ELEKTROWAT d.o.o.
Opis djelatnosti
IZRAĐUJEMO, MONTIRAMO, ODRŽAVAMO: Elektroinstalacije, gromobranske instalacije. Instaliranje, održavanje i servis protueksplozijski zaštićene električne opreme, električna mjerenja, automatizacija u industriji i zgradarstvu, izrada dokumentacije, atesta, protokola za uređaje i instalacije, energetske kabelske instalacije i električnog motornog pogona, izrada razvodnih ormara, trafo stanice, projektiranje električnih instalacija, kompenzacija jalove energije.

Županije djelovanja
LOKACIJE I DOSTUPNOST
Specifičnosti
Širokim asortimanom zadovoljavamo potrebe obiteljskih kuća, stanova, manjih zgrada, poslovnih prostora, proizvodnih pogona, trgovina itd. Poznajemo problematiku i specifičnost vremena u kojem poslujemo te se maksimalno prilagođavamo zadanim okolnostima. Dobro poznajemo sigurnosne mjere i mjere zaštite pri radu. Dosadašnje iskustvo govori da radove izvodimo kvalitetno, a na sve izvedene radove dajemo garanciju od 2 godine. Spremni smo se pridržavati svih dogovorenih rokova. Nadamo se da asortimanom roba i usluga možemo zadovoljiti i Vaše potrebe.

ODGOVORNOST: Ispunjavamo svoja obećanja, kako prema suradnicima, tako i prema našim partnerima. Dajući svoj maksimalan doprinos u poslu, pronalazimo najbolja ostvariva rješenja na zadovoljstvo svih uključenih strana.

POVJERENJE I POŠTOVANJE: Povjerenje i poštovanje među suradnicima i prema partnerima osnova su svakog kvalitetnog odnosa.

ORGANIZACIJA KOJA UČI: Razmjena znanja od iznimne je važnosti kako bi se povećalo ukupno organizacijsko znanje.

PRIZNANJA RADU: Javno priznanje Grada Zaprešića za uspješno poslovanje godine 2001. Javno priznanje Grada Zaprešića za primjereno poduzetničko poslovanje godine 2005.

Iskaz djelatnika po kvalifikacijama:

- 6 elektromontera - instalatera VKV
- 8 elektromonter - instalatera KV
- 4 ovlaštenih el. tehničara
- 1 inženjer elektrotehnike, ovlaštenje br. 421
- 2 ekonomista
- 1 administrator - inženjer

Djelatnici (stavka 1- 4) su osposobljeni:

- za rad na siguran način (NN 52/84)
- za provedbu preventivnih mjera zaštite od požara (NN 61/94)
- za pružanje prve pomoći

Radnici posjeduju:

Uvjerenje o radnoj sposobnosti za rad na visini i uvjerenje za obavljanje poslova stručnog radnika za protueksplozivnu zaštitu, dok ovlašteni elektrotehničari posjeduju i potvrdnicu o položenom inženjerskom seminaru iz protueksplozivne zaštite uređaja i instrumenata.
Reference
21.03.2006. godine uveli smo i certificirali sustav upravljanja kvalitetom ISO 9001:2008. Cilj nam je da uvođenjem, dokumentiranjem i održavanjem sustava kvalitete korisnicima pokažemo da poštujemo preuzete obveze i da smo u mogućnosti zadovoljiti njihove potrebe za kvalitetom proizvoda i usluga sukladno normama kvalitete.

Posjedujemo suglasnost Ministarstva zaštite okoliša i graditeljstva RH za obavljanje djelatnosti građenja i/ili izvođenja pojedinih radova na građevinama I, II, III i IV skupine zahtjevnosti, a odnosi se na:

- elektroinstalacije i instalacije do 1KW (u zgradama i industrijskim građevinama, sigurnosni sustavi, protupožarni sustavi, kontrolni sustavi za industrijske procese, podzemni provodnici za razvodne snage, javno osvjetljenje i kontrolu prometa, gornji provodnici za razvode snage, javnu rasvjetu, kontrolu prometa), između 1 i 36 KW (industrijske instalacije, gornji provodnici, provodnici za razvod snage, instalacije javne rasvjete), preko 36 KW (industrijske instalacije, instalacije komunikacije)

- instalacije komunikacija (instalacijski i izolacijski radovi, grijanje i hlađenje, ventilacija i klima uređaji, protupožarna zaštita, liftovi i eskalatori). Ova suglasnost izdana je u veljači 2008.g., a na snazi je 5 godina.

Posjedujemo certifikate Ex-AGENCIJE za rad u postrojenjima sa eksplozivnom atmosferom i to za: instaliranje i povezivanje S-proizvoda, održavanje S-proizvoda, popravak S-proizvoda.

Važniji objekti elektroenergetike na izvođenju i održavanju: Pliva Hrvatska, HEP DP Zagreb, HEP DP Zaprešić, Karlovačka pivovara, Termoelektrana "KTE JERTOVEC", HŽ, JANAF, Atlantic Trade, Podravka, Zagrebačka Pivovara, Chromos, Pevec...

Važniji objekti javne rasvjete u Gradu Zagrebu: Strojarska ulica, Zeleni trg, Rasvjeta zidina starog grada Medvedgrad, Športski park Mladost, Tunel Podsused, Održavanje javne rasvjete Grada Zagreba, Održavanje javne rasvjete Grada Zaprešića i susjednih općina.
Izdvajamo

Izdvojeni proizvodi