RESNIK BETON d.o.o.
Opis djelatnosti
Proizvodnja svježeg transportnog betona pomoću potpuno kompjuteriziranih betonara.

Vrste betona koje proizvodimo:
- cementne glazure
- laki betoni sa okipor granulama (MEPS)
- mikroarmirani betoni sa plastičnim i metalnim vlaknima
- mikrobetoni
- plastični
- pumpani
- stabilizacija
- vodonepropusni betoni (VDP)
- betoni otporni na habanje
- aerirani betoni (mraz i sol, mraz)
- betoni s aditivima protiv smrzavanja (za zimu)
- certificirani betoni s izjavama o sukladnosti i tehničkim uputama za beton (sastavni materijali, područje primjene, tehnički podaci i ostalo)

Naš pogon sastoji se od:
- potpuno kompjuterizirane betonare TEKA (Njemačka) kapaciteta 60m3/sat
- potpuno kompjuterizirane betonare MERKO (Češka) kapaciteta 90m3/sat

Županije djelovanja
LOKACIJE I DOSTUPNOST
Specifičnosti
Od 2001. godine 50% tvrtke u vlasništvu je multinacionalne kompanije Holcim*, koja u svom vlasništvu posjeduje i Tvornicu cementa Koromačno, Beton-Lučko, Betonaru Zabok, Betonaru Karlovac, Betonaru Klana, Betonaru Bistra, te Terminal Jastrebarsko i Terminal Zadar.

* Holcim je drugi u svijetu po količini proizvedenog cementa, a sudioništvo u vlasništvu je znak i garancija kvalitete našeg betona i usluga.

Posjedujemo Potvrdu o tvorničkoj kontroli proizvodnje izdanu od strane Instituta IGH d.d. Iz Zagreba.

Kao garanciju naše kvalitete izdan nam je certifikat ISO 9001:2008.

Dobavljači materijala od kojih se proizvodi beton su:
- Cesta Mineral iz Varaždina (za agregat, dravski agregati)
- Holcim iz Koromačnog (za cement)
- BAJF iz Ludbrega (za aditive)
- KEMGRAD iz Dugog Sela (za vlakna)
Reference
Projekti:
- Arena Centar, Lanište
- Narodne Novine, Klara
- Billa, Sveta Helena
- Pos stanovi, Sesvete
- Cestovni prijelaz, Rugvica
- Coca Cola, Vukovarska
- Audi centar, Sesvete
- HEP trafostanica, Žerjavinec
- Stambeno naselje, Ravnice
- Kolektor, Jazbina
Izdvajamo

Izdvojeni proizvodi