KARST d.o.o.
Opis djelatnosti
Izvođačke geotehničke aktivnosti. Istražni radovi, geotehničke konstrukcije. Sanacije objekata primjenom injektiranja.

Županije djelovanja
LOKACIJE I DOSTUPNOST
Specifičnosti
U rujnu 1995. nastaje nova tvrtka čija djelatnost pokriva izvođačke geotehničke aktivnosti, a registrirana je pod nazivom Karst d.o.o. Osim u Zagrebu, osnovali smo podružnicu u Puli za pokrivanje istarskog i primorskog tržišta.

U svome postojanju, društvo Karst ogledalo se unutar sva tri područja: Područje ISTRAŽNIH RADOVA, Područje GEOTEHNIČKIH KONSTRUKCIJA i Područja SANACIJE OBJEKATA PRIMJENOM INJEKTIRANJA i tu je ostvarilo određen broj referenci.
Reference
Izrada bušenih drenova na auto cesti Rijeka - Zagreb, klizište Bajer - Vrata, Investitor, Viadukt, Zagreb; Zaštite građevinske jame posl.stamb. objekta Mandrovićeva primjenom tzv. Čavlanog tla, Investitor Hidrocommerce, Zagreb; Zaštita dijela građevinske jame poslovnog centra Kaptol primjenom tzv. Berlinske stijene, Investitor, Geotehnika Zagreb; Temeljenje na pilotima promjera 400 mm aneksa hotelu Corynthia u Baškoj na Krku, Investitor - Coning, Varaždin; Temeljenje satelitske GPS mreže za područje grada Zagreba na mikropilotima, Investitor, Grad Zagreb; Zaštita građevinske jame sidrenim mikropilotima prodora Zagrebačke ulice ispod željezničke pruge u Zagrebu, Investitor - Grad Zagreb; Izrada istražnih radova na autocesti Zagreb-Goričan (Investitor-Astaldi Italija); Istražni radovi na autocesti Zagreb-Dubrovnik, poddionica Bosiljevo-Josipdol (Investitori-IPZ, Bechtel), Instrumentacija tunelskih prodora na autocesti Zagreb-Rijeka (Investitor - Spie Batignolles); Sanacija pokosa na pruzi Zagreb - Rijeka, Lokacija Draga II - Geotehnička sidra i injektiranje stijenske mase - Investitor - HŽ; Temeljenje visokoregalnog skladišta unutar tvornice KRAŠ u Zagrebu. Piloti promjera 380 mm, Investitor - KRAŠ d.d; Zaštita građevinske jame prodora Čulinečke ispod Branimirove ulice i željezničke pruge u Zagrebu primjenom sidrene pilotske stijene i čavlanog tla. Investitor - Grad Zagreb ...
Izdvajamo

Izdvojeni proizvodi