GEOTEHNIČKI STUDIO d.o.o.
Opis djelatnosti
Istraživanje, projektiranje, konzalting. Interdisciplinarna geotehnička istraživanja za ceste, željezničke pruge, stambene i poslovne građevine, tunele, hidroobjekte, mostove, antenske stupove, stupove dalekovoda, nestabilne terene (puzišta, klizišta, odroni), podzemne garaže, zračne luke i ostalo. Ispitivanja stupnja stabilnosti građevina i fizikalno-mehaničkih karakteristika nosivih elemenata konstrukcija. Praćenje ponašanja građevina i terena (slijeganje, horizontalni pomaci, pritisci u tlu), mjerenja promjene razine podzemne vode, praćenje promjene pornih pritisaka.

Izrada geotehničkih projekata i to: dubokih i plitkih temeljenih konstrukcija, masivnih i laganih potpornih konstrukcija, konstrukcija od armiranog tla, čavlano tlo, armirano tlo, potporne konstrukcije u funkciji zaštite stabilnosti tla i okolnih objekata (tkz. projekti zaštite građevnih jama), projekti sanacije nestabilnih terena (puzišta, klizišta, odroni), nasipi i ostalo. Uzorkovanje i ispitivanje nultog stanja onečišćenosti podzemne vode i tla, učešće u izradama djelova studija utjecaja na okoliš, sa tendencijom izrade kompletnih studija utjecaja na okoliš.

Županije djelovanja
LOKACIJE I DOSTUPNOST
Specifičnosti
Dana 22.02.1990. osnovana je tvrtka Geotehnički studio d.o.o. Geotehnički studio trenutačno broji sedamnaest stalno zaposlenih djelatnika.
Reference
Autocesta Bregana - Dubrovnik; poddionica Bosiljevo - Josipdol, Rekonstrukcija ceste Velika Gorica - Pokupsko, Željeznička pruga Gradec - Sveti Ivan Žabno, Željeznička pruga u zoni stajališta Lepavina, Hotel Gorki u Moskvi, Podzemne garaže u Petrinjskoj ulici u Zagrebu, Stambenoposlovna građevina u Končarevoj ul. 9-11 u Zagrebu, Klizište Draga II na pruzi Zagreb - Rijeka, Klizište na cesti Kašina - Laz; brdo Kobiljak, Klizište na pruzi Zagreb - Varaždin u km 78 + 450, Predusjek tunela Debeljak, Industrijski objekti u Šandrovcu, Osnovna škola - Vrbani,Hotel Sarvar u Mađarskoj, Zgrada Općinskog suda u Sinju, Zgrada suda u Supetru, Samostan franjevaca u Karinu, Sanacija stambenog objekta u Jurjevskoj 5 u Zagrebu, Centralno skladište - Brodomerkura - u Splitu, Poslovna zgrada - Croatia Airlines - u Dubrovniku, Pilana u Županji, Vodospreme i hidrotehničke građevine u široj zoni grada Karlovca (Rečica, Šišljavić, Duga Resa, Bosiljevo, Draganić, Pisarovina, Žakanje, Ozalj, Josipdol), Antenski stupovi VIP-NET bežične telefonske mreže, Proširenje zračne luke Pleso u Zagrebu, Zračne luke na hrvatskim otocima, Franck, Zagreb; novi pogon za proizvodnju kave, Cestovni nadvožnjak u krugu kamenoloma I.G.M. Tounj, Zgrada Zavoda za zdravstveno osiguranje u Gradišćanskoj ulici u Zagrebu, Poslovni centar Biserka u Heinzlovoj ulici u Zagrebu, Stambenoposlovna građevina u Horvoćanskoj ul. u Zagrebu, Stambenoposlovna građevina u Ilici 322 u Zagrebu, Željezničko stajalište u Sisku...
Izdvajamo

Izdvojeni proizvodi