• DRVO TRGOVINA MIKŠA d.o.o.
  • Swiss Krono Kft.

KVH grede
- Industrijska kvaliteta GL24h
- Vrsta drva: jela/smreka
- Vlaga: do 18%
- Dužina: 13 m
KVH u prijevodu označava konstrukcijsko puno drvo, tj. rezanu građu od drva četinjača, u pravilu od smreke, za primjenu u modernoj drvenoj gradnji. Suhe blanjane drvene grede KVH idealan su materijal za uređenje interijera i izradu raznih konstrukcija (krovova, podova i zidova).

Lamelirane grede
- Industrijska kvaliteta GL24h
- Vrsta drva: jela/smreka
- Vlaga: 12-16%
- Dužina: 13,5 m

BSH ili lamelirano drvo najkvalitetniji je oblik drvene građe. Idealni materijal ako je potrebno posvetiti osobito veliku pažnju stabilnosti oblika i dimenzija, a prvenstveno se koristi kod visokih vizualnih, arhitektonskih i statičkih zahtjeva. Proizvodi se od tehnički isušenih lamela smreke, pri čemu se uklanjaju nedostaci koji umanjuju čvrstoću te optički nedostaci kao što su smolne vrećice, kvrge i prirasti kore drveta.

Dostupne dimenzije saznajte na web stranicama prodavača.

DRVO TRGOVINA MIKŠA d.o.o.
DRVO TRGOVINA MIKŠA d.o.o.
Internet adresa

Društvene mreže

Dostupnost na području cijele Hrvatske.
Izdvajamo

Izdvojeni proizvodi