skupa svima koji su dali obol u organizaciji stručnog skupa i to redom:

VISOKO POKROVITELJSTVO

 • Predsjednik RH, gospodin Zoran Milanović s izaslanikom Predsjednika RH, dr. sc. Julijem Domcem, posebnim savjetnikom za energiju i klimu

POKROVITELJSTVO

 • Ministarstvo prostornoga uređenja, graditeljstva i državne imovine, s izaslanicom ministra gospođom Irenom Križ Šelendić, ravnateljicom Uprave za energetsku učinkovitost u zgradarstvu, projekte i programe Europske unije
 • Grad Zagreb s izaslanikom gradonačelnika, dr. sc. Lukom Korlaetom, zamjenikom gradonačelnika Grada Zagreba
 • Akademija tehničkih znanosti Hrvatske s predsjednikom Akademije prof. dr. sc. Vladimirom Andročecom

PROGRAM STRUČNOG USAVRŠAVANJA

 • Hrvatska komora arhitekata
 • Hrvatska komora inženjera građevinarstva

STRUČNO PARTNERSTVO

 • GREENiKA poslovno savjetovanje za zelenu gradnju, kružno gospodarstvo i DGNB certifikat zelene gradnje
 • Hrvatski savjet za zelenu gradnju

GLAVNI SPONZORI 1. i 2. dana stručnog skupa bili su Mapei Croatia doo te Wienerberger doo

Stručni skup svečano je otvorio dr. sc. Julije Domac kao posebni savjetnik Predsjednika Republike Hrvatske naglasivši: „Osim ulaganja u energetsku učinkovitost i održivost u cjelini u gradnji i izgradnji okoliša moramo pratiti i smjernice Novog europskog Bauhausa, kao inicijative koja želi povezati Europski zeleni plan i prostor u kojem živimo. Ona kao interdisciplinarni i kreativni pokret želi spojiti znanost, tehnologiju i inženjerstvo sa kulturom i umjetnošću te poziva sve Europljane da zajedno zamisle i sudjeluju u stvaranju budućnosti u kojoj će održivost biti ostvarena sa stilom, budućnosti u kojoj smo pronašli rješenja za probleme i izazove svakodnevnice“.

Izaslanica ministra Ministarstva prostornoga uređenja, graditeljstva i državne imovine pozdravila je sve sudionike stručnog skupa te im dodatno najavila provedbu komponente obnove zgrada u okviru Nacionalnog plana oporavka i otpornosti koji je pripremljen od Vlade RH kao cjelovit dokument koji se odnosi na sve sektore i koji je odobren od strane Europske komisije, a trenutno su u pripremi Programi za financiranje, koji su definitivno drugačiji od prethodnih jer uključuju i pravilo „Do no significant harm“.

Zamjenik gradonačelnika Grada Zagreba, dr. sc. Luka Korlaet, čestitao je AF-u i ostalim organizatorima na izvrsno organiziranom i izuzetno važnom stručnom skupu koji doprinosi da se i u Zagrebu osjete nove inicijative Zelenog europskog plana, primjenjuje najnovija zakonska regulativa na najkvalitetniji mogući način kako u novogradnji tako i obnovi, te da se kolege inženjeri ujedine u iskorištenju najboljih praksi za daljnji razvoj Grada Zagreba na održiv i ekonomski efikasan način.

Prof. dr. sc. Bojan Baletić, dekan AF-a ambiciozno je najavio u svom uvodnom govoru provedbu projekta obnove zgrade fakulteta koja će u budućnosti biti novi prostor za održavanje tradicionalnog nZEB stručnog skupa, dok je prof. dr. sc. Vladimir Andročec ispred Hrvatske akademije tehničkih znanosti ponovo istaknuo neophodnost suradnje i sinergije u ostvarenju ciljeva struke povezane s tehničkim znanostima u kontekstu održivosti, sigurnosti, ugodnosti i kvalitete prostora oko nas.

Kroz sedam uvodnih govora te 25 vrhunskih prezentacija, obrađene su izuzetno važne teme za sektor arhitekture i graditeljstva i to kako slijedi:

 • zgrade kao fokus energetske tranzicije
 • provedba nacionalnog plana oporavka i otpornosti
 • prevencija šteta uzrokovanih potresom
 • propisi, smjernice i planovi iz područja održive gradnje, energetske učinkovitosti, zdravih unutarnjih klimatskih uvjeta, zaštite od požara i rizika povezanih s pojačanom seizmičkom aktivnosti
 • predstavljanje Smjernica za izradu analize postojećeg stanja zgrade s prijedlogom mjera i procjenom investicije u dijelu – zdravi unutarnji klimatski uvjeti, mehanička otpornost i stabilnost, sigurnost u slučaju požara
 • zakonska regulativa iz područja zaštite od buke i zvučne izolacije u zgradarstvu
 • tehnička rješenja za projektiranje, obnovu i izgradnju visoko učinkovitih i održivih zgrada s visokim stupnjem sigurnosti i kvalitete
 • materijali, proizvodi i sustavi za cjelovitu obnovu i izgradnju novih zgrada po najvišim standardima energetske učinkovitosti, sigurnosti i kvalitete
 • iskustva i izvedeni primjeri novih i obnovljenih zgrada po najvišim standardima energetske učinkovitosti, sigurnosti i kvalitete
 • istraživanje o utjecaju ostakljenih pročelja na korisnike zgrada te analiza utjecaja sustava ovojnice na zdravo stanovanje

Više informacija o stručnom skupu i aktivnostima Klastera nZEB.hr nalazi se na stranici: www.nzeb.hr

O Arhitektonskom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu:

AF baštini tradiciju Visoke tehničke škole više od stotinu godina, a kao samostalni fakultet od 1962. godine provodi edukaciju arhitekata u Republici Hrvatskoj. Fakultet ustrojava i izvodi sveučilišne studije, znanstveni, istraživački, visoko stručni i umjetnički rad u području arhitekture i urbanizma. U području tehničkih znanosti, polju arhitekture i urbanizma arhitektonski fakultet obrazuje, istražuje i radi znanstvene i stručne radove iz područja arhitektonskog projektiranja, urbanističkog planiranja, zaštite graditeljskog naslijeđa, te arhitektonskih konstrukcija, fizike zgrade, materijala i tehnologija građenja. Dugi niz godina prepoznati je dionik u području edukacije za energetski visoko učinkovite i održive zgrade i jedan od osnivača Klastera nZEB.hr.

O Klasteru za energetsku učinkovitost i održivost u zgradarstvu - nZEB.hr

Osim Arhitektonskog fakulteta osnivači Klastera nZEB.hr su iz gospodarskog sektora: AGC, Bosch, Knauf-Insulation, Profine Croatia i Wienerberger. Od 2019. godine članovi Klastera nZEB.hr su: Velux Hrvatska, Nosivi građevinski elementi, te počasni član Ministarstvo prostornoga uređenja, graditeljstva i državne imovine RH. Od 2022. godine novi član je Baldinistudio.

Ciljevi Klastera nZEB.hr su povezati zakonodavne smjernice, znanost odnosno obrazovni sektor, inovacije i gospodarstvo odnosno sve dionike u gradnji i obnovi zgrada po kriterijima cjelovite obnove uz naglasak na zgrade niske energetske potrošnje, zgrada gotovo nulte energije (nZEB) kao i zgrada zelene i održive gradnje. Zadatak Klastera nZEB.hr je uspostaviti bolju suradnju gospodarstva i institucija te pomoći institucijama pri izradi kriterija za obnovu, projektiranje i izvedbu zgrada po kriterijima visoke učinkovitosti, kao i po kriterijima sigurne i održive gradnje, te djelovati u području širenja ideja, znanja i zahtjeva za izgradnju energetski visoko učinkovitih i održivih zgrada, te zahtjeva cjelovite obnove i sigurne gradnje.

Izdvajamo

Izdvojeni proizvodi