Predstavnici HDKA potpisali međunarodni sporazum o suradnji


U okviru VI. Salona pejzažne arhitekture u Beogradu, od 4.-6. lipnja, održan je drugi stručni skup po redu, pod nazivom Pejzaž-Krajina-Krajobraz, čije održavanje je započelo u Zagrebu prošle godine, u organizaciji Hrvatskog društva krajobraznih arhitekata (HDKA), gdje su se predstavili Udruženje pejzažnih arhitekata Srbije (UPAS) te Društvo krajinskih arhitektov Slovenije (DKAS). Sljedeći skup organizirat će se u organizaciji Slovenskih kolega.

Ove godine, domaćini su bili Udruženje pejzažnih arhitekata Srbije te organizirali stručni skup sa temom "Odnos obrazovanja i prakse u pejzažnoj arhitekturi".

Povodom uspješno uspostavljene suradnje triju udruženja, predstavnici HDKA, DKAS i UPAS potpisali su međunarodni sporazum (Memorandum) kojim se definira suradnja te međusobno djelovanje.

Memorandum su potpisali Dušan Todorović, predsjednik Srpskog udruženja, Nvenka Žvokelj, predsjednica slovenskog udruženja te Andrea Knez, potpredsjednica hrvatskog udruženja.

U svrhu zajedničkog djelovanja u Memorandumu stoji:

suradnja će se odvijati u sljedećim pravcima:
1. Razmjena informacija u zakonodavstvu vezanom za reguliranje struke radi unapređenja njenog pravnog okvira
2. Razmjena iskustava u organizaciji i radu strukovnih udruženja
3. Razmjena iskustava u obrazovanju krajobraznih arhitekata te njihovom stručnom usavršavanju
4. Razmjena informacija i pružanje potpore pri izradi strčnih standarda
5. Pružanje potpore i pomoći pri sudjelovanje i organizaciji međunarodnih aktivnosti
6. Zajednički nastupi na stručnim skupovima, natječajima i drugim događanjima od interesa za struku
7. Pokretanje zajedničkog časopisa u elektronskom ili tiskanom obliku
8. Organiziranje godišnjih stručnih skupova u pravilu svaki put u organizaciji drugog udruženja
9. Međusobna suradnja pri natjecanju za financijska sredstva pred nacionalnim ili međunarodnim institucijama i fondovima
10. Poticanje svih drugih oblika i aktivnosti međusobne suradnje od interesa za struku


Potpredsjednica HDKA, Andrea Knez

Nakon potpisivanja Memoranduma, predstavnici triju udruženja proslavili su uspješno odrađene dosadašnje aktivnosti te dogovorili još jaču suradnju u budućnosti, posebno u zakonodavnom okviru te djelovanju prema institucijama kojima se regulira struka.

U okviru stručnog skupa Pejzaž-Krajina-Krajobraz, prvi dan održano je predavanje pod nazivom "Prirodne katastrofe i pejzažna arhitektura: uloga struke u prevenciji i saniranju posledica poplava", gdje su krajobrazni arhitekti iz Slovenije, Srbije i Njemačke predstavili projekte krajobrazne arhitekture koji su realizirani u svrhu sanacije posljedica poplava. Svoje radove i iskustva predstavili su: dr. Ratko Ristić, dr. Boris Radić, Alenka Padežnik, te prof. Antje Stokman.

Drugi dan stručnog skupa, održana su predavanja na temu "Odnos obrazovanja i prakse u pejzažnoj arhitekturi".

Stručni skup otvorio je predsjednik UPAS, g. Dušan Todorović, koji je govorio o važnosti struke i njene afirmacije. Pozdravio je sve prisutne, i pozvao na aktivno sudjelovanje svih prisutnih te jačanje suradnje u budućnosti. Također posvetio je dio govora nedavno preminulom eminentnom krajobraznom arhitektu, Bruni Šišiću te svih podsjetio na njegov nepresušni izvor energije i konstantni predan rad za struku i sve njene stručnjake.

Moderator skupa bila je Ljiljana Tubić, koja je pozdravila sve stručnjake te izrazila veliko zadovoljstvo što su se stručnjaci okupili na drgom po redu stručnom skupu.

Ispred Hrvatskog društva krajobraznih arhitekata, predavanja su održale: Andrea Knez, potpredsjednica HDKA, sa temom "Obrazovanje i licenciranje krajobraznih arhitekata u Hrvatskoj", koja je ukratko predstavila obrazovanje u RH te dala pregled postojeće i buduće zakonske regulative, te Zrinka Brajan sa temom "Okviri i mogućnosti edukacije u krajobraznoj arhitekturi u Hrvatskoj", koja se osvrnula na mogućnosti dodatne edukacije, seminara, kongresa i suradnji HDKA s drugim udrugama s kojima organizira dodatne aktivnosti na području usavršavanja krajobraznih arhitekata. Ispred srpskog udruženja, predavanja su održali dr. Maja Todorović sa predavanjem na temu "Obrazovanje u pejzažnom dizajnu i dizajn obrazovanja" kojim se osvrnula na mogućnosti razvijanja postojećeg obrazovnog okvira za krajobrazne arhitekte te iznijela niz prijedloga za unaprijeđenje, dok je Ljiljana Tubić, u svom izlaganju pod nazivom "Usklađenost obrazovanja, prakse i potreba društva u oblasti pejzažne arhitekture" ukazala na nedostatke studija, obrazovanja ali istaknula probleme koji se javljaju u samoj praksi.

Slovenski kolege, Petra Vertelj Nared i Urban Švegl, odražali su predavanja pod nazivom: "Regulacija poklica in dejavnosti krajinske arhtiekture" te "Delo krajinskega arhitekata v praski prostorskega načrtovanja" te pružili informacije u obrazovanju krajobraznih arhitekata u Sloveniji.


Hrvatski tim

Skup je završio okruglim stolom između triju udruženja na kojem su doneseni sljedeći zaključci:
1. Svako udruženje će na svojim web stranicama organizirati posebnu rubriku unutar koje će se pratiti međusobne aktivnosti triju te stavljati informacije na području krajobrazne arhitekture triju udruženja, kako bi se mogle lakše pratiti sve zajedničke aktivnosti
2. Organizirat će se stručno putovanje
3. Povezat će se studentska zajednica, a moguća je i organizacija međunarodne radionice
4. Svjetski mjesec krajobrazne arhitekture iduće godine, bit će definiran zajedničkom suradnjom i aktivnostima
5. Aktivno će se raditi na tome da se utvrdi elektronski časopis i mogućnost objave članaka stručnjaka i stručnjakinja

Zadnji dan aktivnosti, 6.6.2015. održano je svečano otvaranje VI. Salona pejzažne arhitekture, na kojem su dodijeljene nagrade.

Glavnu grand Prix nagradu dobila je Španjolska sa radom: Dehesa Landscape, Park, Garden and Green Roof in Extremadura.

Na Salonu je dodijeljeno i nekoliko plaketa, među kojima su Plaketu za svoj rad dobili i slovenski kolege za: Vital Landscape: Ljubljansko barje-my inspiration (Maja Simoneti, Urška Kranjc i sur.)

Na Salonu su sudjelovali i hrvatski stručnjaci te je tako izložen rad krajobraznih arhitektica Monike Kamenečki i Nataše Tiške Vrsalović, pod nazivom "Vila π", te 2 rada krajobraznih arhitekatica Andree Knez i Lane Mesić, pod nazivom "Public park in Vukovar" i "Green Wall", dok je izložen i njihov rad u suradnji sa arhitekticom i urbanisticom, Majom Šnajdar, "Park Little Sky and Memorial".

Na VI. Salonu izloženo je preko 50 međunarodnih radova, od kojih nekoliko iz Slovenije, Hrvatske, Španjolske, Nizozemske, Nigerije itd.

Skup je bio izutzetno dobro posjećen svih dana te pokazao da postoji veliko zanimanje za aktivnosti krajobraznih arhitekata te upućenost u njihove radove.

Izvor: HDKA – Hrvatsko društvo krajobraznih arhitekata

Izdvajamo

Izdvojeni proizvodi