TRGOGRAD PAVIĆ
Opis djelatnosti
Izgradnja, popravak i održavanje željezničkih pruga i kranskih staza svih vrsta, popravak i nadzor nad radovima na industrijskim kolosijecima i uređajima te izgradnju, preuređenje i završne radove na poslovnim objektima i obiteljskim kućama odnosno uslugama izvođenja radova niskogradnje i visokogradnje.

Županije djelovanja
LOKACIJE I DOSTUPNOST
Specifičnosti
TRGOGRAD PAVIĆ je osnovan 1991. godine kao građevinski obrt specijaliziran za izgradnju, popravak i održavanje željezničkih pruga i kranskih staza svih vrsta, popravak i nadzor nad radovima na industrijskim kolosijecima i uređajima te izgradnju, preuređenje i završne radove na poslovnim objektima i obiteljskim kućama odnosno uslugama izvođenja radova niskogradnje i visokogradnje u početku uglavnom na zagrebačkom području.

Tijekom prijašnjih godina porastom broja zaposlenih te usmjeravanjem pozornosti na okupljanje stručnjaka kao prvog uvjeta dobrog poslovanja dolazi do ulaganja značajnijih sredstava u doškolovanje radnika te osposobljavanje za rad prema tehničkim propisima. Stoga se u 1997. godini donosi i "Program osposobljavanja radnika za rad na siguran način" te se svi djelatnici na poslovima izgradnje podvrgavaju povremenim provjerama vezanim uz poznavanje pravila zaštite na radu i zaštite od požara te im se izdaju i potvrde o osposobljenosti.

Osim ulaganja u radnu snagu tijekom godina dolazi i do značajnijih ulaganja kako u mehanizaciju za izvođenje radova tako i u sav potreban alat kako bi u svakom trenutku tvrtka mogla odgovoriti na zahtjeve tržišta i pristupiti izvođenju potrebnih radova. Kontinuirano ulaganje u mehanizaciju uvjetuje i samo graditeljstvo kao djelatnost ali i sama specijalizacija rada na prugama te rad na terenu. Svi strojevi su ispitivani od strane ovlaštene ustanove te posjeduju uvjerenje o ispunjavanju svih zahtjeva utvrđenih pravilima zaštite na radu.

Proširivanjem i razvojem tvrtke kako s ljudskog aspekta tako i same graditeljske djelatnosti razvija se i djelatnost visokogradnje tako da tvrtka danas može samostalno obavljati kompletne izgradnje velikih i srednjih objekata, rekonstrukcije i adaptacije kako stambenih tako i poslovnih objekata po cijeloj Hrvatskoj.

Polako ali sigurno TRGOGRAD PAVIĆ zauzima svoje zasluženo mjesto na hrvatskom graditeljskog tržištu te teži i daljnjem poboljšanju u izvođenju radova i pružanju usluga.
Reference
Beton Lučko - Zagreb; Uljanik - Pula; Podvožnjak Čulinečka; Luka Rijeka; HŽ; INA; HEP Rijeka; Dalmacijacement Split, Merkur, Pro-reg, Felis produkti Sisak, Elka, Dok-ing, Moto-Ris, Končar električne lokomotive, Končar D&ST, Končar mjerni transformatori, Akademija likovnih umjetnosti, Pružne građevine, 3 maj - brodogradilište Rijeka, TŽV Gredelj, Konstruktor inženjering - Split, Ina rafinerija nafte - Rijeka, Hep proizvodnja, Zagrebšped, Dioki, Hž cargo…
Izdvajamo

Izdvojeni proizvodi