• TREMCO CPG s.r.o.

Zanima li vas više informacija, cijena ili popust, pošaljite upit ili kontaktirajte tvrtku.

Nullifire FR230 je negoriva žbuka na bazi gipsa koja omogućava vatrootpornost kod ugradnje u spojevima oko vatrootpornih vrata i zaklopaca ili kod polaganja opskrbnih vodova.

Prednosti:
- Protupožarno odvajanje kabela, kabelskih spojeva i trasa, pokrivena velika širina požara kod opskrbnih vodova
- Jednostavna i brza obrada sa standardnom pumpom za žbuku
- Izvrsno prianjanje na podlogu
- Negoriva, A1 prema EN 13501-1
- Bez smanjenja volumena

TREMCO CPG s.r.o.
TREMCO CPG s.r.o.
Prodaja putem zastupnika ili direktno na području cijele Hrvatske, Slovenije, BIH, Srbije, Crne Gore, Makedonije, Kosova.
Izdvajamo

Izdvojeni proizvodi