PILANA VRHOVEC
Opis djelatnosti
Proizvodnja i prodaja:
- PILJENA DRVENA GRAĐA: krovne drvene grede, daske, fosne, letve, štafle.
- STOLARSKA GRAĐA: građa od jele, smreke, bora ili hrasta.
- PROFILIRANO DRVO: lamperija, brodski pod, poluoblice.
- DRVENE KUĆE: Izrađujemo drvene kuće prema narudžbi.
- DRVA ZA OGRJEV: Od bukve, iskalana i izrezana na dužinu od 25, 33 ili 50 cm. Drva mogu biti složena u paleti 100x100x180 cm ili mogu biti u rinfuzi nasuta na kamion.
- TRANSPORTNE PALETE: Izrada transportnih paleta standardnih dimenzija i paleta u dimenzijama prema narudžbi kupaca.

USLUGE:
- USLUGA SUŠENJA DRVENE GRAĐE: Vršimo uslugu sušenja svih vrsta drva iz vašeg ili našeg materijala u kompjutorski upravljanoj sušari za sušenje drvene građe. Kapacitet sušare je 80 m3. Može se vršiti sušenje svih vrsta drva.
- USLUGA PILJENJA (PROREZA) TRUPACA: Osim rezanja vlastitih trupaca, na pilani vršimo i uslugu rezanja trupaca drugim pravnim i fizičkim osobama, pri čemu nastojimo udovoljiti svim zahtjevima naručioca. Osim proreza trupaca, vršimo obrezivanje dasaka, rezanje letava i greda, španglanje, sortiranje, utovar, dostavu i istovar. Posebno pazimo na to da iz trupaca iskoristimo maksimalno moguće pa je količina okrajaka minimalna.

Županije djelovanja
Druge države
LOKACIJE I DOSTUPNOST
Specifičnosti
Pilana "Vrhovec" počela je s radom davne 1967. godine kada je Stjepan Vrhovec otvorio obrt i kupio gater kojim je počeo vršiti uslužno rezanje trupaca. Nakon nekog vremena i mukotrpnog rada, gater je zamijenjen brentom. Pilana je polako usavršavana, nabavljani su moderniji strojevi, viličari, cirkulari, blanjalice... da bi se došlo do pilane kakva egzistira danas.

U početku je uglavnom vršena usluga proreza trupaca za druge pravne i fizičke osobe, a danas najviše prerađujemo vlastite trupce koje kupujemo od "Hrvatskih šuma d.o.o.". Prerađujemo sve vrste drva, ali najviše jelu i smreku, iz kojih radimo kvalitetnu drvenu građu za krovišta (daske, grede, letve, fosne, štafne, lamperija, brodski pod...). Grede radimo u svim promjerima i dužinama, ovisno o narudžbi kupca. Od "Hrvatskih šuma d.o.o." kupujemo samo zdrave trupce (iz redovite sječe), čime nastojimo kvalitetu građe zadržati u samom vrhu te po tome biti poznati u široj regiji.

Zadovoljstvo kupaca nam je na prvom mjestu stoga nastojimo zadovoljiti sve njihove zahtjeve i rokove isporuke. Želje za daljnji napredak i razvitak pilane su velike i vjerujemo da će se i dalje, sukladno mogućnostima, usavršavati i razvijati.

Dostavu i istovar robe vršimo vlastitim prijevoznim sredstvima, a naknada za prijevoz je minimalna i ovisi o udaljenosti do kupca i količini robe.
Izdvajamo

Izdvojeni proizvodi