KAMEN d.d.
Opis djelatnosti
Tvrtka Kamen d.d. Pazin se od 1954. godine bavi eksploatacijom, preradom i primjenom arhitektonsko-građevinskog kamena. Kamen d.d. proizvodi blokove vapnenca u 7 kamenoloma na području Istre i Dalmacije. Radi se o 3 kamenoloma materijala tipa Istarski žuti (Kanfanar, Selina i Korenići), kamenolomu Kirmenjak, Valturi te kamenolomima Mironja i Plano (na dalmatinskom području).

Budući da Kamen d.d. objedinjuje proizvodnju blokova, finalnih proizvoda te ugradbu ima mogućnost prilagodbe svake proizvodne faze. Takva mogućnost modeliranja pruža tvrtki snagu za ostvarenje najsloženijih projekata. Gledano kroz brojke Pilana je u mogućnosti preraditi više od 15 000 m3 kamenih blokova ili isporučiti više od 400 000 m2 rezanih kamenih proizvoda.

Osim proizvodnje, nudimo i uslugu montaže preko firme Istra-Marmi d.o.o.osnovane 1992. godine. Istra-marmi d.o.o. nasljednik je radne jedinice Montaže poduzeća Kamen Pazin d.d.

LOKACIJE I DOSTUPNOST
Izdvajamo

Izdvojeni proizvodi