Hrvatska inovacija na BAU 2015: Budućnost građenja zvana Eco-Sandwich


Održivi predgotovljeni zidni panelni sustav od recikliranog materijala Eco – Sandwich nedavno je prezentiran na 7. danima pasivne kuće održanim na zagrebačkom Arhitektonskom fakultetu, a partneri projekta – Građevinski fakultet i Beton Lučko – predstavit će ga i na sajmu BAU u Münchenu, koji će se održavati od 19. do 24. siječnja 2015.

Eco-Sandwich je ventilirani predgo-tovIjeni zidni panel izrađen od betona s recikliranim agregatom te sloja mineralne vune proizvedene primjenom inovativne i održive Ecose tehnologije, kako bi se smanjila upotreba energije za grijanje i hlađenje u zgradama. Inovativni sustav Eco-Sandwich nastao je kao rezultat suradnje hrvatskih znanstvenih Institucija i Industrije provođenjem Intenzivnih istraživanja s ciljem razvoja novog proizvoda te unaprjeđenja proizvodnje i gospodarstva. Projekt Eco-Sandwich sufinancira se putem programa CIP Eco-Innovation, a jedan od partnera projekta je i tvrtka Beton Lučko.

PREDGOTOVLJENI ZIDNI PANELNI SUSTAV

Zidni panel Eco-Sandwich sastoji se od dva sloja betona koji su međusobno povezani rešetkastim nosačima od nehrđajućeg čelika. Od ukupne količine agregata potrebnog za izradu betona, 50% je zamijenjeno s recikliranim agregatom dobivenim iz građevinskog otpada. Unutarnji, nosivi sloj betona izrađen je od recikliranog betonskog loma, dok je vanjski fasadni sloj Izrađen od reciklirane opeke kao agregata u betonu. Kao toplinsko-Izolacljski materijal koristi se novorazvljena mineralna vuna izrađena primjenom Ecose tehnologije koja umjesto formaldehida koristi prirodne smole kao vezivo.

PažIjlvim projektiranjem i Izvođenjem spojeva i načina pričvršćenja zidnih panela može se utjecaj toplinskih mostova svesti na najmanju moguću mjeru. Svojstva Ecose mine -ralne vune ne smanjuju se tijekom vremena, ona ne sadrži umjetna bojila te se može u potpunosti reciklirati.

Između sloja Ecose mineralne vune I vanjskog sloja betona nalazi se 4 cm ventilira -jućeg sloja zraka kojemu je svrha spriječiti vlaženje izolacijskig materijala. Unutarnji vanjski sloj betona međusobno su povezani rešetkastim nosačima od nehrđajućeg čelika i plastičnim tiplama. Unutarnji sloj betona je povezan s nosivom konstrukcijom zgrade (stupovima, zidovima) pomoću sustava priključaka od nehrđajućeg čelika.

Inovativno rješenje betonlranja vanjskog sloja predgotovljenog zidnog panela Eco-Sandwich razlikuje opisani od sličnih proizvoda. Nakon očvršćivanja unutarnjeg sloja, postavlja se sloj toplinske izolacije, zatim se oba sloja okrenu za 180 stupnjeva oko uzdužne horizontalne osi te se umoči u prethodno izliveni vanjski sloj betona na način da se između ostavi ventilirajući sloj zraka. Cijeli element se zatim njeguje u klimatizacijskoj komori.

Saznaj više o Eco-Sandwich predgotovljenim zidnim panelima

MOGUĆNOSTI PRIMJENE

Eco-Sandwich zidni paneli iznimne su trajnosti i imaju niske troškove održavanja, te pružaju brojne pogodnosti u odnosu na kon kuretne proizvode. Paneli omogućavaju ekonomski učinkovl-tu i brzu gradnju, visoke su estetske vrijed nosti, a elemente je moguće demontirati te ponovno upotrijebiti čime se postiže iznimno dugačak uporabni vijek.

Potencijalni spektar primjene Eco-Sandwich zidnih panela je vrlo širok, a ponajprije se pritom misli na gradnju nlskoenergetskih zgrada kao I obnovu postojećih zgrada u smislu energetske učinkovitosti.

Moguća je gradnja:
 • stambenih zgrada
 • skladišta
 • tvornica
 • zatvora
 • supermarketa
 • farmi
 • objekata za preradu hrane
 • hladnjača
 • restorana i hotela
 • benzinskih postaja itd.

U usporedbi s drugim rješenjima koja postoje na tržištu, pretpostavljajući jednaku debljinu toplinske izolacije, Eco Sandwich zidni paneli Imaju povoljnije karakteristike u pog ledu troškova životnog ciklusa I svojstava, uz istovremeno postizanje znatno nižeg stupnja utjecaja na okoliš.

OBRADA POVRŠINE

Vanjska površina fasadnog troslojnog elementa je glatka, u naravnom betonu, boje natur ili u boji. Ako je predviđeno, bojanje fasadne površine troslojnog elementa vrši se na objektu. Unutarnja površina je glatka I nakon soboslikarske dorade spremna je za Analiziranje bojanjem.

DIMENZIJE ELEMENTA

Maksimalne dimenzije elementa su 8 × 4 m. Prava širina i visina ovise o geometriji objekta (projektiranom rasteru fasade) i mogućnostima krana u odnosu na težinu elementa.

Ukupna tipska debljina elementa je 43 cm:
 • vanjski sloj betona s agregatom od reciklirane opeke – 6 cm
 • Ecose mineralna vuna – 20 cm
 • ventilirajući sloj – 4 cm
 • unutarnji sloj betona s agregatom od recikliranog betona – 13 cm. U < 0,20 W/m2K!
Spojevi Eco-Sandwich fasadnog elementa mogu se izvesti kao:
 • nosivi spoj – kojim je element spojen i bočno povezan s nosivom armiranobetonskom konstrukcijom i koji se dokazuje računski;
 • otvoreni spoj – između dva Eco-Sandwich fasadna elementa, kao horizontalne i vertikalne fuge. U fuge širine 1 do 2 cm, što ovisi o duljini elementa i uvjetima ugradnje, utiskuje se konop od kamene vune okruglog presjeka, potom se fuga brtvi dvokomponentnim trajnoelastičnim kitom otpornim na požar EI 90, prema uputi proizvođača. Završni elementi – najgornji i najdonji – zaštićuju se horizontalnom trakom pocinčanog ili bakrenog lima;
 • zatvoreni spoj – unutarnje fuge između fasadnog elementa i nosivog zida te između elementa i stropne ploče zapunjavaju se elas-toplastičnom masom za zapunjavanje.

TRANSPORT ELEMENATA

Elementi se transportiraju u vertikalnom stanju u posebnim za to pripremljenim paletama i posebnim vozilom koje cijele palete hidrauličnim uređajima spuštaju na tlo. Fasadni Eco-Sandwich elementi skladište se na gradilištu u vertikalnom položaju. Elementi se preno se i ugrađuju na objektu kranskom ili auto dizalicom.

KONTROLA ELEMENATA

Kontrola Eco-Sandwich fasadnog elementa vrši se u svim fazama proizvodnje. Kontrola ugrađenih materijala (betona, armature, sidara, spona i dr.) vrši se sistematski prikupljanjem dokaza o njihovoj kvaliteti, u skladu s propisima. Nosivost elemenata utvrđuje se statičkim proračunom za faze prozvodnje i eksploatacije.

UGRADNJA FASADNIH ELEMENATA

Fasadni Eco-Sandwich elementi postavljaju se prema planu montaže na izvedenu armiranobetonsku ploču, nakon što su izvedeni svi nosi vi zidovi dotične etaže, te se vrši spajanje s nosivim zidovima preko ugrađenih šina (tipa 'Halfen'), koje se povezuju odgovarajućim vijci-ma (rostfrei ili pocinčanim). Nakon što je element sigurno ugrađen pristupa se otpuštanju kranske užadi.

Za montažu je potrebna cijevna skela. Sa skele se vrši obrada ho rizontalnih i vertikalnih fuga, u koje se prvo utiskuje konop od kame -ne vune okruglog presjeka, potom se fuga brtvi dvokomponentnim trajnoelastičnim kitom otpornim na požar EI 90, prema uputi proiz vođača.

Ovaj e lement predstavlja kompletni vanjski zid objekta koji sadrži toplinsku izolaciju s ventilirajućim slojem, a u statičkom smislu je samonosiv i spojen za nosive zidove.

Više informacija o Eco-Sandwichu možete potražiti na www.eco-sandwich.hr.

BETON LUČKO RBG d.o.o.
BETON LUČKO RBG d.o.o.
Internet adresa

Društvene mreže

Proizvodi su dostupni u svim prodavaonicama građevinskog materijala na području cijele Hrvatske.
{{ errors . name[0] }}
{{ errors . email[0] }}
{{ errors . location[0] }}
{{ errors . phone[0] }}
{{ errors . message[0] }}
Zapamti me

Vaš upit je uspješno poslan!

Kopija upita je poslana na Vašu e-mail adresu. Očekujte odgovor u roku od 24 - 48h. Ukoliko odgovor niste dobili, kontaktirajte nas na e-mail adresu koju smo naveli u kopiji upita.
Izdvajamo

Izdvojeni proizvodi