Održana konferencija o energetski učinkovitoj obnovi građevina – primjeri uspjeha, 20. i 21.3.2015. u Termama Tuhelj


U petak 20.3. i subotu 21.3.2015. godine održana je u Tuhelju Konferencija o energetski učinkovitoj obnovi građevina – primjeri uspjeha, u organizaciji HUK-a – Hrvatske udruge krovopokrivača.

Konferenciju su otvorili predstavnica Ministarstva graditeljstva i prostornog uređenja, gđa Irena Križ-Šelendić, Voditeljica Službe za EU poslove, programe i projekte u Upravi za graditeljstvo i energetsku učinkovitost u zgradarstvu te predsjednik Hrvatske udruge krovopokrivača g. Vladimir Makoter.

Gospodin Makoter je istaknuo da su „programi energetske obnove zgrada, teme koje će biti ključne kroz idućih 5 godina u građenju i obnovi zgrada. Ono što je danas relativna novost, sutra će postati uobičajeni postupak u građenju ili obnovama. Glavna tema ove konferencije je energetski učinkovita obnova građevina pod motom primjeri uspjeha.

Ovi programi istovremene poboljšavaju energetsku učinkovitost zgrada, zapošljava se veliki broj građevinskih radnika, ostvaruju se značajne uštede u potrošnji energenata, čuva se okoliš, a za sve krajnje korisnike ovih programa pripremljena su značajna novčana sredstva za bespovratno sufinanciranje.

Sve će to biti ostvareno u tolikoj mjeri ukoliko krajnji korisnici dobiju prave informacije i uključe se u ove programe. Potaknuo je sve sudionike da budu neumorni u promicanju ovih programa osobito prema krajnjim korisnicima, vlasnicima obiteljskih kuća i stanova. Glavne poruke ove konferencije trebaju biti upućene upravo svima, jer svi žive u kućama ili stanovima i posredno ili neposredno svatko u Hrvatskoj može imati koristi od ovih programa.

Poznato je da su pripremljena sredstva za sufinanciranje energetske obnove 10.000 obiteljskih kuća u iznosu od 600 milijuna kuna. Planirano je da se 10.000 kuća obnovi u godinu dana, to je 27 kuća dnevno. Računali su da u idealnim uvjetima taj posao u godinu dana može obaviti 500 građevinskih tvrtki s 5 radnika, u realnim uvjetima je taj broj i dvostruko veći, 1000 tvrtki s 5 radnika je 5.000 zaposlenih ljudi samo na projektima energetske obnove zgrade. Još jedan od važnih uvjeta da se ostvare ovi planovi je podizanje svijesti krajnjim korisnicima o svim pozitivnim učincima energetske obnove vlastitih kuća. Zadnja prepreka može biti i nedostatak preostalih sredstava koje krajnji korisnik treba uložiti. Ovdje treba pozvati sve banke i sve druge novčarske institucije koje mogu ponuditi povoljne kredite za ove programe.

Da bi se ostvarili svi ovi dobri planovi, potrebna ja suradnja svih uključenih i zainteresiranih strana u ovom programa, a za suradnju su potrebne dvije stvari. Znanje i dobra volja. Znanje se uvijek može nadograditi, a dobra volja je odabir svih nas sami. Čeka nas posao, i sada i u godinama pred nama"

Gospođa Irena Križ-Šelendić iz Ministarstva graditeljstva i prostornog uređenja održala je prezentaciju o prvoj godinu provedbe energetski učinkovite obnove zgrada u RH – iskustva i uspjesi iz prakse.

Dosadašnji fokus programa su bile zgrade koje su na kontinentu, izgrađene između 1945.-87. godine, zbog najvećih mogućih ušteda koje se mogu ostvariti. Mjere energetske učinkovitosti su uglavnom usmjerene na smanjenje toplinskih potreba na zgradi, na ugradnju obnovljivih izvora energije gdje se to može. Program za obnovu obiteljskih kuća je donesen u ožujku 2014. godine, a ove godine u ožujku 2015. godine ide na izmjene Vlade. Dionici u provedbi ovog programa su Ministarstvo graditeljstva koji je nositelj ovog programa. Ministarstvo zaštite okoliša i prirode koji sudjeluje u promociji ovog programa, Fond za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost je glavni u provođenju ovog programa. Tu je također onda bio posrednik između Fonda i građana. Fond je raspisivao natječaje za lokalnu samoupravu, a oni dalje za građane. Tu su također i stambene štedionice i banke koje trebaju osigurati dodatna financijska sredstva za građane, dio osim subvencije koji pokriva fond.

Mjere koje su se primjenjivale u programu su sljedeće: kao prvo to je bila obnova vanjske ovojnice, sve što uključeno u ovojnicu, toplinska izolacija stropova, zidova, podova, izmjena stolarija. Sufinanciranje u Zagrebačkom području je iznosilo 40%. Za neka područja subvencije iznose 60% ili čak 80% za ratom pogođena područja i prvu skupinu otoka. Druga skupina mjera se odnosila na sustave grijanje: zamjena postojećih sustava grijanja efikasnijima ili promjena energenta. A zadnja skupina mjera se odnosila na uvođenje obnovljivih izvora energije u obiteljske kuće gdje god je to bilo moguće, najčešće putem solarnih sustava za grijanje potrošne tople vode, kotlova na bio masu i dizalica topline.

Program se provodio na sljedeći način: fond je osiguravao iz svojih vlastitih sredstava sredstva za sufinanciranje građana, zatim je raspisivao natječaje za jedinice lokalne uprave i samouprave. One su zatim same raspisivale natječaje za građane. Građani su sami osiguravali izradu projekta, nabavu opreme i izvođenje radova. Izvori financiranja su prvenstveno bila vanproračunska sredstva fonda. Ove godine će se tim sredstvima dodati sredstva iz strukturnih fondova.

Koristi od programa su mnogostruke, osim poticanja investicija 207 milijuna kuna godišnje, osiguranje zapošljavanja prema procjenama za oko 700 ljudi godišnje, povećanje sigurnosti opskrbe energijom, razvoj proizvoda domaće industrije izolacijskih materijala, drvne bio mase. Poboljšanje općeg stanja i tržišne vrijednosti nekretnine, smanje energetske potrošnje i smanjenje emisije CO2.

U prošloj godini osigurano je bilo 160 milijuna kuna. Ove godine su osigurana sredstva za 10.000 zgrada, tako da će ove godine program dobiti pravi zamah.

Međutim zbog raznih problema u provođenju programa gdje je prvenstveno bio problem s lokalnom samoupravom koja nije svugdje htjela sudjelovati, npr. grad Zagreb se nije uključio, tako da se građani grada Zagreba nisu imali priliku prijaviti. Došlo se na ideju da se program pojednostavi i promijeni tako da će Fond raspisivati natječaj ove godine direktno za građane, i ići će samo jedan krug. Ovo je još uvijek prijedlog, Vlada još nije usvojila te promjene, no očekuje se da će izmjene biti donesene do kraja ožujka 2015.

Umjesto glavnog projekta, za pojedine mjere sukladno prema pravilniku za jednostavne građevine, neće biti potreban glavni projekt nego će Fond osigurati listu certifikatora s kojima će sklopiti ugovore i koji će izlaziti na teren, provest će prvi energetski pregled, preporučit će mjere energetske obnove i nakon što se obnova izvrši ponovo će izaći na teren, napravit će drugi energetski pregled i izdat će certifikat. Prednost ovog modela je što za građane je rad energetskih certifikatora besplatan, sredstva će osigurati fond. U procesu sam prijave, kada treba ispuniti neke podatke o zgradi, certifikatori će biti tehnička pomoć – stručno osposobljena osoba na terenu. Pomoći će im čak pregledati dokumentaciju o samoj zgradi.

Fond objavljuje javni poziv za sve građane, građani kontaktiraju certifikatora s liste ovlaštenih certifikatora koje će Fond objaviti, zajedno s njima ispunjavaju prijavu i dostavljaju ponudu od izvođača radova i troškovnik. Kada Fond ustanovi da je dokumentacija potpuna, Fond donosi odluku o financiranju. Korisnik potpisuje ugovor s Fondom. Korisnik sam izabire svog izvođača, provodi se obnova i dostavlja se Fondu dokumentacija. Da bi ta dokumentacija bila potpuna, ponovo se provodi energetski pregled i dostavlja se certifikat. Fond zadržava pravo izlaska na teren prije isplaćivanja subvencije da zaista provjeri da li su radovi izvršeni kako su trebali biti.

U tijeku je također program sufinanciranja energetske obnove višestambenih zgrada. Za višestambene zgrade potreban je energetski certfikat koji se izgrađuje na početku i na kraju, glavni projekt. Fond subvencionira izradu certifikata u iznosu od 40%. Posrednik između Fonda i građana je upravitelj zgrade, on se javlja na natječaj u Fondu, osigurava u ime suvlasnika izradu projekta, nabavu oprema, osigurava izvođače, stručni nadzor i izradu energetskog certifikata. Sukladno novom zakonu o energetskoj učinkovitosti više nije potrebna suglasnost svih suvlasnika u zgradi, nego 50 + 1% po broju suvlasničkih jedinica i po broju stanova u zgradi.

Gospodin Mario Klobučar, voditelje službe za energetsku učinkovitost i obnovljive izvore energije iz Fonda za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost održao je prezentaciju o Fondovima – puna primjena u energetski učinkovitoj obnovi u razdoblju 2014.-2020., novi planovi i projekti u Republici Hrvatskoj.

Sredstva osigurava od onih koji onečišćuju okoliš. Od ove godine se kreće i sa sredstvima iz Europskih fondova. Sredstva fond dodjeljuje na dva načina, putem javnih natječaja kada se radi o uvjetno kompleksnijim projektima i putem javnih poziva, kada su to jednostavni projekti. Ako se radi o javnom pozivu sredstva se dodjeljuju po principu tko prvi njegova sredstva. Iznosi sufinanciranja prilikom energetske obnove zgrada iznose od 40% – 80%.

Za program energetske obnove u prošloj godini je za javne pozive bilo planirano 50 milijuna kuna, na kraju je s obzirom na interes odobreno ukupno 160 milijuna kuna. Uključilo se 180 od 580 jedinica lokalne i regionalne samouprave, manje od 1/3 se uključilo u program. Plan je bilo obnoviti 6.000 kuća. Dinamika provedbe je iznenađujuće loša, svega 5% od ukupno planiranih 6.000 kuća je prošle godine obnovljeno. To je bio jedan od glavnih razloga zašto se išlo na izmjenu modela sufinanciranja, tako da bude, jasan, transparentan i dostupan svima bez obzira da li su se njihove lokalne samouprave odlučile uključiti u program.

Cilj ove godine je obnoviti 10.000 obiteljskih kuća. Za građane će to biti jeftinije jer neće trebati raditi projektnu dokumentaciju, što će biti ušteda od 3.000-7.000 kuna. Fond će u roku od 45 dana od podnošenja prijava, donosit odluke i u roku od 6 mjeseci građani će biti obvezni izvršiti planirane mjere. Fond će doznačivati sredstva u rokovima predviđenim ugovorom.

U prvu godinu provedbe obnove višestambenih zgrada uključilo se nešto manje od 800 višestambenih zgrada. Obuhvaćeno je više od 15.000 stambenih jedinica i oko 50.000 građana. Procjene uštede energije se kreću oko 50%. U 2015. za ovaj program Fond osigurava 100 milijuna kuna.

Budući da svaki program ili projekt koji se provodi nailazi i na određene prepreke ili poteškoće u panelu se željelo kroz konstruktivnu raspravu stručnih sudionika poznavatelja problematika pridonijeti boljem provođenju ovih programa. Panel raspravu vodio je Matija Duić, savjetnik za organizaciju rada cehova iz Hrvatske obrtničke komore, a u njoj su sudjelovali gospođa Irena Križ-Šelendić; Mario Klobučar; prof. Ivana Banjat Pečur s Građevinskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu, voditeljica projekta CROSKILLS; Nediljko Rojnica PBZ banka, direktor u sektoru upravljanja prodajom; Marija Brlečić, voditelj prodaje i marketinga tvrtke Gealan d.o.o., proizvođači PVC stolarije; Mladen Bišević, voditelj podružnice tvrtke Riteh. Ostali sudionici konferencije u raspravu su se uključili sa svojim pitanjima.

U nastavku konferencije gospođa Jadranka Vidović, voditeljica ispostave inspektorata rada u Krapini održala je predavanje na temu „Suradnja inspekcije zaštite na radu i izvođača radova – zajednički cilj: očuvanje života i zdravlja radnika s naglaskom na novi zakon o zaštiti na radu.

U zadnjem bloku predavanja g. Vinzenz Harrer, ing., sudski vještak iz Austrije predstavio je iskustvo energetski učinkovite obnove iz EU. Naveo je primjer sanacije škole iz mjesta Holzspanziegelbauweise u Austriji, sagrađene 1975.g. Škola ima 5.506 m2 grijanog prostora i prije obnove je trošila 50.000 litara lož ulja godišnje. Nakon obnove zgrade u kojoj je napravljena toplinska izolacija, izmijenjeni prozori, izoliran ravni krov te grijanje zamijenjeno ventilacijom koja grije zrak na biomasu, zgrada troši energije u vrijednosti samo 5.000 litara lož ulja godišnje, što je ostvarena godišnja ušteda na troškovima grijanja od cca. 45.000 eura. Povrat investicije u obnovu se očekuje kroz 6-7 godina. Uz napomenu da nije važno koliko projekt košta, nego koliko se isplati.

Gospodin Dejan Šomoški iz tvrtke Sika – sponzora konferencije, održao je prezentaciju novih materijali i načina ugradnje za energetski učinkovitu obnovu – s naglaskom na vanjsku ovojnicu zgrada.

Zadnju prezentaciju u prvom danu konferencije imao je g. Mario Stjepanović, voditelj tehničke potpore Nexe crijep. Istaknuo je sljedeće stvari:

  • za krovove veće od 100 m2, oni daju gratis osiguranje krova u prvoj godini korištenja
  • crijep Dioklecijan je najjeftiniji crijep velikog formata na tržištu, a koji kvalitetom konkurira svim ostalima
  • i dalje je u tijeku akcija Azbest
  • povlaštene cijene za projekte energetske učinkovitosti
  • povlaštene cijene crijepa za poplavljena područja.

Paralelno s odvijanjem konferencije održao se i mini Sajam tehnologije i inovacija u građevinskim i energetskim tehnologijama i materijalima.

Drugog dana konferencije u subotu 21. ožujka 2015. održana su još dva stručna predavanja. Gospodin Bojan Kovačević, Zepter Finance, održao je predavanje „Financije za nefinancijaše – stručno predavanje za odgovorno upravljanje vlastitim financijama.

Prof. dr. sc. Mirko Orlić s Geofizičkog odsjeka Prirodoslovno-matematičkog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu održao je predavanje o klimatskim promjenama i vremenskim ekstremima.

Na kraju konferencije održana je otvorena godišnja skupština Hrvatske udruge krovopokrivača.

Izvor: webgradnja.hr

Izdvajamo

Izdvojeni proizvodi