VIVO-GRAD d.o.o.
Opis djelatnosti
Tekući termoizolacijski premazi za toplinsku izolaciju.

Razvoj najnovije generacije uređaja za grijanje koje odlikuje izrazita ušteda energije, te prodaja KORUND tekućih termoizolacijskih premaza za izrazitu toplinsku izolaciju.

Ukidanjem proizvodnje i uporabe električnih grijača na principu otpora, naši uređaji zasigurno će naći svoju primjenu za grijanje prostora manjih zapremina do prostora i do nekoliko tisuća m2.

Županije djelovanja
LOKACIJE I DOSTUPNOST
Izdvajamo

Izdvojeni proizvodi