KOVA d.o.o.
Opis djelatnosti
EKO OPREMA: kontejneri za papir, kontejneri za stakla, kontejneri za pet ambalažu, kontejneri za metalnu ambalažu, kontejner univerzalne namjene.

OPREMA ZA PARKOVE: klupe, koševi za smeće, stalak za odvojeno sakupljanje ambalaže.

OPREMA ZA DJEČJA IGRALIŠTA: pješčanik, pješčanik s prekrivkom, klatilica drvena, penjalica s toboganom, penjalica obostrana, penjalica - tobogan - ljuljačka, toranj s krovom i podestom, ljuljačka mladi građevinar, kombinirana sprava s tornjem, njihaljka na jednoj opruzi s dvije sjedalice, njihaljka na jednoj opruzi, klatilica na dvije opruge, klatilica na četiri opruge, viseći most na lancima, most s preprekama (namijenjen osobama u kolicima), penjalica s mrežom, ljestvama i konopom, zavojiti tobogan, žičara, sjenica, most - tobogan, kombinirana sprava s tornjem, kombinirana sprava s hvataljkama i kliznom gredom, konjić na dvije opruge (različite figure), penjalica metalna, ljuljačka (metalna konstrukcija), tobogan, klatilica metalna, kombinirana sprava metalna, vrtuljak niski, koš, gol.

ALUMINIJSKE I ČELIČNE KONSTRUKCIJE: oglasni pano, reklamni stup, oglasna ploča, parkirna rampa na preklapanje, stalci za bicikle, inox roštiljne ploče, kolica za različite namjene (s rukohvatom), cisterne, autobusna stajališta, nadstrešnica za sportska igrališta, aluminijska bravarija, hale, čelične transportne konstrukcije.

KONTEJNERI I KIOSCI: Građevinski kontejneri, kontejneri za pušače, kiosci, kiosci za prodaju kruha.

LOKACIJE I DOSTUPNOST
Specifičnosti
Društvo KOVA d.o.o. osnovano je 1990. godine, te od tada uspješno posluje na lokaciji u Mraclinu, nedaleko od Velike Gorice.

Društvo je u privatnome vlasništvu, te se tijekom godina razvijalo tako da danas proizvodi više od 400 standardiziranih proizvoda iz područja opreme za zaštitu okoliša, opreme za dječja igrališta, urbane opreme, te izrade aluminijski i čeličnih konstrukcija prema zahtjevima naših kupaca.

KOVA d.o.o. broji 85 zaposlenih, te raspolaže poslovnim prostorom od više 5000 m², strojnim parkom za obradu metala skidanjem strugotine, zavarivanje, plastična deformacija, strojevi za obradu drva. U preradi poliestera tehnološki i kadrovski osposobljeni smo za kompletan postupak od izrade modela kalupa do serijske proizvodnje.

Izrađeni sustav upravljanja kvalitetom koji se temelji na zahtjevima norme ISO 9001:2000 certifikata, EU certifikat, stalno unapređivanje kvalitete proizvoda, poboljšavanje i razvoj tehnološkog procesa proizvodnje te višegodišnje iskustvo u radu sa stručnim radnim timom jamči kvalitetu naših proizvoda i usluga te zadovoljstvo naših kupaca. ISO 14001 predstavlja međunarodnu normu koji se u društvu KOVA d.o.o. primjenjuje, te koja određuje kako razvijamo učinkoviti sustav upravljanja okolišem.

Certifikat OHSAS 18001:2007 koji ispunjava zahtjeve za sustav upravljanja zdravljem i sigurnošću pri radu s ciljem upravljanja rizicima po život i zdravlje radnika i drugih zainteresiranih strana, kao i stalnim poboljšanjem sigurnosti svih procesa koje organizacija provodi.

Specifikacija OHSAS 18001 kompatibilna je s normama ISO 9001 i ISO 14001, kako bi organizaciji olakšala integraciju sva tri sustava u jedan integrirani sustav upravljanja.

Politika sustava sadržava ciljeve koji se odnose na stalna poboljšanja zaštite zdravlja i sigurnosti pri radu ovisno o utvrđenim i planiranim rizicima. Ciljevi koji se odnose na zdravlje i sigurnost pri radu su uspostavljeni i održavani na svim relevantnim funkcijama i razinama unutar organizacije i gdje je moguće mjerljivi.
Reference
AUTOCESTE d.o.o. Zagreb, HRVATSKE ŠUME d.o.o. Zagreb, HRVATSKE ŽELJEZNICE, IAG INDUSTRIE Austrija, INAgip d.o.o., INGRA d.d., ISKON Internet d.d., JU NP BRIJUNI, KOMUNALAC d.o.o. Slavonski Brod, KONZUM d.d. Zagreb, KOZMO, LAGERMAX AED CROATIA d.o.o., LUČKA SIGURNOST d.o.o. Ploče, LJUDEVIT POSAVSKI MLIN I PEKARE d.d. Sisak, MERCATOR-H d.o.o., MID BAU NEKRETNINE d.o.o., MLINAR d.d., MSOD PRODUKT Francuska, OPĆINA STUPNIK, OPĆINA ŠOLTA, OPČINA VRSI, ORVAS PLUS d.o.o., ROTARY CLUB ZAGREB, STSI d.o.o. Zagreb, UNIJAPAPIR d.d. Zagreb, VELAS d.o.o., VG ČISTOĆA d.o.o. Velika Gorica, VG KOMUNALAC d.o.o. Velika Gorica, ZAGREBAČKE PEKARNE KLARA d.d., ZAGREBAČKI HOLDING, ZGOS d.o.o., ZRAČNA LUKA SPLIT, ZRAČNA LUKA ZAGREB, PLESO, ŽUPANIJSKE CESTE ZAGREBAČKE ŽUPANIJE d.o.o. Grad Grubišno Polje, Grad Jastrebarsko, Grad Metković, Grad Velika Gorica, Grad Vodice, Grad Vrbovec, HAC ONC d.o.o., Općina Podgora, Općina Rugvica, Općina Sukošan, Općina Vrsi, Orah, Ozalj, Podravka d.d., PPS Galeković d.o.o., PPS Majur d.o.o., Pružne građevine d.o.o., Tisak d.d., Trgometal, Žminj, US Embassy Zagreb, Ustanova Športski objekti Metković, VG čistoća d.o.o., VG komunalac d.o.o.
Izdvajamo

Izdvojeni proizvodi