Stručni skup na Arhitektonskom fakultetu 17. i 18.02.2022. godine


Arhitektonski fakultet Sveučilišta u Zagrebu i Klaster za energetsku učinkovitost i održivost u zgradarstvu - nZEB.hr u sklopu aktivnosti Stručnog usavršavanja AF-a pripremaju dvodnevni stručni skup:

Zgrade 3+
Sigurnost, ugodnost, kvaliteta

Stručni skup održat će se na Arhitektonskom fakultetu u Zagrebu, Kačićeva 26, Vijećnica AF-a 17. i 18.02.2022. godine / predavanja uživo uz prenošenje putem video linka (live stream). Arhitektonski fakultet Sveučilišta u Zagrebu i Klaster za energetsku učinkovitost i održivost u zgradarstvu - nZEB.hr nastavljaju rad na edukaciji, promicanju znanosti i inovacija te unapređenju stanja tehnike, proizvoda, materijala i usluga poveznih s energetskom učinkovitosti i održivosti u zgradarstvu, kao i s aktualnim temama značajne obnove zgrada koja uz poboljšanje energetske učinkovitosti uzima u obzir poboljšanje ugodnosti i zdravstvene kvalitete unutarnjih prostora, zaštitu od požara i povećanje potresne otpornosti.

Prema članku 7. Direktive (EU) 2018/844 Europskog parlamenta i Vijeća od 30. svibnja 2018. o izmjeni Direktive 2010/31/EU o energetskim svojstvima zgrada i Direktive 2012/27/EU o energetskoj učinkovitosti (Službeni list Europske unije L 156, 19.6.2018., str. 75) „Države članice potiču, u slučaju zgrada koje se podvrgavaju značajnoj obnovi, visokoučinkovite alternativne sustave, u mjeri u kojoj je to tehnički, funkcionalno i gospodarski izvedivo te uzimaju u obzir pitanja zdravih unutarnjih klimatskih uvjeta, zaštite od požara i rizika povezanih s pojačanom seizmičkom aktivnosti.”

Posljednjih godina uz podizanje energetske učinkovitosti u zgradarstvu suočili smo se s temama povećanja sigurnosti zgrada zbog pojačane seizmičke aktivnosti te zdravstvene sigurnosti boravka u zatvorenim prostorima zbog virusnih infekcija. Povećani boravak u zatvorenim prostorima postavio je i ostala pitanja sigurnosti, kvalitete i ugodnosti boravka u takvim prostorima.

Cilj skupa je prikazati skup mjera i tehničkih rješenja za projektiranje, obnovu i izgradnju novih zgrada koja uz energetsku učinkovitost osiguravaju statičku i požarnu sigurnost zgrada te visoko kvalitetne i ugodne prostore za život i rad.

Arhitektonski fakultet Sveučilišta u Zagrebu baštini tradiciju Visoke tehničke škole više od stotinu godina, a kao samostalni fakultet od 1962. godine provodi edukaciju arhitekata u Republici Hrvatskoj. Fakultet ustrojava i izvodi sveučilišne studije, znanstveni, istraživački, visoko stručni i umjetnički rad u području arhitekture i urbanizma. U području tehničkih znanosti, polju arhitekture i urbanizma arhitektonski fakultet obrazuje, istražuje i radi znanstvene i stručne radove iz područja arhitektonskog projektiranja, urbanističkog planiranja, zaštite graditeljskog naslijeđa, te arhitektonskih konstrukcija, fizike zgrade, materijala i tehnologija građenja. Dugi niz godina prepoznati je dionik u području edukacije za energetski visoko učinkovite i održive zgrade i jedan od osnivača Klastera nZEB.hr.

Osim Arhitektonskog fakulteta osnivači Klastera nZEB.hr su iz gosdpodarskog sektora: AGC, Bosch, Knauf- Insulation, Profine Croatia i Wienerberger. Od 2019. godine članovi Klastera nZEB.hr su: Velux Hrvatska, Nosivi građevinski elementi, te počasni član Ministarstvo prostornog uređenja, graditeljstva i državne imovine RH. Od 2022. godine novi član je Baldinistudio.

Ciljevi Klastera nZEB.hr su povezati znanost, inovacije i gospodarstvo odnosno sve dionike u gradnji i obnovi zgrada po kriterijima cjelovite obnove uz naglasak na zgrade niske energetske potrošnje, zgrada gotovo nulte energije (nZEB) kao i zgrada zelene i održive gradnje. Zadatak Klastera nZEB.hr je uspostaviti bolju suradnju gospodarstva i institucija te pomoći institucijama pri izradi kriterija za obnovu, projektiranje i izvedbu zgrada po kriterijima visoke učinkovitosti, kao i po kriterijima sigurne i održive gradnje, te djelovati u području širenja ideja, znanja i zahtjeva za izgradnju energetski visoko učinkovitih i održivih zgrada, te zahtjeva cjelovite obnove i sigurne gradnje.

Teme ovog stručnog skupa su:

  • propisi, smjernice i planovi iz područja održive gradnje, energetske učinkovitosti, zdravih unutarnjih klimatskih uvjeta, zaštite od požara i rizika povezanih s pojačanom seizmičkom aktivnosti
  • predstavljanje Smjernica za izradu analize postojećeg stanja zgrade s prijedlogom mjera i procjenom investicije u dijelu – zdravi unutarnji klimatski uvjeti, mehanička otpornost i stabilnost, sigurnost u slučaju požara
  • zakonska regulativa iz područja zaštite od buke i zvučne izolacije u zgradarstvu
  • tehnička rješenja za projektiranje, obnovu i izgradnju visoko učinkovitih i održivih zgrada s visokim stupnjem sigurnosti i kvalitete
  • materijali, proizvodi i sustavi za cjelovitu obnovu i izgradnju novih zgrada po najvišim standardima energetske učinkovitosti, sigurnosti i kvalitete
  • iskustva i izvedeni primjeri novih i obnovljenih zgrada po najvišim standardima energetske učinkovitosti, sigurnosti i kvalitete

Više informacija o skupu nalazi se na stranici: www.nzeb.hr
Cijena aktivnosti: bez naplate/kotizacije uz obaveznu prijavu (podaci na web stranici
www.nzeb.hr)
Prijaviti se može preko obrasca:
https://forms.gle/9rcmSVpsdWo9V9TJ8
Voditelj aktivnosti:
Izv.prof. dr.sc. Zoran Veršić

Pogledajte Program stručnog skupa

Izdvajamo

Izdvojeni proizvodi