ACQUAMARIN d.o.o.
Opis djelatnosti
Acquamarin je ekskluzivni zastupnik renomirane američke kompanije Bio-Microbics, Inc. koja se bavi proizvodnjom uređaja i postrojenja za pročišćavanje otpadnih voda. Bavimo se dizajniranjem i izgradnjom kompletnih postrojenja za obradu svih vrsta vode s pripadajućim građevinskim radovima, po sistemu "ključ u ruke", što uključuje:

- izrada projektnih zadataka i natječajne dokumentacije
- izrada tehnoloških rješenja i idejnih projekata
- dizajniranje konfiguracije postrojenja
- rekonstrukcije, dorade i popravke raznih postrojenja i uređaja u korištenju
- tekuće i investicijsko održavanje naših postrojenja i postrojenja drugih izvođača
- konzultantske usluge za sva tehnička pitanja

Acquamarin je poduzeće s 10 godišnjim iskustvom u tretmanu voda za potrebe industrije i komercijalnog sektora:

- Obrada vode u industriji: energane, kotlovnice, industrijski procesi;
- Obrada vode u komercijalnom sektoru: hoteli, restorani, kotlovnice, praone rublja, bolnice, laboratoriji;
- Obrada vode za urede, kućanstva i sl.: uredi, škole, apartmani, obiteljske kuće, stanovi...

Jamčimo najbolja tehnološka rješenja za slijedeće: rashladni sustavi/tornjevi, postrojenja za kemijsku pripremu vode (KPV), postrojenja za obradu otpadnih voda (WWTP), postrojenja i uređaje s reverznom osmozom (RO), postrojenja i uređaje raznih namjena (omekšavanje vode, dekarbonizacija vode, deferizacija vode, demineralizacija vode, desalinacija vode, UV dezinfekcija vode i dr.)

Županije djelovanja
LOKACIJE I DOSTUPNOST
Specifičnosti
Acquamarin je prisutan na tržištu tretmana voda od 1999. godine i jedno smo od prvih poduzeća u Hrvatskoj koje se počelo baviti tim zahtjevnim tržišnim segmentom. Tijekom tog vremena završili smo značajne projekte koji su obogatili našu referentnu listu. Tretman voda je glavno područje našeg rada i interesa, a naše djelovanje je prvenstveno usmjereno na komercijalne uređaje i industrijska postrojenja, uključujući i pripremu vode za energane i rashladne tornjeve, te izgradnju rashladnih tornjeva - na ovim područjima smo jedan od tržišnih lidera.

SERVIS:
Servisna služba je organizirana za cijelo područje RH i spremna je promptno reagirati u svim situacijama. Za sve korisnike kojima je funkcionalnost postrojenja za tretman vode neophodna za normalno odvijanje tehnološkog procesa osigurana je servisna podrška i izlazak interventne ekipe na lokaciju u roku 4-6 sati od poziva.

Centralni servis se nalazi u sjedištu poduzeća u Rijeci, a cijelo područje RH pokrivamo sa mrežom dugogodišnjih poslovnih partnera koji samostalno ili uz prisustvo našeg nadzornog inženjera obavljaju sve potrebne radove montaže opreme i tekućeg održavanja iste. Za tekuće održavanje svih velikih industrijskih postrojenja, kao i za hitne intervencije na njima, na teren izlazi stručni servisni tim Acquamarina iz Rijeke.

Za praćenje rada svih naših postrojenja i uređaja u korištenju, razvili smo software za praćenje njihove funkcionalnosti i automatsko kreiranje obavijesti o preporučenim vremenskim intervalima tekućeg održavanja i opsega zahvata istog. Sukladno predmetnim automatski generiranim obavijestima redovno izvještavamo sve naše kupce i partnere o potrebi tekućeg održavanja njihovog postrojenja ili uređaja.

Voda je danas u cijelom svijetu najvažniji resurs, a od kvalitete upravljanja tim resursom ovisi kakvu kvalitetu vode i okoliša ćemo ostaviti budućim generacijama.
Acquamarin nudi kompletna rješenja upravljanja pitkim, morskim i otpadnim vodama - od "uzimanja" vode iz prirode, do ponovnog vraćanja iskorištene vode natrag u prirodu u potpuno čistom stanju.

Pokretačka snaga Acquamarina su inženjeri sa 20-godišnjim iskustvom u tretmanu voda za procesnu industriju, koji rade zajedno sa mladim kolegama i prenose na njih specifična znanja. Također imamo uspješnu dugogodišnju poslovnu suradnju sa projektnim uredom, sa sjedištem u Austriji (EU), koji ima 30-godišnje iskustvo u tretmanu voda za industrijske i komunalne namjene.

Poduzeće i ljudi koji u njemu rade maksimalno su orijentirani prema korisniku, kako u fazi dizajniranja konfiguracije postrojenja, tako i u fazi redovitog održavanja i nadzora rada postrojenja tijekom korištenja.
Izdvajamo

Izdvojeni proizvodi